Jaarverslag 2020

2020 zag er heel anders uit dan verwacht. Aan het begin van het jaar ontmoetten we elkaar nog in levende lijve. Maar halverwege maart kwam daar abrupt een einde aan. Sinds het begin van de coronacrisis zijn we online met elkaar in gesprek gegaan. Om zo met elkaar in contact te blijven tijdens de lockdown. Daardoor hebben we veel nieuwe mensen kunnen begroeten. In de zomer konden we elkaar weer veilig op afstand ontmoeten en zagen we een aantal trouwe bezoekers weer terug. Ook in hybride dialogen waar mensen online en in levende lijve aan deelnamen. 

Erbij horen

Het jaarthema van 2020 was ‘Erbij Horen‘. Waar hoor jij bij? Met wie voel jij je verbonden? Bij wie voel jij je thuis? Durf je contact te leggen met iemand die anders is dan jij? Online en in de wijken gingen we in gesprek over erbij horen: als je ouder wordt, met huid en haar, verbonden zijn op afstand, thuis zonder werk, familie, de kunst van echt contact en nog veel meer. De internationale dag van de interculturele diversiteit, Europadag en dag van de Kinderrechten vierden we online, net als de Vredesweek, Week tegen eenzaamheid & Sint Maarten. Na de zomer startten we de series online ochtendgesprekken en Sterker uit de Crisis. De landelijke Week van de Dialoog openden we samen we met Eindhoven en Den Haag in Dialoog, Pax for Peace, Roze50plus en vele anderen. De series verhalen van de straat en Super Solo lopen nog door in het nieuwe jaar.

Meer weten over onze ontdekkingsreis in dit crisisjaar? Lees het uitgebreide verslag online erbij horen in crisistijd.

“Ik heb snel de ervaring dat ik er niet bij hoor. Ik heb dat gedeeld in de dialoog en dat werd gehoord… dat heb ik ervaren als erbij horen.”

Wat dialoog brengt

Wat brengt een dialoog? Wat doet deelnemen aan een dialoog met je? Merk je verschil in de omgang met anderen? Voel je je meer verbonden met mensen uit je buurt of de stad? Brengt het ook een blijvende verandering? In 2020 hebben we op verschillende manieren in beeld gebracht wat deelname aan dialogen brengt:

Meer over wat dialogen brengen >>>

2020 in cijfers

In 206 dialoogtafels zijn ruim 1200 mensen met elkaar in gesprek gegaan die elkaar vaak niet kenden. In online dialoogbijeenkomsten kwamen 889 deelnemers – jong en oud – met elkaar in contact over hoe de coronacrisis ons raakt in het dagelijks leven, wat we in de wereld om ons heen zien veranderen en wat we hopen voor de toekomst. In levenden lijve sloten er 313 deelnemers aan. Maar liefst 425 ouderen wisten de weg naar onze gesprekken te vinden.

Dank aan alle partners, dialoogbegeleiders, vrijwilligers, stagiaires en betrokkenen met wie we er een inspirerend en hartverwarmend dialoogjaar van hebben gemaakt! We willen van 2021 met elkaar een nog mooier dialoogjaar maken en hopen weer op jullie te kunnen rekenen!

Project Erbij Horen

In 2020 is het Project Erbij Horen van start gegaan in Utrecht NoordOost, Leidsche Rijn en Lunetten. Om in Coronatijd ook online activiteiten aan te bieden is aanvullend het project Online Erbij Horen in Crisistijd uitgevoerd. Lees de Voortgangsrapportage van het project Erbij Horen 2020-2021.

Reageren is niet mogelijk