Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog in het hele land vieren. Dat doen we door in verschillende steden met elkaar in gesprek te gaan, mensen te ontmoeten buiten je eigen kring. Door naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te horen, ervaringen en idealen delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder. Utrecht in Dialoog werkt hierin samen met Nederland in Dialoog, de Week van Respect en Sint Maarten, het feest van delen.

Van 1 tot en met 10 november 2019

deel-droom-en-doe1 In de Week van de Dialoog 2019, van 1 t/m 10 november 2019 vieren we in het hele land de week van de dialoog met gesprekken op diverse plaatsen en tijdstippen rond het thema Ontdek De Ander. Om elkaar te zien, verschillende kleuren te ontdekken en onze blik te verbreden. De tafels worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door elkaar te zien, met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we kunnen betekenen. Zo leren we beter samen leven, wonen, werken en liefhebben.

Landelijk verbindend thema

De dialoogsteden spreken ieder jaar met elkaar een verbindend thema af voor de dialogen. In 2019 is het thema Ontdek De Ander. De Week van de dialoog 2018 had als thema Elkaar zienWat gebeurt er als je de ander echt ziet? En als jij gezien wordt? In het hele land gingen we met elkaar echt  te zien en onze blik te verruimen. In de Week van de Dialoog 2017 gingen we op bijzondere plekken in dialoog over het thema Samen verder, om andere werelden te ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Lees de terugblik op de Week van de dialoog 2017, terugblik op de week van de dialoog 2016 en de terugblik op de Week van de Dialoog 2015.

loesje

Pijlers Week van de dialoog

  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen. Deze zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
  4. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

                                                                                  

Dag, week en jaar van dialoog

De Dag van de dialoog is in 2001 ontstaan in Rotterdam en door meer steden overgenomen. In Utrecht is in november 2008 de dag van de dialoog voor het eerst gevierd, mede mogelijk gemaakt door het provinciale adviesbureau Alleato. De jaren daarna is de dag van de dialoog in Utrecht uitgegroeid tot een week van dialoog. Met de opheffing van Alleato in 2012 heeft het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) de Week van de dialoog geadopteerd als Werkgroep. Sinds 2016, het jaar van de verzelfstandiging van Utrecht in Dialoog gaan Utrechters het hele jaar door in dialoog. In 2018 is ter ere van 10 jaar dialoog in Utrecht een fototentoonstelling gemaakt met als titel Elkaar zien. Meer weten? Lees de jaarverslagen >>>

Meer

Week van de dialoog 2018
Terugblik 2017.  Overzicht Week van de Dialoog 2017
Week van de dialoog 2016
Week van de dialoog 2015
De dialoogtafels van Utrecht in Dialoog

Reageren is niet mogelijk