Jaarverslag 2020 en vooruitblik

Het afgelopen jaar zag er anders uit dan verwacht. Aan het begin van het jaar ontmoetten we elkaar nog in levende lijve. Maar halverwege maart kwam daar abrupt een einde aan. Sinds het begin van de coronacrisis zijn we online met elkaar in gesprek gegaan. Om zo met elkaar in contact te blijven tijdens de lockdown. Daardoor hebben we veel nieuwe mensen kunnen begroeten. In de zomer konden we elkaar weer veilig op afstand ontmoeten en zagen we een aantal trouwe bezoekers weer terug. Ook in hybride dialogen waar mensen online en in levende lijve aan deelnamen. Inmiddels zitten we weer volledig in lock down, hebben we een hartverwarmende online nieuwjaarsbijeenkomst achter de rug en worden de eerste Nederlanders gevaccineerd. Bekijk het jaarverslag en de plannen voor het nieuwe jaar.

Erbij horen

Het jaarthema van 2020 was ‘Erbij Horen‘. Waar hoor jij bij? Met wie voel jij je verbonden? Bij wie voel jij je thuis? Durf je contact te leggen met iemand die anders is dan jij? Online en in de wijken gingen we in gesprek over erbij horen: als je ouder wordt, met huid en haar, verbonden zijn op afstand, thuis zonder werk, familie, de kunst van echt contact en nog veel meer. De internationale dag van de interculturele diversiteit, Europadag en dag van de Kinderrechten vierden we online, net als de Vredesweek, Week tegen eenzaamheid & Sint Maarten. Na de zomer startten we de series online ochtendgesprekken en Sterker uit de Crisis. De landelijke Week van de Dialoog openden we samen we met Eindhoven en Den Haag in Dialoog, Pax for Peace, Roze50plus en vele anderen. De series verhalen van de straat en Super Solo lopen nog door in het nieuwe jaar.

Meer weten over onze ontdekkingsreis in dit crisisjaar? Lees het uitgebreide verslag online erbij horen in crisistijd.

“Ik heb snel de ervaring dat ik er niet bij hoor. Ik heb dat gedeeld in de dialoog en dat werd gehoord… dat heb ik ervaren als erbij horen.”

Wat dialoog brengt

Wat brengt een dialoog? Wat doet deelnemen aan een dialoog met je? Merk je verschil in de omgang met anderen? Voel je je meer verbonden met mensen uit je buurt of de stad? Brengt het ook een blijvende verandering? In 2020 hebben we op verschillende manieren in beeld gebracht wat deelname aan dialogen brengt:

Meer over wat dialogen brengen >>>

2020 in cijfers

In 206 dialoogtafels zijn ruim 1200 mensen met elkaar in gesprek gegaan die elkaar vaak niet kenden. In online dialoogbijeenkomsten kwamen 889 deelnemers jong en oud – met elkaar in contact over hoe de coronacrisis ons raakt in het dagelijks leven, wat we in de wereld om ons heen zien veranderen en wat we hopen voor de toekomst. In levenden lijve sloten er 313 deelnemers aan. Maar liefst 425 ouderen wisten de weg naar onze gesprekken te vinden.

Dank aan alle partners, dialoogbegeleiders, vrijwilligers, stagiaires en betrokkenen met wie we er een inspirerend en hartverwarmend dialoogjaar van hebben gemaakt! We willen van 2021 met elkaar een nog mooier dialoogjaar maken en hopen weer op jullie te kunnen rekenen!

Vooruitblik: De moeite waard

In 2021 gaan we in gesprek over het thema ‘De moeite waard‘. Wat is voor jou echt de moeite waard? Waar wil jij je voor inzetten en wat is de moeite die dit vraagt? Utrecht in dialoog zet dit jaar in op inclusieve gemeenschappen. We willen ons nog meer verbinden met Utrechters die meer gezien en gehoord willen worden. Voorlopig nog vooral in online dialogen met onder meer verhalen van de straat, vaccinatiedialogen en de serie super solo. Speciaal voor deze lock down starten we en een nieuwe hybride serie Ontmoet & Wandel en gaan we in gesprek over Creatief in lock down. Meer in de dialoogagenda!

Inclusieve gemeenschappen bouwen

Dit jaar meer aandacht voor samen leren en werken, niet alleen in dialogen, maar ook in workshops en trainingen, open, besloten en online zodat meer mensen in een vertrouwde omgeving de waarde van dialoog kunnen ontdekken. Voor jezelf, anderen, het bouwen van een gemeenschap en respectvol samen leven, leren en werken. We nodigen iedereen uit om met ons mee te onderzoeken en leren hoe we in en na coronatijd weer mensen binnen en buiten de eigen bubbel kunnen ontmoeten, hoe gemeenschappen tot groei en bloei kunnen komen. En om aan de slag te gaan met wat voor onszelf, anderen, de buurt, wijk en de hele stad de moeite waard is. We maken hier een gezamenlijke start mee in de Workshop Wijkdialogen en de Workshop Erbij Horen (inclusie). Iedereen is hier van harte welkom! Alleen samen komen we tenslotte verder!

Meer weten?

Bekijk het werkplan 2021 >>>
Hou de agenda in de gaten >>>
Meld je aan voor de nieuwsbrief >>>

Reageren is niet mogelijk