Diversiteit en inclusie bevorderen

Toen Ceren Tunali onderzoek naar diversiteit en inclusie wilde doen, werd ze aangetrokken door de missie van Utrecht in Dialoog: betekenisvolle gesprekken tussen Utrechters met verschillende achtergronden stimuleren, over thema’s die voor hen belangrijk zijn. In haar onderzoek, dat ze gedeeltelijk bij Utrecht in Dialoog deed, maakte Ceren verschillende aanbevelingen voor organisaties om diversiteit en inclusie te bevorderen. Na de afronding van haar onderzoek draagt Ceren als actieve vrijwilliger bij aan het bevorderen van diversiteit en inclusie. Ze organiseert, begeleidt en host Engelstalige dialogen en coördineert het werk op het gebied van diversiteit en inclusie bij Utrecht in Dialoog.

Professionele en persoonlijke interesse

Ceren sloot zich in januari 2020 aan bij Utrecht in Dialoog met als doel het onderzoek uit te voeren voor haar master aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze voelde zich meteen aangetrokken tot het werk van Utrecht in Dialoog, waar de kracht van dialoog gebruikt wordt om mensen bij elkaar te brengen om te praten over thema’s die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Grensoverschrijdende thema’s zoals afkomst, liefde en mensenrechten, zijn niet altijd gemakkelijk te bespreken. Ceren heeft dit zelf ervaren toen ze aan een intrigerende buurtdialoog in Kanaleneiland en aan een dialoog over liefde deelnam.

Ceren is al lang geïnteresseerd in het thema diversiteit en inclusie. Voordat ze in 2019 vanuit Turkije naar Nederland verhuisde, werkte ze bij een opvangcentrum voor vluchtelingen. Als iemand die met migranten heeft gewerkt en zelf naar een ander land is gemigreerd, heeft ze ook persoonlijke ervaring als het gaat om erbij horen en je plek vinden in de samenleving.

In haar masterscriptie onderzoekt Ceren’s wat het betekent om diversiteit en inclusie binnen een organisatie te faciliteren. Hoewel veel organisaties hun diversiteits- en inclusieprogramma’s willen verbeteren, merkte Ceren op dat ze geen gedefinieerde strategieën hebben om dit te doen. In haar scriptie presenteerde ze concrete aanbevelingen die organisaties zouden helpen hun doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie te bereiken.

Diversiteit en inclusie bevorderen

Ceren raadt organisaties aan hun toegankelijkheid te vergroten door goed en up-to-date aanwezig te zijn op online platforms, verschillende talen te gebruiken en hun locatie en werkuren aan te passen. Ze benadrukt ook dat organisaties leden uit diverse groepen in leiderschapsrollen moeten hebben en hen bij besluitvormingsprocessen moeten betrekken. Om mensen uit diverse groepen binnen de organisatie te halen, beveelt ze ook aan dat organisaties zich specifiek richten op leden van die groepen.

Uit haar onderzoek blijkt dat Utrecht in Dialoog activiteiten organiseert die inderdaad gericht zijn op diverse groepen door evenementen te organiseren in verschillende buurten en door gebruik te maken van verschillende talen, muziek en eten. Hoewel er evenementen zijn die bedoeld zijn om individuen met verschillende achtergronden samen te brengen, kan Utrecht in Dialoog nog werken aan het ontwikkelen van specifieke strategieën om diversiteit en inclusie binnen de organisatie te bevorderen.

Nog steeds mensen bij elkaar brengen

Als onderdeel van haar afstudeeronderzoek nam Ceren deel aan verschillende activiteiten bij Utrecht in Dialoog, waaronder vele dialogen. Na deelname aan een aantal dialogen voltooide Ceren de training tot dialoogbegeleider. Terwijl ze in juli 2020 haar scriptie afrondde, is ze blijven werken bij Utrecht in Dialoog en is ze betrokken bij verschillende projecten. In augustus presenteerde ze haar onderzoek aan Utrecht in Dialoog en gaf een workshop over diversiteitsmanagement bij non-profitorganisaties. Momenteel werkt ze aan dialogen met De Kargadoor, organiseert ze Engelstalige dialogen en bouwt ze voort aan de idealen van de organisatie om diversiteit en inclusie te bevorderen en sterke gemeenschappen te bouwen.

Tekst: Ava Irani

Reageren is niet mogelijk