Waar praten we over?

We praten over veel verschillende thema’s vanuit een positieve insteek, gaan op zoek naar wat werkt, naar mogelijkheden en perspectieven. We onderzoeken thema’s die aandacht verdienen, waar we meer van willen, waar we (ervarings)kennis en verschillende perspectieven voor nodig hebben om verder te komen. We betrekken ook andere geluiden en stemmen die niet overal gehoord worden. We onderzoeken wat leeft in wijken, buurten, straten, op scholen, in parken. Onderwerpen die leven zijn: Ruimte voor verschil, Nieuwe kansen, Contact in je buurt en Bewoners en overheid.

Het gespreksonderwerp bepalen betrokkenen, initiatiefnemers. Wat leeft, vraagt (positieve) aandacht en verdieping in jouw buurt, club, team, klas, werk, leven? Waar zou je meer van willen, mee aan de slag willen? Laat je inspireren door de thema’s op deze pagina. Welk thema raakt je? Welk thema verdient positieve aandacht, wil je met anderen belichten? Wat vraagt (ervarings)kennis en wijsheid van meer  mensen, onderzoek van verschillende perspectieven?

Actuele thema’s

2019 staat in het teken van 100 jaar kiesrecht, vieren en vinden van nieuwe vormen voor democratie en het tegengaan van eenzaamheid en uitsluiting. Om 10 jaar Utrecht in dialoog te vieren toeren we met de fototentoonstelling Elkaar zien door de stad.

Er zijn dit jaar dialogen speciaal voor vrouwen die beter Nederlands willen leren, voor moeders over grenzen en voor plusvrouwen over zingeving. En er zijn steeds meer Meertalige/Engelstalige dialogen op verschillende plekken in de stad.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij landelijke en lokale feesten/festivals, herdenkingen en themaweken/dagen zoals Vrouwendag, DiversiteitMidzomergrachtVredeEenzaamheidArmoede, Respect,  Sint Maarten, Sint en PietSlavernijverleden….

Landelijke thema’s

Ieder jaar kiezen de dialoogsteden gezamenlijk een thema voor de Week van de Dialoog. In 2019 is dat De Ander/The Other. In 2018 was het landelijke thema van de Week van de Dialoog Elkaar zien. In 2017 Samen (verder), in 2016 Verbinding en in 2015 Thuis. Thema’s die nog steeds actueel zijn.

Meer thema’s

Iedereen telt
Verkiezingsdialogen
Zorg: grip op je leven
Gelijke kansen
Gezondheid: Lekker in je vel
Meetellen
Rouw en verlies: samen verder

Samen leven

Samen eten: Elkaar zien
Podium Oost: Zorg voor elkaar
Verbinding in de Bibliotheek
Samen vieren: Sint Maarten, Vrouwendag, Sinterklaasfeestelijk verbinden, Suikerfeest
De kracht van Samen herdenken: 4 mei, 1 juli, Allerzielen…..
Buurtdialogen: Wij in Kanaleneiland, Samen leven in Dichters-/Rivierenwijk, Samen leven in West….

Bijzondere projecten

Met/voor partners voeren we ook bijzondere projecten uit. In 2019 gaan we aan de slag met dialoog rond de viering van 100 (vrouwen) kiesrecht. Met de Armoedecoalitie werken we sinds 2016 samen rond armoededialogen. In 2017 en 2018 twee projecten jongerendialoog met, door en voor jongeren om polarisatie te voorkomen en tegen te gaan. In 2018 gingen we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op zoek naar verschillende stemmen uit de stad. Bekijk het magazine “Een verbonden stad”.

Meer

Wat is een dialoog?
Ervaringen
Dialoogtafel organiseren?
Dialoogtafel begeleiden?

Reageren is niet mogelijk