Trainingcommunity

In de trainingcommunity kun je een dialoog leren begeleiden en een dialoog leren organiseren. In Utrecht in Dialoog werken we met de ervaren dialoogbegeleiders en trainers. De principes van de waarderende dialoog vormen de basis voor de trainingen en workshops en voor de manier waarop we met en van elkaar leren en samen werken. Aanvullend maken we gebruik van andere methodieken voor transformatie, cultuurverandering en maatschappelijke impact.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief van de trainingcommunity

Bekijk de agenda met trainingen en workshops >>>

Open trainingen en op maat

We verzorgen open en besloten trainingen, workshops, leergangen, expertmeetings en dialoogbijeenkomsten op maat. Voor dialoogintitiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijs (VO, HO, MBO, Universiteit), woningcoöperaties, gemeenten, zorgorganisaties, vakbonden, bewonersorganisaties, bibliotheken, welzijnsorganisaties en wijkbedrijven. De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers en dialoogbegeleiders uit het hele land. Sinds 2017 geeft Utrecht in Dialoog met anderen invulling aan de landelijke trainingen van Nederland in Dialoog.

Online, live en hybride

Vanwege corona verzorgen we nu vooral online en hybride trainingen, vaak in een combinatie van videoinstructie en online zoom-sessies  waarin we met elkaar oefenen en ingaan op vragen. Een actueel overzicht van de komende trainingen en workshops vind je in de trainingsagenda.

Workshopsvragen stellen

Leergangen

Op verzoek/aanvraag:

Dialooghuis voor oefenen en intervisie

Maliebaan 45

Het dialooghuis is de ontmoetingsplek voor dialoogbegeleiders, mensen met passie voor dialoog en mensen die hier meer van willen weten! Iedere eerste woensdagavond van de maand kun je in de DialoogHuiskamer kennis maken met andere dialoogbegeleiders, ervaringen delen en met en van elkaar leren. Wil je een thema testen, uitproberen of verdiepen of heb je een intervisievraag? Wil je andere dialoogbegeleiders ontmoeten, Utrecht in Dialoog leren kennen of een speciale dialoog oefenen?  Meld je dan aan.

Wat kun je zoal leren, oefenen of doen?

 • deelnemen aan een (oefen)dialoog
 • hartelijke ontvangst van bezoekers van het dialooghuis
 • feed back vragen/ontvangen/geven
 • een dialooghuis hosten, in levende lijve of online (na de training)
 • oefenen met het begeleiden van een dialoog (na de training)
 • een thema voorbereiden/uitwerken voor een dialoog (na de training)
 • hulp vragen/bieden/ontvangen bij begeleiden
 • een script voor een thema oefenen en/of testen
 • casuistiek, een lastige situatie inbrengen, om met elkaar van te leren
 • een intervisievraag inbrengen
 • een dialooghuis faciliteren of begeleiden
 • een impressie schrijven van een dialooghuis

Meer

Wat is een dialoog
Waarderende dialoogaanpak
Trainingsagenda
Dialoog kun je leren
Onze trainers

Reageren is niet mogelijk