Project Online Erbij Horen

In 2020 is het project Online Erbij Horen in Crisistijd uitgevoerd als aanvulling op de Buurtaanpak Erbij Horen. Om in Coronatijd nu we elkaar zo nodig hebben in gesprek met elkaar te komen en van betekenis te zijn voor anderen dichtbij en verder weg. Om zo in contact te blijven met elkaar, ook op veilige afstand over thema’s die leven, ook als je minder mobiel bent, aan huis gebonden, minder wilt reizen, nieuwsgierig bent naar andere perspectieven, je blikveld wilt verruimen, erbij wilt horen en mee wilt doen. Lees hieronder wat we in dit project heeft gebracht. Ook in 2021, na afloop van dit project gaan de online dialogen door.

“Het Coronavirus kunnen we niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!”

Online samenwerken, begeleiden en hosten

Na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 is Utrecht in Dialoog met vrijwilligers het Online DialoogLab gestart om online samen te werken in het voorbereiden en communiceren van online dialogen. Het Dialooghuis is online gegaan om te oefenen met online dialoog begeleiden en thema’s met elkaar uit te proberen. Er is een training ontwikkeld voor het online hosten van dialoogbijeenkomsten en de Training (online) dialoog begeleiden en workshop Dialoog Organiseren zijn online aangeboden. Met de hulp van Francesca, Steffanie en Brigita konden we hierin een vliegende start maken.

Voor het samenwerken, de trainingen en dialoogbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van Zoom, een tool waar in 2019 al ervaring mee is opgedaan. In dialoogbijeenkomsten delen we ervaringen, verlangens en wat we doen volgens de dialoogmethodiek. Lees meer over online zoomsessies en veilig zoom-gebruik en de dialoogmethodiek.

Veel vrijwilligers zijn aanvankelijk sceptisch over online dialogen, net als in de eerdere pilot maar vinden toch de weg naar online en ontdekken de waarde hiervan. Lees de ervaringen van Lambert uit Leidsche Rijn en Helene uit Utrecht NoordOost en bekijk de video hieronder en meer video’s op youtube.

Online contactdialogen

cyclische aanpakIn maart vervolgen we de geplande dialoog met de Kargadoor online en bereiden met een groep vrijwilligers en stagiaires een online serie voorbereid rond thema’s die leven in Coronatijd. Op verschillende tijdstippen om te onderzoeken wat werkt en waar behoefte aan is. Format en thema’s worden uitgetest in een Dialooghuis om vertrouwd te raken met onlinedialogen en tot een werkbare formule te komen. Dit resulteert in een eerste serie contactdialogen.

De eerste online dialoogervaringen blijken positief. Deelnemers zijn verrast dat je online echt contact met elkaar kunt maken en tot verdieping kan komen. Over de intimiteit die ontstaat bij de uitwisseling van gevoelens en manieren om met de situatie en nieuwe wereld om te gaan. Inkijkje in een dialoog over liefde >>>

Aandacht voor ouderen en kwetsbaren

We merken dat vooral warme thema’s zoals Liefde, Vriendschap en Thuis en dialogen in de avonden goed bezocht worden. Samenwerking met U-Centraal, stagiaires en projecten stagneert vanwege beveiligingseisen in relatie tot het gebruik van Zoom. Groepen van 4 tot 6 personen en een gespreksduur van 90 minuten met een korte gezamenlijke aftrap en gezamenlijke oogst via de chat blijkt goed te werken. De beveiliging van Zoom wordt verbeterd en de introductie in Zoomgebruik wordt losgekoppeld. Het eerste half uur wordt specifiek op nieuwkomers/Zoom gericht. Vooral het online hosten vraagt aandacht, vrijwilligers die zich daarin willen bekwamen en dit op zich willen nemen. Met partners richten we ons meer op ouderen en kwetsbare groepen.

In mei starten we een serie met Lunetten Wil Wel speciaal voor ouderen en kwetsbaren die de buurtdialogen in Lunetten en Leidsche Rijn missen en ’s avonds vaak te moe zijn om aan te sluiten. Iedere vrijdagochtend gaan we in gesprek over wat ons bezighoudt in Coronatijd speciaal voor oud, jong en iedereen die de buurtgesprekken in Lunetten, Leidsche Rijn, het Griftpark en elders in de stad mist. Over Liefde, thuisleven, gezond blijven en de kracht van de buurt in Coronatijd. We vieren 75 jaar vrijheid, Europadag en proeven de verschillen in de maand van de diversiteit online. Studenten onderzoeken de impact van (online) dialogen.

Advies van 80 jarige Tonny: “Vergroot je wereld en koop een iPad”!

Gezonde gesprekken

In juni gaan de deuren op anderhalve meter open en dringen nieuwe thema’s zich op: Wat is het ‘Nieuwe Normaal’, hoe gebruiken we de ‘Publieke Ruimte” en hoe gaan we in gesprek over ongelijkheid, onrecht, discriminatie en racisme. Naar aanleiding van de demonstraties gaan we in gesprek over Racisme. Met jongeren over het Nieuwe Normaal. We blijven online in gesprek en verkennen ook mengvormen met een deel op afstand en een deel in levende lijve op locatie. In eerste instantie met vrijwilligers en partners die we niet live hebben gezien bij De Alchemist en Grytte Maliebaan 45, ook in de tuin.

We continueren de online Coronaserie op vrijdagochtend met ouderen, gaan in gesprek over mantelzorg dichtbij en op afstand, ruimte geven en thema’s die leven als je kwetsbaar, minder mobiel bent, aan huis gebonden, minder wilt reizen, nieuwsgierig bent naar andere perspectieven, je blikveld wilt verruimen, erbij wilt horen en mee wilt doen. En we starten een serie gezonde onlinegesprekken over gezond stedelijk leven in de toekomst en wat daarvoor nodig is. We spreken een vervolg af op de online dialoog over mantelzorg.

Live en online in gesprek

Verschillende studenten doen dit jaar onderzoek naar Erbij horen en inclusie. De zomer gebruiken we om te verdiepen en wat we geleerd hebben.  En we blijven veilig online in gesprek, onder meer over huurdersinvloed. In juni ontstaat ook meer ruimte voor live-ontmoeting op anderhalve meter in het Griftpark, Lunetten, Leidsche Rijn. We experimenteren met gemengde vormen van live en online in het Dialooghuis en Leidsche Rijn, Griftpark en in BAK, basis voor actuele kunst. We ontmoeten mensen die we lang niet gezien hebben en zoeken gemengde vormen om te laten zien hoe eenvoudig online dialogen werken. Dat helpt wat mensen voorzichtig over de streep. De Vredesweek vieren we online om deelname veilig op afstand mogelijk te maken. Met De Kargadoor starten we een hybride serie voor Sterker uit de Crisis over de gevolgen van de coronacrisis. Real live ontmoetingen worden door veel mensen gewaardeerd. Mantelzorgers en kwetsbare groepen hebben een voorkeur voor online.

Lees het verslag van Mirjam van Driel over Levenskunst: Vrijheid binnen de lijntjes >>>

Weer helemaal online

Met de komst van de tweede coronagolf in september 2020 gaan we langzamerhand weer meer online op veilige afstand met extra hulp om online te komen waar mogelijk. In de Week tegen eenzaamheid roepen we vooral ook jongeren op om familie en buren online te helpen. We breiden op verzoek de serie ochtendgesprekken uit met ook gesprekken op de dinsdagochtend over thema’s die leven in coronatijd. Ook de Week van de dialoog in november gaat geheel online, waaardoor samenwerking met andere dialoogsteden en landelijke partners eenvoudiger wordt. In de Week van Sint Maarten starten we een serie gesprekken rond videoportretten van (ex)daklozen onder de titel Verhalen van de straat.

Online Erbij Horen in Crisistijd

Het project Online Erbij Horen in Crisistijd wordt mogelijk gemaakt door het VSB-fonds,  Sluyterman van Loofonds, Stichting RCOAK, Elise Mathilde Fonds en Gezondheidspact Utrecht en is een aanvulling op de Buurtaanpak Erbij Horen.

Logo gemeente Utrecht

Reageren is niet mogelijk