Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog vieren. Dat doen we door in het hele land op verschillende plekken met elkaar in gesprek te gaan. Door mensen te ontmoeten buiten je eigen kring, naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder.

De Week van de dialoog 2018 van 2 t/m 11 november heeft als thema Elkaar zienWe gaan in de hele stad en het hele land met elkaar in gesprek om elkaar te zien en onze blik te verruimen. Bekijk het Overzicht Week van de Dialoog 2018 en schrijf je in.

Utrecht in Dialoog werkt samen met de Week van Respect en Sint Maarten, het feest van delen, evenementen die in dezelfde week plaats vinden. In 2018 met oog voor elkaar: voor jong en oud, arm en rijk, bijzondere mensen en culturele verschillen.

Van 2 tot en met 11 november 2018

deel-droom-en-doe1Wat gebeurt er als je de ander echt ziet? En als jij gezien wordt? In de Week van de Dialoog 2018, van 2 t/m 11 november vieren we het Feest van Elkaar zien met dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen  in de hele stad. Om elkaar te zien, verschillende kleuren te ontdekken en onze blik te verbreden. Bekijk het Overzicht Week van de Dialoog 2018 en schrijf je alvast in. De tafels worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door elkaar te zien, met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we kunnen betekenen. Zo leren we beter samen leven, wonen, werken en liefhebben.

Nieuwe werelden ontdekken

In de Week van de Dialoog 2017 gingen we op bijzondere plekken in dialoog over het thema Samen verder, om andere werelden te ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Lees ook de terugblik op de Week van de dialoog 2017, terugblik op de week van de dialoog 2016 en de terugblik op de Week van de Dialoog 2015.

loesje

De pijlers waarop we bouwen

  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen. Deze zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
  4. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

                                                                                  

Meer

Overzicht Week van de dialoog 2018
Terugblik 2017.  Overzicht Week van de Dialoog 2017
Week van de dialoog 2016
Week van de dialoog 2015
De dialoogtafels van Utrecht in Dialoog

aftrap week van de dialoog 2018 flyer

Reageren is niet mogelijk