Buurtaanpak: Erbij Horen

In verschillende buurten van de stad organiseren bewoners, vrijwilligers en partners regelmatig buurtdialogen met Utrecht in Dialoog. Om thema’s open te bespreken aan de hand van persoonlijke ervaringen, (weer) verbinding te maken, met elkaar thema’s te verdiepen, tot nieuwe inzichten te komen en handelingsmogelijkheden te vergroten. Zo vinden, krijgen, maken, geven buurtgenoten met elkaar (weer) zin.

Verbondenheid en zingeving

In buurtdialogen worden persoonlijke ervaringen gedeeld vindt onderzoek plaats, ontstaan nieuwe inzichten en worden mogelijkheden voor persoonlijke actie en maatschappelijke verandering zichtbaar. Persoonlijke acties hebben vaak te maken met gevoelens van verbondenheid en zingeving. Collectieve actie is vaak gericht op meer verbinding in de buurt tussen verschillende groepen en initiatieven. Tussen jong en oud, student en buurt, nieuwkomers en buurtgenoten, mensen met en zonder beperking….

Wat zijn buurtdialogen?

In buurtdialogen gaan we in gesprek over (positieve) thema’s die aandacht vragen van de buurt/gemeenschap zoals Erbij horenVrienden maken, Lekker in je vel en Samen verder na verlies. Deelnemers delen ervaringen, dromen/wensen en eerste stappen zoals  (opnieuw) contact zoeken, mensen gedag zeggen, buren uitnodigen, zaken bespreken met familie, vrienden, kinderen, het huis opruimen en het zoeken van hulp.Utrecht in Dialoog

Buurtdialogen worden georganiseerd in samenwerking met partners die in de buurt actief zijn op ontmoetingsplekken in de buurt, vaak op een vaste locatie.

Lees meer over Wat een dialoog is >>>
Lees meer over de Buurtdialogen in Podium Oost >>>
Lees meer over Plusvrouwen en zingeving >>>
Lees meer over Thema’s waar we over praten >>>

Inclusieve Buurtaanpak: Erbij Horen

Utrecht in Dialoog heeft met partners in de wijk/buurten een buurtgerichte aanpak ontwikkeld om buurtgenoten te betrekken. Een serie buurtdialogen vormt het vliegwiel om ervaringen, behoeften en mogelijkheden te bespreken, tot persoonlijke actie te komen, en met elkaar te werken aan duurzame verbinding, zingeving en een sterke gemeenschap. In het delen van ervaringen en dromen worden mogelijkheden zichtbaar waar mensen zelfstandig en in teamverband mee aan de slag kunnen.

De series dialoogbijeenkomsten worden gehouden in verschillende buurten door/met een deels vaste groep buurtgenoten die ook de thema’s voorbereiden en dialoogtafels (leren) begeleiden.

Bewoners, vrijwilligers en partners dragen met elkaar zorg voor de programmering, werving van deelnemers, begeleiding, evaluatie en follow up van de dialoogtafels. 

De uitkomsten van de dialoogtafels vormen de basis voor het vervolg. Dat kan een persoonlijke actie zijn en/of een gemeenschappelijk initiatief. Iedereen kan op eigen persoonlijke wijze mee doen!

Actief worden?

Wil je aansluiten bij een dialooggroep in jouw buurt, een nieuw perspectief toevoegen, zelf een dialoog(groep) organiseren  of een dialoog (leren) begeleiden? Wil je meewerken aan een inclusieve buurtaanpak? Als actieve buurtbewoner, vrijwilliger, stagiaire of partner? Heb je ideeën over hoe de impact kan worden vergroot? Bekijk de mogelijkheden en vacatures en mail info@utrechtindialoog.nl.

Echt veranderen?

 We voeren een waarderend actieonderzoek uit om de impact van buurtdialogen te vergroten. De inclusieve buurtaanpak is mogelijk door een bijdrage van het VSB-fonds en de Gemeente Utrecht.

Over Eenzaamheid in Utrecht >>>

Archief

Lekker oud 
Docudialoog Old Passioned 
Plusvrouwen en zingeving
Moederschap over grenzen
Buurtdialogen Utregs Requiem
Week tegen eenzaamheid 2018
Resto-dialogen
Lekker in je vel
Erbij horen
Kom erbij, deel je ervaringskennis
Wij in Kanaleneiland 
Samen leven in Dichters-/Rivierenwijk,
Samen leven in West….

Reageren is niet mogelijk