Leergang Wijkdialoog

In de leergang Wijkdialoog ontdek je wat een Wijk/Buurtdialoog voor jouw buurt, dorp, wijk, gemeenschap kan betekenen. Hoe positieve energie in jouw buurt, dorp, wijk kan stromen, talenten en  gemeenschappen tot bloei brengt. Wat ervoor nodig is om het vliegwiel van gemeenschapskracht in beweging te krijgen/houden.  

Voor wie?

Werk je als actieve inwoner, vrijwilliger, buurtbewoner, ervaringsdeskundige en/of werker in een buurt, dorp, wijk of gemeenschap? Geloof je in de kracht van dialoog als instrument voor meer verbinding, verandering en gemeenschapskracht in jouw wijk, buurt of dorp? Ontdek de kracht van de wijkdialoog!

De leergang is bedoeld voor bewoners(initiatieven) die aan de slag willen met een thema/vraagstuk dat aandacht en verdieping verdient, die de kracht van hun gemeenschap/buurt/wijk meer ruimte willen geven.

Waarom een wijkdialoog

Op verschillende plekken in het land bouwen mensen aan vitale gemeenschappen, emancipatie en kanteling van eigenaarschap naar inwoners/burgers. Een Wijkdialoog geeft de kracht van de gemeenschap, de positieve energie en diversiteit van inwoners de ruimte om vanuit eigenaarschap van bewoners de wereld van systemen te veranderen. Een wijkdialoog is vliegwiel voor het versterken van gemeenschapskracht, realisatie van dromen voor dorpen, buurten en wijken en het maken van wijkafspraken/contracten. Door positieve energie van mensen ruimte te bieden, mogelijkheden en invloed te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen over eigen leven en leefomgeving. In een wijkdialoog onderzoeken inwoners wat werkt en wat nodig is, ook om het samenspel te verbeteren en waar nodig de wereld van systemen te veranderen. Met de opbrengsten gaan deelnemers aan de slag, binnen eigen netwerk en mogelijkheden.

Vitale gemeenschappen bouwen

Een wijkdialoog bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin bewoners reflecteren op ervaringen, goede voorbeelden en idealen delen en vervolgstappen zetten om sterke buurten, dorpen, gemeenschappen te bouwen. Mogelijke thema’s zijn: gemeenschap, nieuwe buren, contact, thuis in je buurt, een rijke buurt, elkaar zien, ruimte voor verschil, ontmoeten. Utrecht in Dialoog

Een dialoog is een open gesprek op gelijkwaardige basis tussen inwoners, mensen die de buurt, het dorp, de wijk kennen, mensen verbinden, naar elkaar omzien en elkaar verder helpen. Met als doel de kracht van gemeenschappen zichtbaar te maken,  positieve energie van bewoners de ruimte te geven, al doende te werken aan eigenaarschap, het verbeteren van het samenspel met systeempartijen en verandering van de wereld van systemen.

Opbouw leergang

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten verspreid over verschillende dagdelen: een Kennismakingsworkshop Wijkdialoog,  Training Wijkdialoog en Verdiepingsworkshops Wijkdialoog. Iedere bijeenkomst is ook los te volgen. Volgens de principes van de waarderende dialoog delen we praktijkervaringen met gemeenschapskracht, leren we al doende, in experimenten, van wat werkt. We waarderen verschillen en ervaringskennis van iedereen en maken gebruik van de veranderkracht van verhalen en idealen.

In de Kennismakingsworkshop Wijkdialogen verkennen we behoeften en mogelijkheden in eigen wijk/buurtpraktijken volgens de waarderende dialoogaanpak en gaan we aan de slag met eigen wijk/buurtdialogen. Lees het verslag Kennismaken met de wijkdialoog.

In de Masterclass Gemeenschapskracht in de praktijk leer je meer over de methodiek van waarderend onderzoeken, actie-onderzoek en de procesaanpak van waarderend veranderen. En over het verschil tussen dialoogmethodieken en participatiemethodieken. We leren met elkaar verder  over het bouwen van sterke inclusieve gemeenschappen in dialoog, aan de hand van werkende principes op verschillende niveaus. Dat doen we aan de hand van eigen praktijken van deelnemers, onderzoek naar wat de moeite waarde is en welke werkende principes aandacht verdienen.

In de Verdiepingsworkshop Gezonde Wijkdialogen, Elkaar inspireren delen we wat we hebben geleerd in en over wijk- en buurtdialogen. Wat het deelnemers persoonlijk brengt en bijdraagt aan gemeenschapsvorming in buurten en wijken. En we we maken nieuwe dialogen en series die echt de moeite waard zijn voor onszelf, de gemeenschap en de samenleving als geheel. Lees de opbrengsten in Wijkdialogen in beweging.

In de Verdiepingsworkshop Inclusieve Wijkdemocratie staan we stil bij de rol van wijkdialogen in democratische vernieuwing, het samenspel tussen bewoners(initiatieven), wijkcooperaties, sociaal ondernemers, zorg, onderwijs, welzijn en overheid. Hier leren we met en van elkaar welke aanpak en methodiek je met welk doel en in welke fase kunt inzetten voor een meer inclusieve democratie in wijk, buurt en gemeente.  Naast de waarderende dialoogmethodiek komen ook Ubuntu-filosofie en deep democracy aan de orde.

Meer informatie

Kennis maken met de Wijkdialoog (verslag)
Samen recht doen aan gemeenschapskracht
Sociale Basisinfrastructuur
Werkende principes Gemeenschapskracht
Waarderende dialoogmethodiek
Workshop Wijkdialoog
Training Wijkdialoog
Bewonersexpeditie Gemeenschapskracht
Gezonde gesprekken 
Online Erbij Horen in Crisistijd,

Reageren is niet mogelijk