Dialoog organiseren

Vind je het leuk om een dialoogtafel mee te organiseren, verschillende Utrechters bij elkaar te brengen rond een thema dat meer Utrechters bezighoudt? Op deze pagina vind je een overzicht van wat er komt kijken bij het voorbereiden van een dialoog. Heb je een idee dat je verder wil brengen, waar een dialoog(serie) bij kan helpen? Lees vooral verder!

Ontwerp en voorbereiden dialoog

– Schrijf je in voor een of meer Dialoogbijeenkomsten om te ervaren hoe het werkt en verken wat je graag zou willen, over welk thema je wilt praten en waar je in gesprek zou willen. Sluit aan bij een DialoogLab of workshop en vraag Utrecht in Dialoog mee te denken in de aanpak, het vinden van partners, het ontwerp, de keuze van thema’s, werven van deelnemers en dialoogbegeleiders. Bekijk alvast de materialen en het Handboek voor organisatoren. Sluit je aan bij een bestaande dialooggroep of vorm zelf een initiatiefgroep in een wijk/buurt of rond een thema/vraagstuk. We focussen op de Buurtaanpak Erbij horen.
– Zoek een prettige plek waar de dialoog kan plaatsvinden. Wat je nodig hebt is een rustige ruimte met tafels voor 6 tot 8 personen waar je een gesprek van twee uur kunt voeren met minimaal zes deelnemers. Bijvoorbeeld in een bibliotheek, buurtcentrum, sportclub, galerie, huiskamer, op een school of in een moskee.
– Kies een aansprekend gespreksthema, vraagstuk dat leeft bij mensen die je aan tafel wilt hebben, waar je meer van wilt weten en waarover je ervaringen uit kunt wisselen. Kijk bij Waar praten we over voor inspiratie op thema’s.
– Maak een kort inspirerend introductieprogramma voor je dialoogbijeenkomst. Je kunt de dialoog bijvoorbeeld starten met het voorlezen van een gedicht over het thema, het bekijken van een video, met een blog, column of persoonlijk verhaal. Je kunt ook een muziekgroepje uitnodigen voor het begin en bij het napraten.
– Maak een een wervende aankondiging voor in de dialoogagenda op de site en een flyer waardoor Utrechters met verschillende zienswijzen zich aangesproken voelen. Zoek hier passend beeldmateriaal bij, ook voor op facebook en andere social media. Maak een evenement aan op facebook met je partners als medeorganisator.
– Vraag Utrecht in Dialoog het evenement in de dialoogagenda te plaatsen zodat mensen zich online kunnen aanmelden en het evenement wordt meegenomen in de nieuwsbrief. Maak afspraken met Utrecht in Dialoog over de werving, verspreiding van de flyer onder bewoners, direct, via partners en social media. Maak een persbericht en post het evenement in verschillende online agenda’s.
– Zoek in overleg met Utrecht in dialoog getrainde dialoogbegeleiders.

Deelnemers werven?

– Nodig via verschillende kanalen een gevarieerd gezelschap uit van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, starters en oudgedienden, mensen met verschillende culturele achtergronden, bewoners, professionals en vrijwilligers, leerlingen, ouders en docenten, klanten en medewerkers, een winkelier, wijkagent etcetera.
– Maak je dialoogtafel bekend in je netwerk en buurt en werf actief  deelnemers. Zowel persoonlijk door flyers uit te delen als via partners, de buurtkrant, mailings, websites en social media. Je kunt hierin verwijzen naar informatie op de website van Utrecht in Dialoog en facebook. Het nieuwsbericht kun je eenvoudig verspreiden via social media.
– Stuur nieuwsberichten, persberichten, aankondigingen, verslagen en foto’s naar info@utrechtindialoog.nl. Of zet het materiaal direct op een gedeelde directory. Zet tafels en flyers op websites, platforms en geef bekendheid aan tafels via lokale netwerken, websites, nieuwsbrieven, social media en Utrechtse media. Utrecht in Dialoog heeft een persbestand en verstuurt iedere maand een nieuwsbrief.
– Verstuur vooraf, tijdens en na afloop van de dialoog berichten via facebook en twitter met foto’s en de opbrengsten van de dialoog in een aantal quotes. Vraag Utrecht in Dialoog om het te delen en verspreiden. Vermeld zo mogelijk ook alvast de datum van een vervolgdialoog.

Een gastvrije ontvangst

img_3250

Zorg voor een aantrekkelijke, aangename en vooral rustige locatie. Een prettige ruimte en iets lekkers  zorgt voor een goede stemming tijdens het gesprek. Je kunt de dialoog eventueel beginnen met het voorlezen van een gedicht of een persoonlijk verhaal. Je kunt een dialoog ook combineren met een maaltijd of omlijsten met cultuur: muziek, woordkunst of beeldende kunst.

Gezamenlijke afsluiting

Het is waardevol om na afloop van de dialoogtafels inzichten met elkaar te delen.  Je kunt de achterkant van de naambordjes van Utrecht in Dialoog gebruiken om de persoonlijke inzichten op te schrijven en als afsluiting te delen. Je kunt ter afsluiting ook iets meegeven, bv. een gedicht dat je hebt voorgelezen. Je kunt tot slot ook de opbrengsten van de verschillende tafels delen.

Deelnemers en dialoogbegeleiders vinden het vaak prettig als er na afloop ruimte is voor informeel napraten, het uitwisselen van contactgegevens en eventueel maken van afspraken. Je kunt ook afsluiten met het delen van eten in de vorm van een potluck.

Meer

Materialen voor organisatoren
Mogelijkheden om actief te worden.

Reageren is niet mogelijk