Online Erbij Horen

Nu we even niet in levende lijve in gesprek kunnen zijn we volledig online gegaan. Om met elkaar in contact te blijven, elkaar te ontmoeten en in gesprek te blijven. Over wat we zien gebeuren en wat er verandert. Bij jezelf, naasten en anderen, dichtbij en verder weg. Want we hebben elkaar in deze tijd hard nodig!

Hoe ervaar jij de Coronacrisis en veranderende wereld? Wat maak je mee en raakt je? Wat betekent dit voor de manier waarop we met elkaar omgaan en samenleven? Wat is je angst en hoop voor de toekomst? Wat doe je en heb je hiervoor nodig? Sluit je aan en kom in gesprek met andere stad- en landgenoten. Neem vooral ook je buur en vriend mee!

Iedere vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur kun je in gesprek over wat je bezighoudt in Coronatijd. Speciaal voor oud, jong en iedereen die de buurtgesprekken in Lunetten, Leidsche Rijn, rond het Griftpark en elders in de stad mist.

In mei start op dinsdagmiddagen tussen 15 en 17 uur de serie gezonde onlinegesprekken over gezond stedelijk leven in de toekomst en wat daarvoor nodig is.

Wat is een online dialoog?

In online contactdialogen kun je vanaf je computer, video of smartphone via Online Zoomsessies in gesprek met anderen terwijl je elkaar ziet en hoort. Via internet ga je met 4 tot 8 mensen in gesprek onder begeleiding van een dialoogbegeleider. We delen onze ervaringen, hoop en wat we gaan doen volgens de dialoogmethodiek. Hieronder vind je een overzicht van de komende gesprekken met links naar meer informatie. Als je je aanmeldt ontvangt je het internetadres en een wachtwoord.

Komende gesprekken

Online in gesprek met Zoom

Voor de online gesprekken maken we gebruik van Online Zoomsessies, een tool waar me in 2019 ervaring mee hebben opgedaan bij het online bespreken van geldzorgen. In maart 2020 hebben we met vrijwilligers en partners een eerste serie Online Contactdialogen voorbereid om online in gesprek te gaan over zaken die ons bezig houden rond de Coronacrisis. De komende maand geven we hier een vervolg aan in samenwerking met partners in de wijken en buurten, in Lunetten, Leidsche Rijn, rond het Griftpark en elders in de stad.

Online workshops en trainingen

Een aantal vrijwilligers is inmiddels vertrouwd met het online samen werken, het hosten en begeleiden van online dialogen. Na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 zijn we met vrijwilligers het Online DialoogLab gestart om online samen te werken in het voorbereiden en communiceren van online dialogen.  Ook het Dialooghuis is online gegaan. In het Online Dialooghuis oefenen dialoogbegeleiders het online begeleiden van dialogen rond verschillende thema’s. Ook de workshop Dialoog Organiseren en training dialoog begeleiden wordt online aangeboden. Wil je actief worden in het hosten, begeleiden of voorbereiden van online dialogen. Bekijk de trainingsagenda en/of neem contact op. Je kunt ook zelf een onlinedialoog(serie) voor jouw straat, buurt, club, klas, bedrijf of school organiseren?

Eerdere online dialogen

Online Erbij Horen in Crisistijd

In het project Online Erbij Horen in Crisistijd gaan oud, jong en iedereen van online in gesprek met elkaar. Deelnemers zijn iedere keer verrast dat je online echt contact met elkaar kunt maken en tot verdieping kan komen. Over de intimiteit die ontstaat, verschillende gevoelens en manieren om met de situatie en nieuwe wereld om te gaan. Door de persoonlijke benadering van actieve vrijwilligers en samenwerking met partners wordt de kring van betrokkenen langzamerhand vergroot. Ook 80 plussers weten de weg steeds beter te vinden.

Het project Online erbij horen in Crisistijd wordt mogelijk gemaakt door het VSB-fonds,  Sluyterman van Loofonds, Stichting RCOAK en Gemeente Utrecht en is een aanvulling op de Buurtaanpak Erbij Horen. Om in deze crisistijd, juist nu we elkaar zo nodig hebben in gesprek met elkaar te komen, erbij te horen en van betekenis te zijn voor anderen dichtbij en verder weg. En om in gesprek te gaan over het “nieuwe normaal”, in contact te blijven met elkaar, dichtbij en op afstand over thema’s die leven, ook als je minder mobiel bent, aan huis gebonden, minder wilt reizen, nieuwsgierig bent naar andere perspectieven, je blikveld wilt verruimen, erbij wilt horen en mee wilt doen.

“Het Coronavirus kunnen we niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!”

Reageren is niet mogelijk