10 jaar Utrecht in dialoog

Utrecht in Dialoog bestaat ruim 10 jaar! Utrecht in Dialoog faciliteert ruim 10 jaar dialoog in wijken en buurten, zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en ouderen. Open gesprekken tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen om elkaar beter te begrijpen, te werken aan onderling begrip, inzicht en wijsheid.

Dat vieren we met een fototentoonstelling Elkaar Zien. De fototentoonstelling is op 6 april 2019 feestelijk geopend door Wethouder Linda Voortman. We vieren dit jaar ook 100 jaar algemeen (vrouwen)kiesrecht. In dat kader kijken we ook vooruit naar wat versterking van de gemeenschap en (horizontale) democratie de komende jaren vraagt.

Landelijke dag van de dialoog

In november 2008 werd de eerste landelijke dag van de dialoog ook in Utrecht gevierd. De dag van de dialoog in Utrecht werd mogelijk gemaakt door Aleato, een provinciaal adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht, een fusie van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en Schakels. In 2012 werd Aleato opgeheven en heeft het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) de dag van de dialoog, later Week van de dialoog overgenomen met ondersteuning vanuit het programma Utrecht zijn we Samen van de Gemeente Utrecht.

Het hele jaar door

Vanaf 2015 zijn er het hele jaar door dialogen, onder meer na de aanslagen in Parijs rond het thema Jouw Angst Mijn Angst en met vluchtelingen en buurtbewoners. In 2016 zijn maandelijks dialogen georganiseerd in de Centrale Bibliotheek Utrecht rond het thema Verbinding, mogelijk gemaakt vanuit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Begin 2017 is de werkgroep Utrecht in Dialoog verzelfstandigd in een onafhankelijke Stichting.  Sinds zomer 2017 kunnen coordinator en vrijwilligers van Utrecht in Dialoog gebruik maken van de de workspace van De Alchemist. Hier zijn Armoededialogen, Zorgdialogen, Jongerendialogen, Kinderdialogen, Vredesdialogen en dialogen tegen Eenzaamheid ontwikkeld. In 2017 en 2018 is in het kader van de jongerenprojecten de Leerwerkplaats Dialoog ontwikkeld met stagemogelijkheden voor studenten van verschillende onderwijsvormen.

In de hele stad, met iedereen

Sinds 2017 is Utrecht in Dialoog met ruim 100 partners in de hele stad, in alle wijken actief met dialogen rond actuele vraagstukken zoals polarisatie, discriminatie, uitsluiting, vluchtelingen en armoede. Waar mogelijk, waar energie, mensen en middelen zijn bouwen we aan meer duurzame buurtdialooggroepen: Podium Oost, Lunetten, De Voorkamer, Domkerk en Leidsche Rijn. 

In 2018 gingen we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen actief op zoek naar Stemmen uit de stad die niet gehoord werden. Ook deden we mee met het Midzomergrachtfestival, Festival Mooi meegenomen!, de VredesweekWeek tegen eenzaamheid en natuurlijk de Week van de dialoog

Trainingscentrum

In 2018 ging in samenwerking met  Nederland in Dialoog het landelijk Trainingscentrum van start met diverse trainingen waaronder de Leergang Wijkdialoog. Het Trainingscentrum en Dialooghuis wordt mogelijk gemaakt door Maliebaan45. Dat jaar werd ook het Strategisch fundament voor de komende jaren vernieuwd, en een Werkplan voor 2019 gemaakt.

Wil je meer weten over wat Utrecht in Dialoog afgelopen 10 jaar heeft gedaan? Bekijk het archief.

Dialoog in de komende tijd

We vieren dit jaar 10 jaar Utrecht in Dialoog en 100 jaar algemeen (vrouwen)kiesrecht. Samen met gemeenteraadsleden, jong, oud, nieuw en andere dialooggroepen willen we ruimte creëren voor dialoog in de stad, echt met elkaar in gesprek, met iedereen werken aan de stad. Op de bijeenkomst Elkaar zien, de komende jaren gaan we hierover in gesprek in het Stadskantoor. Is er een gezamenlijke droom, een ideaal voor de toekomst dat ons bindt? Wat kunnen gemeenteraadsleden, jong, nieuw en oud betekenen op onderwerpen die Utregters belangrijk vinden? Kunnen we samen bubbels verbinden,  talent en bewoners ruimte geven, de horizontale democratie versterken, contact in de buurt verrijken? Hoe komen we samen verder?

Meer

Utrecht in dialoog
Trainingcentrum
Nederland in Dialoog
Archief Utrecht in Dialoog

 

Reageren is niet mogelijk