Utrecht in Dialoog gaat online

Nu we even niet in levende lijve in dialoog kunnen gaan we tijdelijk volledig online. Om met elkaar in contact te blijven, elkaar te ontmoeten en in gesprek te blijven. Want we hebben elkaar in deze tijd hard nodig! Wat maak je mee en raakt je? Je kunt in gesprek met mensen die je al kent en met andere stad- en landgenoten. Over wat we zien gebeuren en wat er verandert. Bij jezelf, naasten en anderen, dichtbij en verder weg. Hoe ervaar jij de Coronacrisis en snel veranderende wereld? Wat betekent dit voor de manier waarop we met elkaar omgaan en samenleven? Wat is je angst en hoop? Wat doe je en heb je hiervoor zelf nodig?

“Het Coronavirus kunnen we niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!”

Tijdelijk volledig online

Utrecht in Dialoog gaat tot nader orde volledig online vanwege het Coronavirus. Door vrijwilligers en deelnemers vertrouwd te maken en op te leiden in online samen werken en het begeleiden van online dialogen. We maken hiervoor gebruik van Online Zoomsessies, een tool waar me in 2019 ervaring mee hebben opgedaan bij het online bespreken van geldzorgen. In maart 2020 hebben we met vrijwilligers en partners een eerste serie Online Contactdialogen voorbereid om online in gesprek te gaan over zaken die ons bezig houden rond de Coronacrisis.

Online contactdialogen

In online contactdialogen kun je vanaf je computer, video of smartphone in gesprek met anderen terwijl je elkaar ziet en hoort. Via internet ga je met 4 tot 8 mensen in gesprek onder begeleiding van een dialoogbegeleider. We delen onze ervaringen, hoop en wat we gaan doen volgens de dialoogmethodiek. Via de links hieronder vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Je ontvangt dan het internetadres.

Workshops en trainingen

Na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 zijn we met vrijwilligers het Online DialoogLab gestart.  Ook het Dialooghuis is online gegaan. In het Online Dialooghuis oefenen dialoogbegeleiders en liefhebbers het online begeleiden van dialogen rond verschillende thema’s. De workshop Dialoog Organiseren en training dialoog begeleiden worden ook online aangeboden en doorontwikkeld. Wil je actief worden in het organiseren of begeleiden van online dialogen. Wil je een onlinedialoog voor jouw straat/buurt/club/klas organiseren? Bekijk de trainingsagenda en/of neem contact op.

Reageren is niet mogelijk