Meedoen

Wil je meedoen met Utrecht in Dialoog? Wil je deelnemen aan een dialoog, dialoogtafels organiseren of begeleiden, partner of ambassadeur worden, een inhoudelijke bijdrage leveren of geld geven? Bekijk de mogelijkheden hieronder, de vacatures op deze site en bij de vrijwilligerscentrale.

Verschillende mogelijkheden

FotoDoemeeMeedoen met Utrecht in Dialoog en de dialoog verder brengen kan op verschillende manieren. Je kunt zowel voor als achter de schermen veel doen om dialoog mogelijk te maken en verder te brengen.

 • Je kunt deelnemen aan een dialoog, daar begin je meestal mee
 • Je kunt deelnemen aan verschillende trainingen en workshops 
 • Je kunt een dialoog begeleiden nadat je daarvoor een training hebt gevolgd. Bekijk de oproep voor dialoogbegeleiders.
 • Je kunt het Dialooghuis  Maliebaan 45 helpen verzorgen met vrijwillige dialoogbegeleiders en dialoogliefhebbers. Bekijk ook de vacature voor vrijwilligerscoordinator.
 • Je kunt stage lopen, onderzoek doen of trainee worden bij Utrecht in Dialoog. Heb je creatieve ideeën om deelnemers te werven, de dialoog leuker, bekender of effectiever te maken, opbrengsten te oogsten? Bekijk de oproep voor stagiaires en afstudeerders
 • Je kunt evenementen, foto’s en berichten liken en delen via facebook, insta, youtube, linkedin en twitter. En via social media bekendheid geven aan activiteiten en opbrengsten. Bekijk de vacature voor Social Media en een Online Markcommedewerker.
 • Je kunt een redactionele bijdrage verzorgen ter inspiratie op een thema of de oogst in beeld brengen. De website actueel houden en nieuwsberichten verzorgen. Je kunt nieuwsbrieven verzorgen, voorbereiden of voor je rekening nemen.  Video’s, vlogs en foto’s en flyers maken. Bekijk ook de vacatures voor webredacteur en beeldredacteur
 • Je kunt partner of ambassadeur worden in het organiseren van dialogen. Je kunt ruimtes ter beschikking stellen en deelnemers voor een dialoogtafel werven. Je kunt dialoogbijeenkomsten in een specifieke context organiseren, in het onderwijs, in gemeenschapsvorming. Bekijk ook de vacature voor dialoogorganisator.
 • Je kunt een dialoogtafel organiseren in je wijk, leef- of werkomgeving rond een thema dat speelt, leeft, urgent is. Je kunt actief worden in de coördinatie van dialogen in jouw wijk, buurt, organisatie. Je kunt het beheer van dialoogtafels en relaties op je nemen. Bekijk ook de vacature voor een trainee/stagiare.
 • Je kunt helpen bij het aanschrijven van fondsen, verwerven van financiële middelen voor projecten en rond thema’s. Bekijk de vacature voor fondsenwerver.
 • Je kunt ook geld geven aan Utrecht in Dialoog om dialoog mogelijk te maken, ook rond een specifiek vraagstuk dat jij of jouw organisatie belangrijk vindt. Giften en vrijwillige bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen worden overgemaakt op NL43 INGB 0007 6336 31 t.n.v. Stichting Utrecht in Dialoog. Voor vragen of een afspraak mail info@utrechtindialoog.nl.

Reageren is niet mogelijk