10 jaar Utrecht in dialoog

Utrecht in Dialoog bestaat ruim 10 jaar!  In november 2008 werd de eerste landelijke dag van de dialoog voor het eerst ook in Utrecht gevierd. Utrecht in Dialoog faciliteert inmiddels het hele jaar door dialoog in wijken en buurten, zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en ouderen. Open gesprekken tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen om elkaar beter te begrijpen, te werken aan onderling begrip, inzicht en wijsheid. In het kader van het tienjarig bestaan maakten we een fototentoonstelling Elkaar Zien en trokken hier mee door de stad. 

De fototentoonstelling Elkaar Zien is in 2018 gemaakt door vrijwilligers van Utrecht in Dialoog en in 2019 op verschillende plekken vertoond. De fototentoonstelling is op 6 april 2019 feestelijk geopend in Bibliotheek Overvecht door Wethouder Linda Voortman, vertoond in het Stadskantoor en in deze zomer te zien in De Alchemist, de thuisbasis van Utrecht in Dialoog en in daarna  in Krachtstation Kanaleneiland en bij Woningcorporatie Boex.

Landelijke dag van de dialoog (2008)

In november 2008 werd de eerste landelijke dag van de dialoog voor het eerst ook in Utrecht gevierd. De dag van de dialoog in Utrecht werd mogelijk gemaakt door Aleato, een provinciaal adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht, een fusie van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en Schakels. In 2012 werd Aleato opgeheven en heeft het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) de dag van de dialoog, later Week van de dialoog overgenomen met ondersteuning vanuit het programma Utrecht zijn we Samen van de Gemeente Utrecht. Sinds 2014 is de werkgroep Pietendialoog opgericht om in gesprek te gaan over de figuur van zwarte piet en van Sinterklaas een feest van & voor iedereen te maken.

Het hele jaar door…. (2015)

Vanaf 2015 zijn er het hele jaar door dialogen, onder meer na de aanslagen in Parijs rond het thema Jouw Angst Mijn Angst en met vluchtelingen en buurtbewoners. In 2016 zijn maandelijks dialogen georganiseerd in de Centrale Bibliotheek Utrecht rond het thema Verbinding, mogelijk gemaakt vanuit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Sinds 2016 is Utrecht in Dialoog ook actief in de Armoededialogen, Zorgdialogen, Jongerendialogen, Kinderdialogen en Vredesdialogen.

… in de hele stad (2017)

Sinds zomer 2017 kan Utrecht in Dialoog gebruik maken van de de workspace van De Alchemist en zijn we met ruim 100 partners in de hele stad, in alle wijken actief. Waar mogelijk, waar energie, mensen en middelen zijn bouwen we aan meer duurzame buurtdialooggroepen: Podium Oost, Lunetten, De Voorkamer, Domkerk en Leidsche Rijn. 

Begin 2017 is de werkgroep Utrecht in Dialoog van UPLR verzelfstandigd in de onafhankelijke Stichting Utrecht in Dialoog.  De werkgroep Pietendialoog is zelfstandig doorgegaan als Utrechts Pietenpact.

2018: Landelijk trainingscentrum

In samenwerking met  Nederland in Dialoog en mogelijk gemaakt door Maliebaan45 is in 2018 het landelijk Trainingscentrum gestart met diverse trainingen die ook provinciaal en landelijk zijn aangeboden, onder meer Leergang Wijkdialoog. In 2018 is ook het Strategisch fundament vernieuwd en de Buurtaanpak Eenzaamheid ontwikkeld. 

Met steun van De Alchemist en gemeente Utrecht is de Leerwerkplaats Dialoog ontwikkeld met stagemogelijkheden voor studenten van verschillende onderwijsvormen, zowel praktisch als theoretisch. In de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen gingen we actief op zoek naar Stemmen uit de stad die niet gehoord werden. We deden we mee met het Midzomergrachtfestival, Festival Mooi meegenomen!, de VredesweekWeek tegen eenzaamheid en natuurlijk de Week van de dialoog

Verandering van tijden?

We vierden 2019 ook 100 jaar algemeen (vrouwen)kiesrecht. We blikken terug en vooruit en toeren de stad rond met de tentoonstelling: Elkaar Zien. Samen met gemeenteraadsleden, jong, oud, nieuw, andere dialooggroepen en onze partners en sponsors blijven we ruimte maken en vragen voor dialoog in de stad, echt met elkaar in gesprek, samen werken aan een nieuwe stad, een nieuwe toekomst waarin plek is voor iedereen.

Op de bijeenkomst Elkaar zien, de komende jaren gingen we in gesprek in het Stadskantoor over hoe we elkaar de komende jaren willen zien. Is er een gezamenlijke droom, een ideaal voor de toekomst dat ons bindt? Wat kunnen gemeenteraadsleden, jong, nieuw en oud betekenen op onderwerpen die Utregters belangrijk vinden? Ook met andere dialoogsteden zijn we in gesprek over hoe we in de toekomst gaan samenwerken. Kunnen we samen bubbels verbinden,  talent en bewoners ruimte geven, de horizontale democratie versterken, contact in de buurt verrijken? Hoe komen we samen verder? Zo blijven we bouwen aan sterke gemeenschappen waarin eenzaamheid, armoede, verschillen, angsten, discriminatie en lastige thema’s bespreekbaar zijn.  Aan hoopvolle transities en veranderingen die we alleen met elkaar kunnen realiseren.

Meer

Utrecht in dialoog
Trainingcentrum
Nederland in Dialoog
Archief Utrecht in Dialoog

 

Reageren is niet mogelijk