Wijkdialogen: Samen vernieuwen

Al sinds een paar jaar zijn wijkdialogen in Utrecht een gezellige en laagdrempelige manier om buurtgenoten te ontmoeten en in gesprek te gaan over dingen die het leven mooier maken. Iedereen is welkom!
 

Verbinding en vertrouwen neemt toe in de wijk als we elkaar ontmoeten en persoonlijke ervaringen delen. Zo weten we elkaar te vinden als het nodig is. In 2019 zijn we gestart met wijkdialogen in Noordoost, Lunetten en Leidsche Rijn. Samen met vrijwilligers en organisaties uit de buurt. Ook dit jaar gaan de ontmoetingen weer verder. Ontmoet mensen uit jouw wijk en ga samen in gesprek over waardevolle thema’s die het leven wat mooier maken. Elke dialoog is in een buurthuis en wordt begeleid door een getrainde begeleider van Utrecht in Dialoog. Soms combineren we de dialoog met een lunch, creatieve activiteit of wandeling. Ontdek hier het programma voor dit jaar en schrijf je ook in!

Creatieve dialoog

Tijdens een creatieve dialoog ga je niet alleen met elkaar in gesprek, je onderzoekt ook op een creatieve manier het thema. Denk bijvoorbeeld aan tekenen, schrijven of zelfs theater! De dialoogbegeleider bereidt een creatief onderdeel van de dialoog voor.

Dialoog en diner

Samen met Resto VanHarte organiseren we diner-dialogen. Niet alleen samen in gesprek, maar ook gezellig aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Onder het genot van een driegangendiner delen we onze verhalen en dromen met elkaar. Schuif jij ook aan?

Dialoog en lunch

Nadat we een ochtend samen in gesprek zijn gegaan sluiten we de dialoog af met een lunchbuffet, verzorgd door het buurthuis waar we te gast zijn. Of, er wordt samen gekookt – de deelnemers hebben bijvoorbeeld wel eens ‘baklava’ gemaakt!”

Programma in Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn gaan we in gesprek over onderwerpen als elkaar helpen, omgaan met stress en samen leven,  In verschillende buurthuizen zoals: Hof ’t Spoor (Terwijde), Bij de Buren (Parkwijk) en Hoge Weide. Ook werken we samen met Indekerngezond en Resto VanHarte. Ines Leijen, een deelnemer, merkt dat de lunch na afloop ook enorm helpt met de dialoog zelf. “Door het gesprek over eten komt er vaak een gesprek over elkaars levensstijl en ze neemt vaak nieuwe ideeën mee voor eetgewoontes thuis. Er wordt af en toe samen gekookt – de deelnemers hebben bijvoorbeeld ‘baklava’ gemaakt!”

Buurthuis Hof ’t spoor (Terwijde)

  • 26 september: Elkaar helpen
  • 13 december: Vasthouden en loslaten

Buurthuis Bij de Buren (Parkwijk)

  • 4 oktober: Elkaar helpen
  • 13 december: Vasthouden en loslaten

Kijk in de agenda voor alle data

Bouwen aan sterke gemeenschappen

Onderling vertrouwen en verbinding in de wijk is belangrijk. Het hebben van sterke gemeenschappen is een waardevol vangnet bij tegenslag, eenzaamheid en verlies. De dialoog is een beproefde methode om verbinding en vertrouwen te versterken. Mensen ontmoeten elkaar die elkaar normaal gesproken niet zouden spreken. Er worden open thema’s besproken aan de hand van persoonlijke ervaringen. Door het delen van die ervaringen, ontstaat er een diepere verbinding en komen mensen tot nieuwe inzichten. Hierdoor wordt de drempel lager om elkaar op te zoeken als het nodig is, en samen als buurtgenoten problemen op te lossen.

 

Wat brengen wijkdialogen?

Martin van Lijf, initiatiefnemer van de wijkdialogen in Lunetten vertelt wat de wijkdialogen Lunettenaren brengt: “Ontmoeting en elkaar leren kennen, soms ook versneld, interessante gedachtewisselingen en saamhorigheid. Dat heeft eraan bijgedragen dat mensen elkaar in coronatijd ook opzochten, boodschappen voor elkaar deden, naar elkaar omzagen.” Zelf is Martin door dialogen in aanraking gekomen met mensen met heel andere achtergronden, geschiedenissen en maatschappelijke posities, met mensen die te dealen hebben met beperkingen of handicaps. “Het is een verrijking in je kijk op de maatschappij als je een indruk krijgt van de leefwereld van mensen die heel anders denken. Het opent je ogen een beetje, geeft een ander soort bewustzijn en draagt bij aan bescheidenheid.”

Reageren is niet mogelijk