Aanpak eenzaamheid

De afgelopen jaren hebben we met en voor inwoners, vrijwilligers en partners verschillende dialoogtafels georganiseerd. Met als doel om eenzaamheid, ervaringen en wensen bespreekbaar te maken, onderlinge verbinding mogelijk te maken en handelingsmogelijkheden te vergroten. De dialoogbijeenkomsten bieden ruimte voor bewustwording, onderling contact en zingeving.

De gesprekken brengen openheid, verbondenheid en nieuwe inzichten. Deelnemers delen hun wensen en de stap die ze gaan zetten zoals (opnieuw) contact zoeken, mensen gedag zeggen, buren uitnodigen, zaken bespreken met familie, vrienden, kinderen, het huis opruimen en het zoeken van hulp. Omdat deelnemers deze gesprekken waarderen willen we deze buurtaanpak van eenzaamheid de komende jaren een meer continue basis geven.

Waarderende buurtdialogen

De afgelopen jaren gingen we in verschillende wijken in gesprek rond (positieve) thema’s zoals Erbij horenContact, Lekker in je vel en Samen verder na verlies. Onder meer in de Week tegen eenzaamheid. Deze gesprekken worden begeleid door bewoners/vrijwilligers die door Utrecht in dialoog zijn getraind in de methodiek van de waarderende dialoog.

De waarderende buurtdialogen worden georganiseerd op ontmoetingsplekken in de buurt waar meer te doen is, vaak op een vaste locatie. In de buurtdialogen vindt onderzoek plaats, wordt het verhaal van de buurt gevormd en doorverteld en worden mogelijkheden voor verandering en persoonlijke actie zichtbaar. De persoonlijke acties hebben vaak te maken met contact, zingeving en talentontwikkeling. Collectieve actie is vaak gericht op verbinding in de buurt tussen verschillende groepen en initiatieven, bijvoorbeeld tussen jong en oud, student en buurt.

Een cyclische buurtdialoog

In een cyclische buurtdialoog ontstaat meer ruimte voor eigenaarschap,  talent in de buurt/wijk en duurzame verbindingen. Door het regelmatig delen en verdiepen van nieuwe ervaringen en het bouwen aan een gemeenschap krijgen de gesprekken meer effect.

In Utrecht Oost zijn op meer regelmatig basis dialoogbijeenkomsten. Deze worden door/met een deels vaste groep buurtgenoten verzorgd die de thema’s voorbereiden en de dialoogtafels ook (leren) begeleiden. Buurtgenoten weten immers wat speelt, leeft, nodig is en (positieve) aandacht vraagt. Een groep van bewoners, vrijwilligers en partners in de buurt draagt met elkaar zorg voor de programmering, werving van deelnemers, begeleiding, evaluatie en follow up van de dialoogtafels. 

In de Leergang wijkdialoog leer je meer over hoe je de dialoog in jouw wijk/buurt verder kunt brengen.

Buurtaanpak eenzaamheid

Utrecht in Dialoog heeft met partners in de wijk/buurten een buurtgerichte aanpak van eenzaamheid ontwikkeld. De buurtdialogen zijn het vliegwiel om ervaringen, behoeften en mogelijkheden te bespreken en tot positieve persoonlijke actie te komen. En om met elkaar te werken aan een meer duurzame verbinding in wijken en buurten, het versterken van de gemeenschap. In het delen van ervaringen en dromen worden mogelijkheden zichtbaar waar mensen zelfstandig en in teamverband mee aan de slag kunnen. De uitkomsten van de dialoogtafels vormen de basis voor het vervolg. Dat kan een persoonlijke actie zijn en/of een gemeenschappelijk initiatief. Iedereen kan hier op eigen persoonlijke wijze aan mee doen!

Wil je aansluiten bij een dialooggroep in jouw buurt of zelf een buurtdialoog opzetten? Of wil je zelf een dialoog leren begeleiden? Kom naar Dialooghuis Maliebaan45 of stuur een mail naar info@utrechtindialoog.nl

Meer

Week tegen eenzaamheid
Leergang wijkdialoog
Lekker in je vel (Lunetten)
Erbij horen (Podium Oost)
Kom erbij, deel je ervaringskennis
Eenzaamheid in Utrecht
Dialoog organiseren

Reageren is niet mogelijk