Trainingcommunity

Als dialoogbegeleiders van Utrecht in Dialoog, komen we regelmatig samen om elkaar te ontmoeten en onze passie voor dialoog met elkaar te delen. We leren van elkaar en met elkaar. We geloven in de kracht van verhalen, om met onze groei bij te dragen aan een betere samenleving.

In de trainingcommunity kun je leren om een dialoog te begeleiden. Voor onze leergangen werken we samen met ervaren begeleiders en trainers.De principes van de waarderende dialoog vormen de basis voor de trainingen en workshops en voor de manier waarop we met en van elkaar leren en samen werken. Aanvullend maken we gebruik van andere methodieken voor transformatie, cultuurverandering en maatschappelijke impact.

De plek waar we elkaar ontmoeten is op de Grytte Maliebaan45. Het maandelijkse dialooghuis is de plek waar iedereen welkom is om kennis te maken met de dialoog en waar nieuwe en ervaren begeleiders samen oefenen. Daarnaast zijn er met regelmaat verdiepende workshops en intervisieavonden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de trainingcommunity om op de hoogte te blijven van alle leeractiviteiten.

Blijf op de hoogte

Open trainingen en op maat

We verzorgen open en besloten trainingen, workshops, leergangen, expertmeetings en dialoogbijeenkomsten op maat. Voor dialoogintitiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijs (VO, HO, MBO, Universiteit), woningcoöperaties, gemeenten, zorgorganisaties, vakbonden, bewonersorganisaties, bibliotheken, welzijnsorganisaties en wijkbedrijven. De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers en dialoogbegeleiders uit het hele land. Sinds 2017 geeft Utrecht in Dialoog met anderen invulling aan de landelijke trainingen van Nederland in Dialoog.

Workshopsvragen stellen

Leergangen

Op verzoek/aanvraag:

Dialooghuis

Het dialooghuis is de ontmoetingsplek voor mensen die kennis willen maken met de dialoog, startende en ervaren begeleiders en mensen die hier meer van willen weten. Iedere eerste woensdagavond van de maand kun je in het Dialooghuis kennis maken met de dialoog en andere dialoogliefhebbers.

Het dialooghuis is ook een laagdrempelige plek voor dialoogbegeleiders om samen te oefenen. Wat kun je zoal leren, oefenen of doen?

 • deelnemen aan een (oefen)dialoog
 • feed back vragen/ontvangen/geven
 • een dialooghuis hosten, in levende lijve of online (na de training)
 • oefenen met het begeleiden van een dialoog (na de training)
 • een thema voorbereiden/uitwerken voor een dialoog (na de training)
 • hulp vragen/bieden/ontvangen bij begeleiden
 • een script voor een thema oefenen en/of testen
 • casuistiek, een lastige situatie inbrengen, om met elkaar van te leren
 • een intervisievraag inbrengen
 • een dialooghuis faciliteren of begeleiden
 • een impressie schrijven van een dialooghuis

Meer

Wat is een dialoog
Waarderende dialoogaanpak
Trainingsagenda
Dialoog kun je leren
Onze trainers

Reageren is niet mogelijk