Wat dialogen brengen

In de Buurtaanpak Erbij Horen brengen we de impact van dialogen op het gevoel van Erbij Horen in beeld. We onderzoeken duurzame veranderingen op persoonlijk niveau, in gemeenschappen en in samenwerking tussen bewoners en professionals. Hieronder een kleine greep van wat we hebben ontdekt. Mis je iets of heb je iets toe te voegen? We horen het graag! 

Beluister hier de podcast met Wilma de Buck over de impact en ervaringen uit wijkdialogen van de afgelopen twee jaar.

Deelnemers over het effect van dialogen

De impact van dialogen reikt verder dan het gesprek aan tafel en werkt langer door, ook in de omgeving en sameleving.

Lees hoe Evelyn zich meer verbonden voelt met de wereld na iedere dialoog. 

“Telkens wanneer ik een dialoog verlaat, voel ik me gestimuleerd door mijn interactie met andere deelnemers. Ik voel me sterk verbonden met de mensen met wie ik praat en merk dat ook na het dialoog in andere aspecten van mijn leven. Hierdoor voel ik me meer verbonden met de wereld om me heen en met de mensen die ik erin ontmoet.”

-Lees het interview met Jolanda die al langer meedoet met dialogen in Leidsche Rijn. 

“Ik ben door de dialogen veel opener geworden en durf nu in de buurt mensen makkelijker aan te spreken. Altijd zeg ik ‘goedemorgen’ of ‘goedemiddag’ wanneer ik iemand tegenkom en vaak is dat aanleiding tot een praatje.”

– Luister naar Gwendoline, regelmatig bezoeker Griftparkdialogen over wat dialoog haar brengt.

– Lees de column van Mirjam over  doorwerking van een dialoog: Levenskunst: Vrijheid binnen de lijntjes.

Later in het jaar kwamen er opeens weer woorden uit mijn vingers en maakten zinnen [ …] Ik had nooit verwacht dat ik een artikel op Linkedin zou plaatsen, laat staan iets over Corona en met een persoonlijke touch. Maar ik wilde zeggen: zowel kunst als levenskunst hebben ons nooit verlaten. Gezonde collectieve veerkracht hebben we. Iets wat we moeten koesteren. […] Een goede dialoog eindigt niet aan de tafel.”

Meer ervaringen van deelnemers >>>

Dialogen voor gemeenschapsvorming

– Luister naar deelnemers aan de online dialoog creatief thuisleven in coronatijd die besloten vaker online bij elkaar te komen om elkaar te inspireren in coronatijd.

Lees de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van Jedidjah Artentsen, Lisa Mulder en Josephine Timmers die tijdens de corona lock down voorjaar 2020 Community Based Research hebben uitgevoerd naar hoe dialoog eraan bijdraagt dat iedereen erbij kan horen aan de hand van verschillende onderdelen van inclusiviteit.

  • Deelnemers waarderen de dialogen en ervaren Utrecht in Dialoog als een veilige en open plek waar een gevoel van verbondenheid kan ontstaan dat belangrijk is voor de vorming van een gemeenschap.
  • Deelnemers hebben door dialogen ook daarbuiten meer gevoel van verbondenheid of empathie ten opzichte van andere mensen. In die zin draagt Utrecht in Dialoog bij aan een verbeelde gemeenschap in de stad.
  • Dialogen dragen ook bij aan initiatieven die worden ondernomen om de gemeenschap buiten Utrecht in Dialoog te versterken. En aan buurtinitiatieven om daarmee de gemeenschap binnen de buurt te versterken.
  • De filosofie achter de waarderende dialoog sluit zeer goed aan op interculturele competenties. Zoals bij interculturele competenties empathie, openheid, respect en nieuwsgierigheid een grote rol spelen, is dit ook bij de waarderende dialoog erg belangrijk. In de waarderende dialoog is gelijkheid een belangrijk uitgangspunt.
  • Deelnemers vonden zoom een prettige manier om dialogen te voeren en vonden het feit dat iedereen letterlijk even veel ruimte in beslag nam fijn.
  • Dialoogbegeleiders beschikken over veel interculturele gedragsmatige vaardigheden. Zij luisteren aandachtig naar de ervaringen van de deelnemers, laten deelnemers uitpraten en deelnemers voelen zich gehoord en gemotiveerd om hun eigen verhalen te delen.
  • Online werkt beter doordat je letterlijk iedereen in beeld hebt, je ziet wat er met iedereen gebeurt, allemaal evenveel ruimte inneemt op dat scherm en het duidelijker is wie er aan het woord is.
  • Door “samen eten” tijdens een online dinerdialoog voelt het gesprek “losser”. Een voordeel van de online dinerdialoog ten opzichte van een etentje in het echt, was ook dat deelnemers het bij de “echte” etentjes het soms moeilijk vond om zich verstaanbaar te maken en dat je met meer personen kunt praten.

-Bekijk de video waarin actief betrokkenen vanuit huis vertellen wat (online) dialogen hen brengt in coronatijd.

Meer mensen met passie voor dialogen >>>

In dialogen een leergemeenschap vormen

In de Workshop Wijkdialoog en Leergang Wijkdialoog leren bewoners uit verschillende wijken met elkaar. Lees het verslag van de workshop wijkdialoog >>>

“Goed om samen te brainstormen over mogelijkheden en aanpak.”
“Kennisuitwisseling en kruisbestuiving werkt heel sterk.”
“Met een wijkdialoog kun je verbinden en versterken.”
“Ik voel weer de energie van dialoog”
“De drie casusses die we hebben uitgewerkt blijken ook mijn thema.”
“Deze avond geeft mij een soulmate gevoel. We moeten het gaan doen en van elkaar leren.”
“Door een casus te doen wordt het tastbaar”
“Goed reflecteren op wat je beoogt en de aanpak”

In het kader van de lancering van de EllaVogelaaracademie voor Gemeenschapskracht ging in 2020 de Bewonersexpeditie Gemeenschapskracht van start om de werkende principes voor gemeenschapskracht in verschillende bewonerspraktijken op te halen en al doende een leergemeenschap te vormen. Een online ontdekkingstocht onder begeleiding van Sharona Ceha, Harry Troelstra en Wilma de Buck langs initiatieven en thema’s om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, inzichten op te doen en in dialoog de werkende principes van gemeenschapskracht te verzamelen en verdiepen. Na experimenten is gekozen voor een waarderende aanpak in een combinatie van interview en dialoog met ruimte voor voortschrijdend inzicht. In iedere ontmoeting stond een ander thema en een andere praktijk centraal. Lees de werkende principes gemeenschapskracht >>>

Dialogen in samenspraak tussen bewoners en professionals

– Bekijk de video waarin betrokkenen vertellen wat de serie gezonde gesprekken met inwoners, professionals en ondernemers brengt.

– Bekijk ook de video met opbrengsten van gezonde gesprekken over Samen verder leven in Kanaleneiland, Gezonde buurt, Rust in je leven, Praten over vaccinatie en Kunst en gezondheid

Dialogen in het onderwijs

-Lees het verhaal en onderzoeksverlag van Maria: “The impressions of Dialogues and their educational use”. Maria Chatzidionysiou heeft in haar master Youth, Education and Society aan de Universiteit Utrecht de kracht van dialogen in het onderwijs in beeld gebracht aan de hand van interviews met betrokkenen. Ze onderzocht hoe dialogen ingezet kunnen worden in het onderwijs en welke invloed dialogen kunnen hebben in het verminderen van polarisatie en maximaliseren van sociale inclusie. Uit de resultaten blijkt dat niet alle participanten dezelfde opvattingen delen als het gaat om de ‘Dialoog’ en dat zij daarmee ook verdeeld zijn over de inzetbaarheid ervan in de educatieve sector. De resultaten van dit onderzoek zijn juni 2020 gepresenteerd, besproken en verdiept met betrokkenen in de workshop impact van dialoog.

-Lees het verhaalvan Annemarieke Hollanders: Dialoog kun je leren >>>

“Wanneer heb jij vrede gekregen met een ander die sterk van jou verschilt? En wat was daarvoor nodig?” Deze vraag wordt me gesteld door Wilma de Buck, van Utrecht in Dialoog. Samen met nog vier anderen voeren we een (online) dialooggesprek in de dialoogtraining over het thema van de Vredesweek. Het is een indringende vraag, die me aan het denken zet over het verbinden van verschillen en hoe ik dit zelf in mijn leven heb ervaren. Het is bijzonder om deze ervaringen met anderen te delen en vervolgens na te denken over de concrete stappen die je zelf kunt zetten, om meer verbinding tussen mensen te bevorderen. “

Reageren is niet mogelijk