Straatintimidatie: Hoe dan wel? Zo dan wel!

Gemeente Utrecht en Utrecht in Dialoog organiseren samen een reeks dialogen rondom straatintimidatie. Hoe willen we wél met elkaar omgaan? En wat is daarvoor nodig? Door het delen van verhalen en dromen brengen we deze werkelijkheid dichterbij!

Hoe dan wel?

Je mag wel even voor hoor! Een vriendelijke oudere man, die voor me staat in de rij, ziet dat ik maar één boodschapje in mijn hand heb. ‘O wat lief, nee hoor ik heb geen haast’. Zijn vriendelijkheid gaat door in gesprek met de cassiere met hoofddoek: ‘Gaat het goed met je vandaag, met de ramadan? Vanavond mag je weer eten hè? Nou, knap hoor. Veel succes vandaag!’ Dit is zo’n prachtig voorbeeld van hoe we met vriendelijkheid, openheid en respect een omgeving voor elkaar maken waarin iedereen zich veilig en welkom voelt. Hoe dan wel? Zo dan wel.

Straatintimidatie

Seksuele of beledigende opmerkingen, in het nauw drijven, achtervolgen of aanstaren zijn voorbeelden van straatintimidatie. Helaas krijgen Utrechters, waaronder vrouwen, meisjes, lhbtiq+’ers en mensen met een zichtbare geloofsovertuiging, hier regelmatig mee te maken. Als stadsgenoten, professionals en sleutelfiguren spelen we een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en tegengaan van straatintimidatie.

Samen in dialoog

Gemeente Utrecht en Utrecht in Dialoog organiseren een reeks dialogen om met Utrechters in gesprek te gaan over hoe we wél met elkaar om willen gaan in de openbare ruimte en wat daarvoor nodig is. Tijdens de dialogen delen we verhalen en ervaringen en komen we samen tot oplossingen.

Op 14 maart zijn we gestart met een kick-off bijeenkomst. Samen met professionals en partnerorganisaties hebben we een eerste verkenning en vooruitblik gedaan over hoe we het gesprek aan kunnen gaan over straatintimidatie.

Iedereen is welkom

Bij gesprekken over straatintimidatie denk je misschien gelijk aan alle voorbeelden van hoe het niet moet. Maar, in deze dialogen gaan we juist kijken naar hoe het wel moet. Hoe willen we wel met elkaar omgaan en kennen we daar voorbeelden van. Hoe ziet dat nou in het echt eruit en wat kan ik zelf doen om dat wat dichterbij te brengen.

In 2024 komen er vier dialogen met elk een eigen thema. Aanmelden kan via de link!

 • (On)gewenst gedrag op straat: Sport
  Grenzen respecteren, in het veld en aan de zijlijn
  Do 18 april 19:00 – 21:30, Younity Overvecht
 • (On)gewenst gedrag op straat: Discriminatie (geannuleerd)
  Gelijkwaardige behandeling op straat: lief zijn voor iedereen!
  Do 16 mei, 19:00 – 21:30, Buurtcentrum Hart van Noord
 • (On)gewenst gedrag op straat: lhbtiqa+
  Hoe reageren we op elkaar wanneer we van elkaar verschillen?
  Do 13 juni, 19:00 – 21:30, Kargadoor
 • (On)gewenst gedrag op straat: Onderwijs
  Veilige omgeving, ook buiten het schoolplein
  Do 19 september, 19:00 – 21:30, Locatie volgt

Reageren is niet mogelijk