Waar praten we over?

Over veel verschillende thema’s. In een dialoog onderzoeken we een thema vanuit een positieve insteek. Verschillende ervaringen en perspectieven helpen om tot meer inzicht en begrip te komen.

We delen idealen en wat je gaat doen om die dichterbij te brengen. Het gespreksonderwerp bepalen we in overleg met de betrokkenen. Wat leeft, vraagt (positieve) aandacht en verdieping in jouw buurt, club, team, klas, werk, leven? Waar zou je mee aan de slag willen, meer van willen?

Actuele thema’s

We kiezen ervoor om onderwerpen te bespreken die leven, die actueel zijn. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn we bijvoorbeeld op zoek gegaan naar verschillende stemmen uit de stad. Met de intentie om juist ook stemmen die niet altijd gehoord worden te laten horen.

De thema’s die in de stad leven zijn Ruimte voor verschil, Nieuwe kansen, Contact in je buurt en Bewoners en gemeente. Bekijk het magazine “Een verbonden stad”.

Wat speelt er landelijk?

Ieder jaar kiezen de dialoogsteden gezamenlijk een thema voor de Week van de Dialoog. Voor 2018 is dat thema Elkaar zien. In 2017 was dat Samen (verder), in 2016 Verbinding en in 2015 Thuis.

Daarnaast sluiten we met thema’s aan bij de landelijke weken van respectarmoede, eenzaamheid en vrede. Actuele feesten en herdenkingen waar we aandacht aan schenken zijn Vrouwendag, Sint Maarten, Dodenherdenking, Sinterklaas en Piet, Sporen van slavernij etcetera.

Meer thema’s

Hieronder staan nog andere voorbeelden van thema’s waarover we eerder in gesprek zijn gegaan. Laat je inspireren. Wat leeft er bijvoorbeeld bij jou? Is er iets wat jij graag wil bespreken? Wat wil jij met anderen onderzoeken?

Iedereen telt
Verkiezingsdialogen
Zorg: grip op je leven
Gelijke kansen
Gezondheid: Lekker in je vel
Meetellen
Rouw en verlies: samen verder

Samen leven

Samen eten: Elkaar zien
Podium Oost: Zorg voor elkaar
Verbinding in de Bibliotheek
Samen vieren: Sint Maarten, Vrouwendag, Sinterklaasfeestelijk verbinden, Suikerfeest
De kracht van Samen herdenken: 4 mei, 1 juli, Allerzielen…..
Buurtdialogen: Wij in Kanaleneiland, Samen leven in Dichters-/Rivierenwijk, Samen leven in West….

Meer

Wat is een dialoog?
Inspiratie en video’s
Dialoogtafel organiseren?
Dialoogtafel begeleiden?

Reageren is niet mogelijk