Inclusie tegen polarisatie

Evelyn Henderson-Child is evenementencoördinator bij Utrecht in Dialoog. Toen ze vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Utrecht kwam om een ​​master in interculturele communicatie te studeren, voelde ze zich aangetrokken tot dialoog, zowel als een manier om nieuwe mensen in de stad te ontmoeten als een kans om te leren van verschillende culturele perspectieven, ervaringen en kansen. Naast het coördineren van dialoogevenementen, leert ze ook dialogen in het Engels en Nederlands te begeleiden, maakt ze met Jasper een video over de ziel van Europa en schreef ze de impressie Wortelen.  Inmiddels heeft ze besloten ook haar stage en afstudeeronderzoek bij Utrecht in Dialoog te doen naar inclusie bij meertaligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeeld en verdiept in de workshop Talen aan dialoogtafels.

Ruimte voor creatief denken

Voor mij gaat dialoog over het stellen van vragen door te streven naar ruimdenkendheid en begrip. Het betekent vragen stellen om de ervaringen van anderen te begrijpen en mijn eigen meningen en vooroordelen te betwisten. Vanuit een cultureel perspectief betekent dit dat ik mezelf uit het middelpunt moet halen en moet begrijpen dat mijn manieren van doen, zien en voelen er slechts één is tussen vele anderen.

Dialoog schept ook ruimte voor een soort gesprek en reflectie die je nergens anders in het dagelijks leven vindt. Ruimte hebben om jezelf uit te drukken zonder verwachtingen, vereisten of doelen is niet alleen bevrijdend, maar bevordert ook een soort creatief denken dat niet kan worden bereikt in het drukke schema van een werkdag of binnen de formele structuren van een essay of rapport.

Positief resultaat in het dagelijks leven

Ik heb deelgenomen aan een online dialoog over creativiteit tijdens de lockdown. Het was een bijzonder onderwerp en zorgde er eerst en vooral voor dat we allemaal heel eerlijk konden zijn over onze gevoelens en ervaringen met de lockdown. We konden zowel de negatieve als positieve kanten van deze ongebruikelijke tijd met elkaar delen en het voelde heel gemakkelijk om ons voor elkaar open te stellen. Bovendien leverde het onderwerp vrij concrete resultaten op, aangezien we ideeën konden uitwisselen over activiteiten die ons gedurende deze tijd creatief hielden en die de anderen in de praktijk konden brengen. Deze varieerden van knutselen en koken tot het schrijven van brieven en het programmeren van concerten. Op deze manier combineerde deze sessie de beste aspecten van een goede dialoog – verbinding en openheid op emotioneel niveau en positieve resultaten die ik meteen in mijn dagelijkse leven kon integreren.

Meer verbonden met de wereld

Telkens wanneer ik een dialoog verlaat, voel ik me gestimuleerd door mijn interactie met andere deelnemers. Ik voel me sterk verbonden met de mensen met wie ik praat en merk dat ook na het dialoog in andere aspecten van mijn leven. Hierdoor voel ik me meer verbonden met de wereld om me heen en met de mensen die ik erin ontmoet.

In een wereld die vaak overweldigend aanvoelt, geeft dialoog mij een plek om te beginnen en de motivatie om ideeën in daden om te zetten. Ik denk dat dat komt omdat het me eraan herinnert wat belangrijk is, namelijk (voor mij) mensen. Mensen met al hun overeenkomsten en hun verschillen!

Meer diversiteit  & inclusie tegen polarisatie

De toekomst van dialoog ligt voor mij bij het creëren van meer diverse dialoogtafels. Het is niet voldoende om meer mensen te betrekken zonder diversiteit met betrekking tot leeftijd, etniciteit, opleidingsachtergrond, cultuur, taal, seksuele geaardheid, religie en politieke voorkeur bij deze praktijk te betrekken. Door middel van inclusie zal dialoog polarisatie blijven bestrijden. Dit zal gebeuren door mensen met elkaar in contact te brengen om samen met creatieve ideeën te komen en nieuwe initiatieven te starten, door ruimte te creëren voor mensen om na te denken over hun mening en door deelnemers de tools te geven om anderen te begrijpen met wie ze nooit hadden verwacht iets gemeen te hebben.

Meer mensen met passie voor dialoog >>>

Reageren is niet mogelijk