Dialoog organiseren

Vind je het leuk om een dialoogtafel mee te organiseren, verschillende Utrechters bij elkaar te brengen rond een thema dat jou bezighoudt? Wil je in gesprek met buurtgenoten, verschillende culturen of generaties? Op deze pagina vind je een overzicht van wat er komt kijken bij het voorbereiden van een dialoog.

Heb je vragen of hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het kiezen van een thema, aanpak, opstellen van de uitnodiging, aankondiging, het aanpassen van de flyer of het maken van een nieuwsbericht? Download het Handboek voor tafelorganisatoren of mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Heb je een idee dat je verder wil brengen, hier andere mensen voor nodig, wil je overleggen hoe een dialoog hierbij kan helpen? Lees deze pagina en mail naar info@utrechtindialoog.nl.

images-5Hoe bereid je een dialoog voor?

– Vorm een initiatiefgroepje van mensen waarmee je de dialoog gaat organiseren, deelnemers gaat werven, een locatie gaat zoeken, datum gaat bepalen en een programma gaat maken. Vraag Utrecht in Dialoog om aan te sluiten, om mee te denken. Schrijf je in voor een Workshop dialoog organiseren, bekijk het Handboek voor tafelorganisatoren en bepaal met elkaar wat je met de gesprekken wilt bereiken.
– Kies een aansprekend gespreksthema, en vraagstuk dat relevant en actueel is voor de mensen met wie je aan tafel wilt en waarover je ervaringen uit kunt wisselen. Kijk onder Waar praten we over voor inspiratie op thema’s.
– Zoek een prettige plek waar de dialoog kan plaatsvinden. Wat je nodig hebt is een rustige ruimte met tafels voor 6 tot 8 personen waar je een gesprek van twee uur kunt voeren met minimaal zes deelnemers. Bijvoorbeeld in een bibliotheek, galerie, huiskamer of moskee.
– Maak een kort wervend programma voor je dialoogtafel. Je kunt de dialoog bijvoorbeeld starten met het voorlezen van een gedicht over het thema, met een blog, column of persoonlijk verhaal. Je kunt ook een muziekgroepje uitnodigen voor bij het napraten.
– Maak een een wervend nieuwsbericht voor op de site van Utrecht in dialoog en een flyer. Links op deze pagina onder “handige links” vind je flyers die je zelf kunt aanpassen. Formuleer de tekst zo dat Utrechters met verschillende standpunten zich aangesproken voelen. Zoek passend beeldmateriaal voor bij het nieuwsbericht.
– Vraag Utrecht in Dialoog het nieuwsbericht te redigeren en plaatsen en een evenement op facebook aan te maken met het beeldmateriaal dat je hebt aangeleverd. Je kunt dit ook zelf doen. Utrecht in Dialoog zet de tafels in de agenda en op facebook, zorgt voor aanmeldformulieren voor deelnemers en dialoogbegeleiders. De dialoogbegeleiders zijn getraind in de waarderende dialoogmethodiek.
– Verspreid de flyer in de buurt onder bewoners, direct en via partners en social media. Zorg dat de tafel bekend is bij bewoners, organisaties en bekenden. Vraag deelnemers om zich  aan te melden via het formulier, je partners en/of bij jou.

Hoe werf je deelnemers?

onlineklanten– Nodig via verschillende kanalen een gevarieerd gezelschap uit van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, starters en oudgedienden, mensen met verschillende culturele achtergronden, bewoners, professionals en vrijwilligers, leerlingen, ouders en docenten, klanten en medewerkers, een winkelier, wijkagent etcetera.
– Maak je dialoogtafel bekend in je netwerk en buurt en werf actief  deelnemers. Zowel persoonlijk door flyers uit te delen als via partners, de buurtkrant, mailings, websites en social media. Je kunt hierin verwijzen naar informatie op de website van Utrecht in Dialoog en facebook. Het nieuwsbericht kun je eenvoudig verspreiden via social media.
– Stuur nieuwsberichten, persberichten, aankondigingen, verslagen en foto’s naar info@utrechtindialoog.nl. Of zet het materiaal direct op een gedeelde directory. Zet tafels en flyers op websites, platforms en geef bekendheid aan tafels via lokale netwerken, websites, nieuwsbrieven, social media en Utrechtse media. Utrecht in Dialoog heeft een persbestand en verstuurt iedere maand een nieuwsbrief.
– Verstuur vooraf, tijdens en na afloop van de dialoog berichten via facebook en twitter met foto’s en de opbrengsten van de dialoog in een aantal quotes. Vraag Utrecht in Dialoog om het te delen en verspreiden. Vermeld zo mogelijk ook alvast de datum van een vervolgdialoog.

Een gastvrije ontvangst

img_3250

Zorg voor een aantrekkelijke, aangename en vooral rustige locatie. Een prettige ruimte en iets lekkers  zorgt voor een goede stemming tijdens het gesprek. Je kunt de dialoog eventueel beginnen met het voorlezen van een gedicht of een persoonlijk verhaal. Je kunt een dialoog ook combineren met een maaltijd of omlijsten met cultuur: muziek, woordkunst of beeldende kunst.

Afsluiting

Het is waardevol om na afloop van de dialoogtafels met elkaar af te sluiten, inzichten met elkaar te delen, en eventueel een vervolg af te spreken. Je kunt de achterkant van de naambordjes van Utrecht in Dialoog gebruiken om de persoonlijke inzichten op te schrijven. Deelnemers en dialoogbegeleiders vinden het vaak prettig als er na afloop ruimte is voor informeel napraten. Je kunt ook nog iets meegeven, bv. een gedicht dat je hebt voorgelezen.

Reageren is niet mogelijk