Leergang Wijkdialoog

In de leergang Wijkdialoog ontdek je wat een Wijkdialoog voor jouw buurt, dorp, wijk, gemeenschap kan betekenen. Hoe je gemeenschapskracht in jouw buurt, dorp, wijk,  de ruimte kunt bieden. En wat er voor nodig is om het vliegwiel van gemeenschapskracht in beweging te krijgen/houden. Lees het verslag Kennismaken met de wijkdialoog

Voor wie?

Wil jij gemeenschapskracht in wijken en buurten in dialoog de ruimte geven? Werk je als actieve inwoner, vrijwilliger, buurtbewoner, ervaringsdeskundige aan een sterke gemeenschap, buurt, dorp of wijk? Geloof je in de kracht van dialoog als instrument voor verbinding en verandering? Ontdek de kracht van de wijkdialoog!

De leergang is bedoeld voor bewoners(initiatieven) die aan de slag willen met een thema/vraagstuk dat aandacht en verdieping verdient, die de kracht van hun gemeenschap/buurt/wijk meer ruimte willen geven. Lees ook de  Brochure Gemeenschapskracht

Waarom een wijkdialoog

Op verschillende plekken in het land bouwen mensen aan vitale gemeenschappen, emancipatie en kanteling van eigenaarschap naar inwoners/burgers. Een Wijkdialoog geeft de kracht van de gemeenschap, de positieve energie en diversiteit van inwoners de ruimte om vanuit eigenaarschap van bewoners de wereld van systemen te veranderen. Een wijkdialoog is vliegwiel voor het versterken van gemeenschapskracht, realisatie van dromen voor dorpen, buurten en wijken en het maken van wijkafspraken/contracten. Door positieve energie van mensen ruimte te bieden, mogelijkheden en invloed te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen over eigen leven en leefomgeving. In een wijkdialoog onderzoeken inwoners wat werkt en wat nodig is, ook om het samenspel te verbeteren en waar nodig de wereld van systemen te veranderen. Met de opbrengsten gaan deelnemers aan de slag, binnen eigen netwerk en mogelijkheden.

Vitale gemeenschappen bouwen

Een wijkdialoog bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin bewoners reflecteren op ervaringen, goede voorbeelden en idealen delen en vervolgstappen zetten om sterke buurten, dorpen, gemeenschappen te bouwen. Mogelijke thema’s zijn: gemeenschap, nieuwe buren, contact, thuis in je buurt, een rijke buurt, elkaar zien, ruimte voor verschil, ontmoeten. Utrecht in Dialoog

Een dialoog is een open gesprek op gelijkwaardige basis tussen inwoners, mensen die de buurt, het dorp, de wijk kennen, mensen verbinden, naar elkaar omzien en elkaar verder helpen. Met als doel de kracht van gemeenschappen zichtbaar te maken,  positieve energie van bewoners de ruimte te geven, al doende te werken aan eigenaarschap, het verbeteren van het samenspel met systeempartijen en verandering van de wereld van systemen.

Opbouw leergang

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten verspreid over verschillende dagdelen: een Kennismakingsworkshop Wijkdialoog, de Training Wijkdialoog 1 en de Training Wijkdialoog 2. Iedere bijeenkomst is ook los te volgen. Volgens de principes van de waarderende dialoog delen we praktijkervaringen met gemeenschapskracht, leren we al doende, in experimenten, van wat werkt. We waarderen verschillen en ervaringskennis van iedereen en maken gebruik van de veranderkracht van verhalen en idealen.

In de Kennismakingsworkshop Wijkdialoog  worden behoeften en mogelijkheden in eigen praktijken verkend volgens de waarderende dialoogaanpakLees het verslag Kennismaken met de wijkdialoog.

In de Training Wijkdialoog 1 leer je meer over de methodiek van waarderend onderzoeken, actie-onderzoek en de procesaanpak van waarderend veranderen. En over het verschil tussen dialoogmethodieken en participatiemethodieken. We leren met elkaar verder  over de ontwerpprincipes van een wijkdialoog, hoe je hiermee verschil kunt maken. Dat doen we aan de hand van eigen praktijken van deelnemers, door oefenen in combinatie met theorie. We gaan aan de slag met de keuze van een thema voor je wijkdialoog, de kernvragen die daarbij horen en het ontwerp van de eerste fase.

In de Training Wijkdialoog 2 staan we vervolgens stil bij de eerste ervaringen die je hebt opgedaan en de vragen die dit oproept. En we gaan aan de slag met de vervolgfasen en ontwerpstappen. Je leert onder meer welke (dialoog)methodiek je in welke fase kunt inzetten voor welk doel.  In relatie tot besluitvormingsprocessen komen ook methodieken van de Deep Democracy aan bod.

Meer

Kennis maken met de Wijkdialoog
Samen recht doen aan gemeenschapskracht
Waarderende dialoogmethodiek
Workshop Wijkdialoog
Training Wijkdialoog 1
Training dialoog begeleiden
Dialoogtafel organiseren
Dialoogtafel begeleiden
Wat is een dialoog

Reageren is niet mogelijk