Onze organisatie

Utrecht in Dialoog stimuleert al meer dan 10 jaar betekenisvolle gesprekken tussen Utrechters met verschillende achtergronden over belangrijke thema’s. Een dialoog respecteert verschillen, leidt tot nieuwe, verrijkende inzichten en verbondenheid in de stad.

Utrecht in Dialoog kan alleen in samenwerking met anderen dialoog mogelijk maken en verschillende perspectieven samenbrengen. Zo’n 75 actieve bewoners en vrijwilligers werken samen met 100 partners in de stad aan een verbonden stad en inclusieve gemeenschappen. Ook in de eigen (netwerk)organisatie waarderen we verschillen.

Wat is Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Utrecht in Dialoog brengt mensen in een inspirerend, betekenisvol gesprek met elkaar brengen over belangrijke thema’s. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, krijgen bewoners stem, worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar en ontstaat er ruimte voor verschillende perspectieven, nieuwe inzichten, persoonlijke actie en verandering. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers vergroot en verdiept inzicht. Zo ontstaan nieuwe eigen vormen van samen leven in een divers Utrecht. Een dialoog respecteert verschillen, leidt tot nieuwe, verrijkende inzichten en verbondenheid in de stad. 

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog schept ruimte voor dialoog in de stad om lastige en complexe vraagstukken bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Als mensen naar elkaar luisteren, op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek gaan, perspectieven delen ontstaat nieuwe handelingsruimte om vanuit eigen verantwoordelijkheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven.

Utrecht in Dialoog faciliteert met meer dan 100 partners dialoog op zo’n 50 plekken in alle wijken van de stad, in buurten, zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en senioren. Rond actuele maatschappelijke vraagstukken zoals polarisatie, discriminatie, uitsluiting, vluchtelingen, armoede,  eenzaamheid en klimaat. En om met betrokkenen vorm en inhoud te geven aan transities en veranderingen in zorg, onderwijs, wonen, participatie, cultuur, (wijk)democratie, inclusie, energie…..

Lees hier meer over wat Utrecht in dialoog de afgelopen 10 jaar heeft gedaan >>>>

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– inclusieve dialoogactiviteiten ontwerpen, organiseren en faciliteren in co-creatie met bewoners(organisaties) en partners rond actuele vraagstukken, ambities en thema’s;
– het trainen van dialoogbegeleiders met verschillende achtergronden in de toepassing van de dialoogmethodiek en het begeleiden van dialoogteams bij het met elkaar verder brengen van thema’s/vraagstukken;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, ervaringen en effecten, om brede deelname en toepassing te stimuleren, diversiteit en bereik te vergroten;
– samenwerkingsverbanden, initiatieven en organisaties adviseren, begeleiden en faciliteren bij het in dialoog vormgeven van maatschappelijke verandering, in met elkaar leren, samen leren werken en leven.

Op deze pagina staat het strategisch fundament, het jaarplan van 2024 en het jaarverslag van 2022 beschreven.

Giften welkom!

Giften en vrijwillige bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen worden overgemaakt op NL43 INGB 0007 6336 31 t.n.v. Stichting Utrecht in Dialoog. Voor vragen of een afspraak mail info@utrechtindialoog.nl.

Onafhankelijke Stichting

Utrecht in Dialoog is een onafhankelijke ANBI-Stichting met als doel: “Utrechters door dialoog verbinden, versterken en verrijken en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” De Stichting is gevestigd op De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP  te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 67911048, en bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 857222107. De Stichting Utrecht in Dialoog ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht, donaties van fondsen, bijdragen en sponsoring in natura en giften.

Het bestuur van Utrecht in Dialoog is onbezoldigd en bestaat uit Hannie van Baren (voorzitter), Maria Verhoeven (secretaris), Rebecca Wolf (algemeen bestuurslid) en Hugo de Waard (penningmeester). Het bestuur van Utrecht in Dialoog heeft haar werkwijze vastgelegd in een Huishoudelijk reglement en een Privacyverklaring opgesteld. Het bestuur actualiseert regelmatig haar Meerjarenstrategie en vertaalt deze ieder jaar in een jaarplan met begroting. Het bestuur is te bereiken op bestuur@utrechtindialoog.nl. De dagelijkse gang van zaken is uitbesteed aan Suzanne Kruijs.

Sponsoren

Utrecht in Dialoog wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Gemeente Utrecht, VSB-fonds,  Sluyterman van Loofonds, Stichting RCOAKen Elise Mathilde Fonds en het Oranjefonds. De Maliebaan45  biedt Utrecht in Dialoog kantoorfaciliteiten ruimte voor workshops en trainingen.

Samen met partners

Utrecht in Dialoog kan alleen in samenwerking met vele anderen dialoog mogelijk maken, verschillende perspectieven samenbrengen en werkt daarom met veel partners in de stad om dialoog mogelijk te maken en het effect te vergroten.

Belangrijke Utrechtse partners: Armoedecoalitie Utrecht, Ouders van Betekenis, Netwerk Informele Zorg Utrecht, Gezondheidspact UtrechtResto van Harte, Lunetten Wil Wel, De Nieuwe Jutter,  Stichting Asha, OostVoorElkaarAl Amal, DOCK, U-Centraal, Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Overvecht, Wijkwijzer NoordoostKnooppunt Lunetten, Kracht van Zuilen, Buurtwerkkamer De Verbinding Zuilen, BuurtThuis Kanaleneiland, Krachtstation Kanaleneiland, Utrecht Natuurlijk, BO-EXDe Kargadoor, BAK Basis voor actuele kunst, RAUM, Domkerk Utrecht, Aegee Utrecht, Starters4Communities, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Community Based Research for Humanities, Universiteit voor Humanistiek, UNION en XWebinar.

Regionale partners: PAXVoorVrede, Europadag Utrecht, Dialogue Zone Dayton University, TEJO Nederland, Floor JongerenCoaching, International Welcome Center Utrecht RegionWomeninc Utrecht, Omzien naar Elkaar en Haarlem in Dialoog.

Meer partners: Stichting Lezen & Schrijven, ReligiesvoorvredeACO Utrecht, Pharos, Roze50plus, Enik Recovery College, Legulas, Tröst, Humanitas UtrechtDe Tussenvoorziening, Lister, UbuntuhuisUniversity CollegeUinDeWijk, Buurtcamping, Hogeschool van Amsterdam, Yvote, Town & Gown, Faces of Change, 20 jaar leidsche rijn, Plein 373, Leerwerkbedrijf Terecht Podium Oost, Tori OsoUPLR, Human Rights Utrecht, So Ubuntu, Actieve Jongeren Utrecht, Nisbo, het Zonnetje, Ak-der, Power by Peers, CNV Connectief, Leidsche Rijn College,  Buzinezz Club Utrecht, Werken aan de Toekomst, Buurtwerkkamer TOP, Salon van Weleer,  Utregs requiem, Critical Mass, de Wilg, Hart voor Leidsche Rijn, Stichting Zooi, DOK030, Bahai Utrecht Overvecht, Gewenst Eigen Initiatief, Tweetakt, Welkom in Utrecht, Plan Einstein, Welkom in Utrecht, Stichting Vredeseducatie & Democratiefabriek, Artikel 1 Midden Nederland, Bibliotheek Cereolfabriek, Socratisch Cafe Utrecht, Telefonische Hulpdienst Utrecht, Midzomergrachtfestival, Bibliotheek Vleuterweide, Bibliotheek Kanaleneiland, Buurtcentrum Oase, Bij Boshardt Leger des Heils, Villa Vrede, Werken aan de Toekomst, Bartelomeus Gasthuis, Huiskamer Transwijk, Tegenlicht Utrecht, Sint Maartensberaad, Utrechts Stadsdichtersgilde, Stichting Desalniettemin, De Voorkamer, Wijkbureau Leidsche Rijn, Leer je landgenoten kennen, Kees Voorberg, Mijnie Oostrom, Zorg Verandert, ZininUtrecht, Kracht van Utrecht, MaatschapWij, De Dame Zuilen, Buurtcentrum De Pijler, Trajectum College, Rijkswaterstaat, Histos, Coffeemania bij De Boogh, Omzien naar Elkaar, Nederland Zorgt voor Elkaar, Goes in Dialoog, Fort aan de Klop, Partagejournal, Zinnenprikkels, Saluti, Ludens, Spelenderwijs, New Dutch Connections, Instituut voor Interventiekunde, Respect Education Foundation, Huisartsenpraktijk De Gagel, Galerie SANAA, Atelier Gea van Eck,Wordbites, Hart van Hoograven, Roobolkapel Zuilen, Sociaal Vitaal en E-vonne.

Actief betrokkenen

De kern van Utrecht in Dialoog wordt gevormd door een team van vrijwilligers, stagiaires, studenten, reïntegreerders, werkzoekenden, trainees, nieuwkomers en senioren die met partners en dialoogbegeleiders dialoog mogelijk maken vanuit Dialooghuis Maliebaan 45 (eerste woensdagavond van de maand), in de verschilllende wijken, en vanuit ons kantoor bij De Kargadoor.

Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders, ambassadeurs en dialoogexperts verbonden die regelmatig of af en toe dialoogtafels organiseren, dialoogtafels begeleiden, thema’s onderzoeken en uitwerken, nieuwe vormen verkennen en workshops verzorgen. Dialoogbegeleiders en andere betrokkenen ontmoeten elkaar in het Dialooghuis Maliebaan 45 (eerste woensdagavond van de maand).

Dialoogbegeleiders die onder andere betrokken zijn: Naomi Beijer, Helene van der Poel, Ilonka Guurink, Paul Morrow, Martin van Lijf, Joop Kools, Steffanie den Hoedt, Saskia Harkema, Martijn Bool, Jacqueline Franssens, Francisca Frenks, Lambert van Elk, Brigitta van Dijkhuizen, Jorinde Luyts, Lilith Smidts-Lafeber, Cathelijne van der Veen, Daphne van Mispel, Astrid Glissenaar, Marinde Steen, Chris Groeneveld, Hilda van de Bree, Suzanne Holsappel, Asma Grissa, Sudhan Balakrishnan, Marja Hanko, Wana Goula, Sascha van Rooijen, Mina de Wit-Fariq, Wesley van Drongelen, Sunita Chote, Gerdi Keeler, Amina Berkane, Joost Haagsma, Sarah Faber, Addy Beukema, Lucy van de Vijver, Irma van Willegen, Mieka Vroom, Gigi Dingler, Petra Tjalma, Christine Sluyterman, Joop de Bruin, Lida Kooter, Peter Majoor, Yvonne van Druten, Julia van der Spoel, Fleur van den Berg, Bas Heerdink, May Penders, Willem van Oosten, Line de Bruijn, Nadoua Dahmane, Louise Boelens, Ali Amghar, Fred Dekkers, Jaap Meeuwsen, Jeanneke den Boer, Monique Wijnties, Najuan Daadleh, Mirjam Gademan, Mirjam van der Veen, Joke Leenders, Marijke Zoetelief, Rabia Harcharoui, Pieter Dronkers, Marieke Sillevis, Andrea Verkuijl, Bianca Rams-Elsing, Ron Hubner, Greet van Keulen, Nelleke Metselaar, Kees du Gardijn, Jos Terlingen, Marianne van Bakel, René Kil, Joske van Dulmen, Brigit Linssen, Karin de Lange, Mala Paltoe.

Meer

10 jaar Utrecht in Dialoog
Archief

Eén reactie

  1. Pingback: Huurdersdialoog Een goede buur is beter dan … op 5 november | STOK

Reageren is niet mogelijk