Buurtaanpak Erbij Horen

In verschillende buurten van de stad organiseren bewoners, vrijwilligers en partners regelmatig buurtdialogen met Utrecht in Dialoog. Om thema’s open te bespreken aan de hand van persoonlijke ervaringen, (weer) verbinding te maken, met elkaar thema’s te verdiepen, tot nieuwe inzichten te komen, handelingsmogelijkheden te vergroten. Om in de buurt en wijk met elkaar sterke gemeenschappen te bouwen als hoogwaardige bescherming tegen tegenslag, eenzaamheid en verlies. Meer weten of meedoen?

Focuswijken & kennis delen

In het kader van de buurtaanpak en dit project focussen we op wijk/buurt-dialogen met meer duurzame impact in Lunetten, Leidsche Rijn en NoordOost. Ook in de vorm van vaste en besloten groepen die vaker bij elkaar komen zoals rond creatief thuisleven, de poink dialooggroep, serie met mantelzorgers en een serie voor/met alleenstaanden. Waar mogelijk ook op bredere wederopbouw en versterking van gemeenschapskracht zoals in de serie Buurtgezondheid Oost. Na de zomer starten we een nieuwe live drieluik in Bibliotheek De Meern Erbij horen als je ouder wordt.

In online dialoogworkshops delen we kennis tussen de verschillende wijken en inspireren we elkaar om met elkaar verder te komen in het bouwen van sterke gemeenschappen in en na coronatijd. Lees het verslag: Wijkdialogen in Beweging >>>

Wijkdialogen, de moeite waard >>> 
Gezonde wijkdialogen, elkaar inspireren >>> 
Luisterworkshop >>>

Online Erbij Horen & Gezonde ontmoetingen

In 2020 bij de start van de coronacrisis zijn we aanvullend het project Online Erbij Horen in Crisistijd gestart met online gesprekken en een serie gezonde gesprekken. Meer hierover in het jaarverslag 2020.

In 2021 vervolgen we de online gesprekken en onderzoeken we nieuwe dialoogvormen voor ontmoeting in de wijk/buurt zoals de Ontmoet & Wandel. In een serie verschillende gezonde zomerse ontmoetingen rond het Griftpark bewegen we met thuisblijvers de zomer door in het groen. 

Zodra het weer mogelijk is ontmoeten we elkaar weer op locatie in Leidsche Rijn met eten, in Lunetten voor verdieping en in NoordOost met oud, jong en nieuw.  Hieronder verslag gaan we naar terugblikken 2 jaar wijkdialogen.

Klik op het symbool in de middel en dan rechts boven om het verslag in volledig scherm te kunnen lezen. Je kunt ook de pdf-versie hier bereiken.

Verbondenheid en zingeving

In buurtdialogen worden persoonlijke ervaringen gedeeld, vindt onderzoek plaats, ontstaan nieuwe inzichten en worden mogelijkheden voor persoonlijke actie en maatschappelijke verandering zichtbaar. Persoonlijke acties hebben vaak te maken met gevoelens van verbondenheid en zingeving. Collectieve actie is vaak gericht op meer verbinding in de buurt tussen verschillende groepen en initiatieven. Tussen jong en oud, student en buurt, nieuwkomers en buurtgenoten, mensen met en zonder beperking…. Je kunt een wijkdialoog starten met gezonde buurt/wijkkaarten.

Rond de week tegen eenzaamheid speciale aandacht voor de beschermende werking van ontmoeting en gesprek, het bouwen van sterke gemeenschappen die beschermen bij verlies, uitsluiting, eenzaamheid en meer. Bekijk de programma’s van de Week tegen eenzaamheid 2021, Week tegen eenzaamheid 2020, Week van de eenzaamheid 2019 en Week tegen eenzaamheid 2018.

Bekijk hier ervaringen en video’s met deelnemers.

Wijkdialogen, de moeite waard

In wijk- en buurtdialogen gaan we in gesprek over (positieve) thema’s die de moeite waard zijn voor deelnemers en anderen, voor de buurt/gemeenschap en samenleving als geheel zoals De Moeite Waard, Erbij horenVrienden maken, Lekker in je vel en Samen verder na verlies. Deelnemers delen ervaringen, dromen/wensen en eerste stappen zoals  (opnieuw) contact zoeken, mensen gedag zeggen, buren uitnodigen, zaken bespreken met familie, vrienden, kinderen, het huis opruimen en het zoeken van hulp.

Lees meer over Wat een dialoog is >>>
Lees meer over Thema’s waar we over praten >>>

Buurtdialogen worden georganiseerd in samenwerking met partners die in de buurt actief zijn op ontmoetingsplekken in de buurt, vaak op een vaste locatie.

We onderzoeken op verschillende manieren of en hoe deze buurtaanpak werkt, tot duurzame verandering leidt op persoonlijk niveau, in gemeenschappen, buurt en wijk en in samenwerking tussen bewoners, informele en formele zorg. 

Wat dialoog brengt >>>
Onderzoek naar Erbij horen en inclusie >>>
Wijkdialogen in Beweging >>>

Inclusieve Buurtaanpak

Utrecht in Dialoog ontwikkelt met partners in focuswijken een buurtgerichte aanpak voor meer duurzame en actieve betrokkenheid in de buurt, om het vliegwiel van gemeenschapskracht in beweging te krijgen en sterke buurten te bouwen. In een serie buurtdialogen bespreken we ervaringen, dromen, behoeften en mogelijkheden om tot persoonlijke en collectieve actie te komen, met elkaar te werken aan duurzame verbinding, zingeving en een sterke gemeenschap. In het delen van ervaringen en dromen worden mogelijkheden zichtbaar waar mensen zelfstandig en in teamverband mee aan de slag gaan.

De series dialoogbijeenkomsten worden gehouden in verschillende buurten door/met een deels vaste groep buurtgenoten die ook de thema’s voorbereiden en dialoogtafels (leren) begeleiden. 

Bewoners, vrijwilligers en partners dragen met elkaar zorg voor de programmering, werving van deelnemers, begeleiding, evaluatie en follow up van de dialoogtafels. 

De uitkomsten van de dialoogtafels vormen de basis voor het vervolg. Dat kan een persoonlijke actie zijn en/of een gemeenschappelijk initiatief. Iedereen kan op eigen  wijze mee doen en hier een vervolg aan geven!

Actief worden?

Wil je ook meewerken aan een inclusieve buurtaanpak als actieve buurtbewoner, vrijwilliger, stagiaire of partner in een van de focuswijken? Wil je aansluiten bij een dialooggroep in jouw buurt, zelf een dialoog(groep) organiseren in je eigen buurt/wijk of een dialoog (leren) begeleiden? Heb je ideeën over hoe de impact in beeld kan worden gebracht, kan worden vergroot? Sluit aan bij een dialoog om kennis te maken, bekijk de vacatures, trainingsagenda of neem contact op. 

Met dank aan VSB-fonds en Gemeente Utrecht

Logo gemeente Utrecht

De wijk/buurtdialogen in 2020-2022  in de focuswijken Lunetten, Leidsche Rijn en NoordOost worden mogelijk gemaakt door bijdragen van VSB-fonds en Gemeente Utrecht. En door onze trouwe sponsors De Alchemist en Grytte Maliebaan 45. En natuurlijk vooral dankzij de inzet van mensen met passie voor dialoog, actieve bewoners en vrijwilligers in de communicatie, organisatie en begeleiding van dialogen. 

Reageren is niet mogelijk