Wijkdialogen: Sterke gemeenschappen

In steeds meer verschillende wijken van de stad worden ze georganiseerd: wijkdialogen. Vrijwilligers en partners uit de buurt doen dit samen. Door elkaar te ontmoeten en persoonlijke ervaringen te delen, neemt de verbinding en het vertrouwen toe. Zo weten we elkaar te vinden als het nodig is.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan de wijkdialogen. Hoe meer verschillende perspectieven, hoe rijker het gesprek. Kom je ervaring delen, ontmoet nieuwe mensen, en laat je inspireren! Meedoen is gratis. Kijk hier in welke wijken er al dialogen zijn en lees verder om te ontdekken wat wijkdialogen brengen.

In Noordoost: Gezond & Creatief

Samen met Wijkwijzernoordoost werken we sinds 2019 samen om bewoners de weg in de wijk en naar elkaar beter te helpen vinden. In coronatijd is in deze wijk de ‘Ontmoet en Wandel’ gestart, wat later de succesvolle reeks Wandel je Wijzer is geworden. Waar we zijn begonnen met thema’s rondom groen en gezondheid, breiden we nu verder uit richting een verfrissend concept in samenwerking met het Creatief Cafe van ZIMIHC Theater: de Creatieve dialogen. Lees meer over dialogen in Noordoost of meld je direct aan voor de volgende bijeenkomsten:

In Lunetten: Je thuis voelen

Lunetten Wil Wel is gestart met wijkdialogen in buurtcentrum De Musketon. In deze wijk bleek er behoefte te zijn aan meer verdiepende gesprekken. Met name onder 65plussers. Dus dat zijn we gaan doen! Initiatiefnemer Martin van Lijf vertelt hoe wijkdialogen Lunettenaren meer dan alleen ontmoeting heeft gebracht: “Het heeft eraan bijgedragen dat mensen elkaar in coronatijd ook opzochten, boodschappen voor elkaar deden, naar elkaar omzagen.” Thema’s zoals veilgheid, geborgenheid, erbij horen, zijn woorden die vaak terugkomen als je het hebt over ‘je thuis voelen’. Dit vorm de rode draad in de thema’s die we dit jaar in Lunetten op de agenda hebben staan. Sluit jij ook aan in Lunetten? Iedereen is van harte welkom! Lees meer over dialogen in Lunetten of meld je direct aan voor de volgende bijeenkomsten:

In Leidsche Rijn: Samen eten & erbij horen

Ook in Leidsche Rijn gaan we in gesprek over onderwerpen als vriendschap, vrijheid en familie. In verschillende buurthuizen zoals: Hof ’t Spoor (Terwijde), Bij de Buren (Parkwijk) en Hoge Weide. Ook werken we samen met Indekerngezond en RAUM. Vaak is de dialoog met een aansluitende lunch van DOCK of een maaltijd van Resto VanHarte. Ines Leijen, een deelnemer, merkt dat de lunch na afloop ook enorm helpt met de dialoog zelf. “Door het gesprek over eten komt er vaak een gesprek over elkaars levensstijl en ze neemt vaak nieuwe ideeën mee voor eetgewoontes thuis. Er wordt af en toe samen gekookt – de deelnemers hebben bijvoorbeeld ‘baklava’ gemaakt!” Iedereen is van harte welkom! Lees meer over dialogen in Leidsche Rijn of meld je direct aan voor de volgende bijeenkomsten:

Bouwen aan sterke gemeenschappen

Onderling vertrouwen en verbinding in de wijk is belangrijk. Het hebben van sterke gemeenschappen is een waardevol vangnet bij tegenslag, eenzaamheid en verlies. De dialoog is een beproefde methode om verbinding en vertrouwen te versterken. Mensen ontmoeten elkaar die elkaar normaal gesproken niet zouden spreken. Er worden open thema’s besproken aan de hand van persoonlijke ervaringen. Door het delen van die ervaringen, ontstaat er een diepere verbinding en komen mensen tot nieuwe inzichten. Hierdoor wordt de drempel lager om elkaar op te zoeken als het nodig is, en samen als buurtgenoten problemen op te lossen.

Deelnemer Caronne Ionescu over de dialogen in haar column Ontmoetingen in dialoog:

“Het gaat om het hebben van het vertrouwen dat de ander zonder oordeel zal luisteren naar wat jij van iets wilt zeggen. Net zo goed als jij het vertrouwen van een ander kunt bevestigen door ook te luisteren naar wat die ander te zeggen heeft. En niet alleen te luisteren maar ook te horen! Zonder oordeel, zonder strijd. Werkelijk luisteren. Die ander zien en horen. Niet alleen de woorden maar ook de emoties die er onder kunnen liggen.” 

 

Wat brengen wijkdialogen?

Martin van Lijf, initiatiefnemer van de wijkdialogen in Lunetten vertelt wat de wijkdialogen Lunettenaren brengt: “Ontmoeting en elkaar leren kennen, soms ook versneld, interessante gedachtewisselingen en saamhorigheid. Dat heeft eraan bijgedragen dat mensen elkaar in coronatijd ook opzochten, boodschappen voor elkaar deden, naar elkaar omzagen.” Zelf is Martin door dialogen in aanraking gekomen met mensen met heel andere achtergronden, geschiedenissen en maatschappelijke posities, met mensen die te dealen hebben met beperkingen of handicaps. “Het is een verrijking in je kijk op de maatschappij als je een indruk krijgt van de leefwereld van mensen die heel anders denken. Het opent je ogen een beetje, geeft een ander soort bewustzijn en draagt bij aan bescheidenheid.”

Focuswijken & kennis delen

Wijkdialogen zijn in 2019 begonnen als project Buurtaanpak ‘Erbij horen’. We begonnen in de wijken Lunetten, Leidsche Rijn en NoordOost. In online dialoogworkshops hebben we kennis gedeeld tussen de verschillende wijken en inspireren we elkaar om met elkaar verder te komen in het bouwen van sterke gemeenschappen. In 2020 bij de start van de coronacrisis zijn we aanvullend het project Online Erbij Horen in Crisistijd gestart met online gesprekken en een serie gezonde gesprekken. 

Lees meer

Reageren is niet mogelijk