Sterke gemeenschappen bouwen

Utrecht in dialoog vervolgt in 2021 de Buurtaanpak Erbij Horen met de focus op sterke inclusieve gemeenschappen met Utrechters die meer gezien, gehoord en gewaardeerd kunnen worden. In 2021 staat het bouwen van sterke inclusieve gemeenschappen centraal en erbij horen voor iedereen. We zijn gestart in lock down met een hartverwarmende online nieuwjaarsbijeenkomst, vaccinatiedialogen, een workshop Wijkdialogen, de moeite waard en een Dialoogworkshop Erbij Horen (inclusie).

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen?  Hou de dialoogagenda in de gaten, meld je aan voor de nieuwsbrief en sluit je aan!

De moeite waard

Het jaarthema voor 2021 is ‘De moeite waard‘. Wat is voor jou persoonlijk, de mensen om je heen, je wijk/buurt en samenleving als geheel echt de moeite waard? Waar wil jij je voor inzetten en moeite doen? De Moeite waard is ook het thema van de landelijke Week van de Dialoog begin november.

Lees de column Vaccinatietwijfel en wat dialogen brengen.

Sterke gemeenschappen bouwen

In 2021 werken en leren we meer samen in dialoogbijeenkomsten, workshops en trainingen, open, besloten en online zodat meer mensen in een vertrouwde omgeving de waarde van dialoog in verschillende vormen kunnen ontdekken. Voor jezelf, anderen, het bouwen van een gemeenschap en respectvol samen leven, leren en werken. We hebben een gezamenlijke start mee gemaakt in de Workshop Wijkdialogen.

En zijn de serie Buurtgezondheid Utrecht Oost gestart. Een serie gesprekken met bewoners, profesisonals en gemeente over Buurtgezichten,  een Wijkleerhuis en een Buurtacademie  in Utrecht Oost.

Speciaal voor tijdens de lock down zijn we de serie Ontmoet & Wandel gestart, een combinatie van kennismaken via zoom en een wandeling in duo’s.

Gezonde wijkdialogen voor ontmoeting en verbinding

In de juni-workshop Gezonde Wijkdialogen, elkaar inspireren  hebben we met elkaar gedeeld wat we hebben geleerd in/over gezonde wijkdialogen in Lunetten, Oost, Noordoost, Leidsche Rijn en elders. Hoe wijkdialogen bijdragen aan gemeenschapskracht & gezondheid, persoonlijk, in relatie met anderen, aan een gezond samenspel en gezond leefklimaat dichtbij huis. En zijn nieuwe plannen gesmeed voor ontmoeting en verbinding dichtbij. Lees de verhalen van de Lunettendialogen voor verdieping, Noordoost: jong, oud en nieuw en Buurtgezondheid Utrecht Oost.

In een zomers aanbod voor ontmoeting en beweging in de buitenlucht rond het Griftpark wandelen we de zomer tegemoet, gaan we weer live in gesprek en ook in groepjes aan de wandel. Zodat een ieder op eigen wijze anderen kan ontmoeten, in gesprek kan, aan de wandel en samen dingen kan doen. Om de buurt en elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren en in beweging te komen.

In Lunetten en Leidsche vervolgen we de series in de Musketon, Terwijde en Parkwijk. In Utrecht Oost start een serie over sexualiteit.

Leer je buren kennen

In oktober vieren we De week/maand van ontmoeting en verbinding met een Luisterworkshop en meer.

We nodigen iedereen uit om met ons mee te onderzoeken en leren hoe we in en na coronatijd weer mensen binnen en buiten de eigen bubbel kunnen ontmoeten, hoe wijk/buurtgemeenschappen tot groei en bloei kunnen komen. En om aan de slag te gaan met wat voor onszelf, anderen, de buurt, wijk en de hele stad de moeite waard is.

Meer weten en/of zelf actief worden? Bekijk de video verbonden gemeenschappen  en sluit je aan! Alleen samen komen we verder!

Diversiteit & inclusie

In vervolg op onderzoek naar Erbij Horen en inclusie zetten we in 2021 in op inclusie in brede zin zodat iedereen gezien, gehoord en gewaardeerd kan worden. Dat doen we op verschillende manieren. Onder meer door de hele maand mei  inclusie te vieren onder het motto en wereld voor iedereen met een speciale  inclusieserie en nieuw onderzoek naar inclusie en meertaligheid.

Lees de column Inclusie begint bij jezelf

  1. Om veel verschillende mensen te bereiken zijn we gestart met een divers aanbod: een vervolg op online dialogen, verhalen van de straat, een serie super solo, creatief in lock down, vaccinatiedialogen en de Nieuwe Economie van Franciscus.
  2. Meer informele, lossere en laagdrempeliger vormen van online ontmoeting om ook doelgroepen te betrekken die minder gemakkelijk online en in dialoog komen.  In een lichtvoetige serie Ontmoet & Wandel zijn we de lente tegemoet gelopen en gaan we de zomer in.
  3. Dialoogcompetenties, kennis en gedachtegoed breder verspreiden onder partners in de vorm van online workshops, trainingen en zo mogelijk een leergang dialoog voor erbij horen en inclusie in brede zin. We zijn gestart met een Dialoogworkshop Erbij Horen (inclusie) en een Luisterworkshop.
  4. In mei vieren we de inclusiemaand met als thema een wereld voor iedereen, de culturele rijkdom en vrijheid om te zijn wie je bent en op jouw manier verschil te maken. Ook met een speciale inclusieserie en onderzoek naar inclusie en meertaligheid.
  5. In juni bereiden we de landelijke vredesweek voor en de landelijke Week van de Dialoog, onder meer in de Workshop Inclusief samenleven. Met studenten experimenteren we in een speeltuin van ongemak en verdiepen onderzoeksresultaten in zomerworkshops over inclusie en talen.


Meer weten en/of meedoen? Sluit je aan! Alleen samen komen we verder!

Meer weten?

Bekijk het Jaarplan UiD 2021 >>>
Bekijk het (video)jaarverslag 2020 >>>
Hou de agenda in de gaten >>>
Meld je aan voor de nieuwsbrief >>>
Een wereld voor iedereen >>>
Een maand van ontmoeting en verbinding >>>

Reageren is niet mogelijk