Sterke gemeenschappen bouwen

Utrecht in dialoog bouwt in de Buurtaanpak Erbij Horen aan sterke inclusieve gemeenschappen met Utrechters die meer gezien, gehoord en gewaardeerd kunnen worden. Luister naar de podcast over het bouwen van sterke gemeenschappen bouwen in wijkdialogen.

Wil je op de hoogte blijven?  Hou de agenda in de gaten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

De moeite waard

Het jaarthema voor 2021 is ‘De moeite waard‘. Wat is voor jou persoonlijk echt de moeite waard, voor de mensen om je heen, je wijk/buurt en samenleving als geheel? Waar wil jij je voor inzetten en moeite voor doen? Hoe kun je bijdragen aan respectvol samen leven, leren en werken? Voor welke gemeenschap wil je je inzetten?

De Moeite waard is ook het thema van de landelijke Week van de Dialoog begin november die in Bijeenkomst van Dialoog in Nederland werd voorbereid. Meer weten en/of meedoen? Sluit je aan bij het Dialooghuis of Dialooglab! Alleen samen komen we verder!

Lees en luister wat dialogen brengen.

Sterke gemeenschappen bouwen

We zijn 2021 gestart met een hartverwarmende online nieuwjaarsbijeenkomst, vaccinatiedialogen, een workshop Wijkdialogen, de moeite waard en een Dialoogworkshop Erbij Horen (inclusie). We vervolgden onze ontdekkingsreis in de series Verhalen van de Straat, Super Solo, en ochtendgesprekken. Speciaal voor tijdens de lock down zijn we onder het motto leer je buren kennen de serie Ontmoet & Wandel gestart, een combinatie van kennismaken en matchen via zoom en een wandeling in duo’s. Voor de zomer hebben we opnieuw kennis uitgewisseld in de Workshop Gezonde Wijkdialogen, elkaar inspireren en plannen gemaakt voor de week van verbinden voorbereid om de wijkdialogen weer op locatie voort te zetten.

We werken en leren we samen in dialoogbijeenkomsten, workshops en trainingen, open, besloten en online zodat meer mensen in een vertrouwde omgeving de waarde van dialoog in verschillende vormen kunnen ontdekken. We zijn ook de serie Buurtgezondheid Utrecht Oost gestart. Een serie gesprekken met bewoners, profesisonals en gemeente over Buurtgezichten, een Wijkleerhuis en een Buurtacademie  in Utrecht Oost.

Gezonde wijkdialogen voor ontmoeting en verbinding

In de workshop Gezonde Wijkdialogen, elkaar inspireren  hebben we tussen wijken gedeeld wat we hebben geleerd in/over gezonde wijkdialogen in Lunetten, Oost, Noordoost, Leidsche Rijn en elders. Hoe wijkdialogen bijdragen aan gemeenschapskracht & gezondheid, persoonlijk, in relatie met anderen, aan een gezond samenspel en gezond leefklimaat dichtbij huis. En er worden nieuwe plannen gesmeed voor ontmoeting en verbinding dichtbij. Lees het verslag Wijkdialogen in beweging. We vervolgen de Ontmoet & Wandel en starten een hybride serie over sexualiteit in Utrecht Oost.

In een extra zomers aanbod voor ontmoeting en beweging in de buitenlucht rond het Griftpark wandelen we de zomer tegemoet, gaan we weer live in gesprek en ook in groepjes aan de wandel. Zodat een ieder op eigen wijze anderen kan ontmoeten, in gesprek kan, aan de wandel en samen dingen kan doen. Om de buurt en elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren en in beweging te komen.

Verbinding en dialoog vieren

Na de zomer vervolgen we de Ontmoet & Wandel, de Lunettendialogen voor verdieping, Noordoostdialogen met jong, oud en nieuw en Leidsche Rijn dialogen met eten.Leidsche Rijn, Lunetten en NoordOost weer live in de Musketon, Terwijde,  Parkwijk en Griftsteede.

In oktober vieren we De week/maand van verbinden met een Luisterworkshop en meer. In  de aanloop naar de week/maand van de dialoog maakten we een publicatie over anderhalf jaar wijkdialogen en een podcast over het bouwen van sterke gemeenschappen in wijken en buurten. En we bereiden ons voor op de workshop  met Anette Nobuntu Mul Ubuntu & Indaba, de kracht van samen.

We nodigen iedereen uit om mee te denken, onderzoeken en leren hoe we in en na coronatijd weer mensen binnen en buiten in wijken, buurten en straten kunnen ontmoeten, hoe wijk/buurtgemeenschappen tot groei en bloei kunnen komen. En om aan de slag te gaan met wat voor onszelf, anderen, de buurt, wijk en de hele stad de moeite waard is.

Meer weten en/of zelf actief worden? Luister naar de podcast, bekijk de video verbonden gemeenschappen  en sluit je aan! Alleen samen komen we verder!

Diversiteit & inclusie

In vervolg op onderzoek naar Erbij Horen en inclusie zetten we in 2021 in op inclusie in brede zin zodat iedereen gezien, gehoord en gewaardeerd kan worden. Dat doen we op verschillende manieren.

In de vorm van Dialoogworkshops Erbij Horen & Inclusie, het verzorgen meer Luisterworkshops en meer (online) workshops en trainingen om dialoogcompetenties, kennis en gedachtegoed breder te verspreiden onder partners en geïnteresseerden. En in de vorm van actieonderzoek naar inclusie en intersectionaliteit.

Lees de column Inclusie begint bij jezelf

We vervolgen de leergang dialoog  en vervolgen het maandelijks dialooghuis en dialooglab voor erbij horen en inclusie in brede zin. Met PAX werken we samen rond de workshop over Inclusief Samenleven ter voorbereiding van de Vredesweek. En we verzorgen een zomerschool inclusie met verschillende workshops.

Om veel verschillende mensen te bereiken zijn we het jaar gestart met een divers aanbod: een vervolg op online dialogen, verhalen van de straat, een serie super solo, creatief in lock down, vaccinatiedialogen en de Nieuwe Economie van Franciscus.

Om ook doelgroepen te betrekken die minder gemakkelijk online en in dialoog komen starten we een lichtvoetige serie Ontmoet & Wandel, wandelen we met wijkgenoten de lente tegemoet gelopen en lopen we vervolgens de zomer in.

De maand mei vieren we de culturele rijkdom en vrijheid om te zijn wie je bent en op jouw manier verschil te maken onder het motto en wereld voor iedereen. Met speciale aandacht voor de internationale dag van de culturele diversiteit, een nieuwe inclusieserie, de start van nieuw onderzoek naar inclusie en meertaligheid en een Europadialoog. Met HKU-studenten experimenteren we met een speeltuin van ongemak

In de zomer hebben we de landelijke vredesweek voorbereid in de Workshop Inclusief samenleven en de resultaten van nieuw inclusieonderzoek verdiept in de Workshop inclusie, erbij horen en verder en over Verschillende Talen aan dialoogtafels. Dit heeft geresulteerd in nieuwe aanbevelingen rond inclusie en intersectionaliteit. 

Meer weten?

Bekijk het Jaarplan UiD 2021 >>>
Bekijk het (video)jaarverslag 2020 >>>
Hou de agenda in de gaten >>>
Meld je aan voor de nieuwsbrief >>>
Een wereld voor iedereen >>>
Vredesweek Inclusief samenleven >>>
Een maand van verbinden >>>
Week van SInt Maarten >>>
Week van de dialoog >>>

Reageren is niet mogelijk