Wat is een dialoog

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen en andere zienswijzen zijn essentieel.

Dialoogtafel

Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen die met elkaar in gesprek gaan. Je verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ongeveer twee uur en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en wat kun je doen. Dialogen worden begeleid door vrijwilligers die getraind zijn in de waarderende dialoogmethodiek.

Spelregels voor dialoog

1. Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen.
2. Probeer je open te stellen. Laat tot je doordringen wat de ander zegt.Utrecht in Dialoog3. Laat een ander zijn/haar verhaal vertellen. Vertel op dat moment niet jouw verhaal.
4. Geef niet je mening over een ervaring van een ander. Oordeel niet.
5. Vraag naar concrete voorbeelden en om toelichting als je iets niet begrijpt.
6. Waardeer het verhaal van een ander. Onderzoek de betekenis.
7. Spreek voor jezelf: praat vanuit de ik-positie, vermijd ‘je’ of ‘men’.
8. Behandel de ander zoals jezelf wilt worden behandeld: met respect en vriendelijkheid
9. Geef een ander de tijd om na te denken, naar woorden te zoeken.
10. Zorg voor een gespreksleider die getraind is in de methodiek.

Een dialoog is geen debat

Een dialoog is geen debat, discussie over meningsverschillen, stellingen of standpunten. Naar elkaar luisteren en het delen van ervaringen, dromen en mogelijkheden staat voorop. Je overtuigt de ander niet vanuit een eigen standpunt, maar luistert aandachtig naar elkaars ervaringen en probeert te begrijpen. Meningen worden naast elkaar geplaatst in plaats van tegenover elkaar.

Debat
Strijd met argumenten
Onpersoonlijk
Elkaar overtuigen
Selectief luisteren
Streven naar gelijk
Dialoog
Ontmoeting, uitwisselen ervaringen
Persoonlijk
Onderzoeken betekenisssen
Aandachtig luisteren
Streven naar dieper inzicht

Meer

Verhalen van deelnemers
Video’s over dialoog
Wat dialogen brengen
De kunst van Luisteren
Vlinderlijke eenvoud
Dialoog, de golf en de zee
Waarderende dialoogmethodiek