Leergang Wijkdialoog

In de leergang Wijkdialoog Gemeenschapskracht onderzoeken en leren we wat een Wijkdialoog Gemeenschapskracht kan betekenen en wat je hiermee kunt in jouw buurt, dorp, wijk, gemeenschap. De training is bedoeld voor bewoners(initiatieven) die deelnemen aan de Estafette Wijkdialoog Gemeenschapskracht en andere groepen bewoners die de kracht van hun gemeenschap/buurtschap recht willen doen en in samenwerking met partners in de wijk tot concrete afspraken willen komen. De Estafette wijkdialoog Gemeenschapskracht is onderdeel van het Actieprogramma Zorgzame gemeenschappen

Opbouw leergang

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten verspreid over verschillende dagdelen: een Kennismakingsworkshop Wijkdialoog, de Training Wijkdialoog 1 en de Training Wijkdialoog 2. Iedere bijeenkomst is ook los te volgen.

In de Kennismakingsworkshop Wijkdialoog  worden behoeften en mogelijkheden in eigen praktijken verkend volgens de waarderende dialoogaanpakLees het verslag van de eerste kennismakingsworksop in Kennismaken met de wijkdialoog.

In de Training Wijkdialoog 1 leer je meer over de methodiek van waarderend onderzoeken, actie-onderzoek en de procesaanpak van waarderend veranderen. En over het verschil tussen dialoogmethodieken en participatiemethodieken. We leren met elkaar verder  over de ontwerpprincipes van een wijkdialoog, hoe je hiermee verschil kunt maken. Dat doen we aan de hand van eigen praktijken van deelnemers, door oefenen in combinatie met theorie. We gaan aan de slag met de keuze van een thema voor je wijkdialoog, de kernvragen die daarbij horen en het ontwerp van de eerste fase.

In de Training Wijkdialoog 2 staan we vervolgens stil bij de eerste ervaringen die je hebt opgedaan en de vragen die dit oproept. En we gaan aan de slag met de vervolgfasen en ontwerpstappen. Je leert onder meer welke (dialoog)methodiek je in welke fase kunt inzetten voor welk doel.  In relatie tot besluitvormingsprocessen komen ook methodieken van de Deep Democracy aan bod.

Voor wie?

Wil je gemeenschapskracht in wijken en buurten in dialoog de ruimte geven? Werk je als actieve inwoner, vrijwilliger, buurtbewoner, ervaringsdeskundige aan een sterke gemeenschap, buurt, dorp of wijk? Geloof je in de kracht van dialoog als instrument voor verbinding en verandering? Je bent van harte welkom.

Waarom een wijkdialoog

Een wijkdialoog is vliegwiel voor het vergroten en versterken van gemeenschapskracht in dorpen, buurten en wijken. Om met elkaar stap voor stap eigen dromen en voor buurt en wijk te realiseren, actieve betrokkenheid, invloed en effect van de gemeenschap te vergroten. Door positieve energie van mensen vrij te maken, ruimte te bieden, mogelijkheden te vergroten, verantwoordelijkheid over leven, leefwereld en leefomgeving. Met de opbrengsten gaan deelnemers zelf en met elkaar aan de slag, binnen eigen netwerk en mogelijkheden. In een wijkdialoog onderzoeken inwoners wat werkt en wat nodig is, ook om het samenspel tussen mensen en partijen te verbeteren, en waar nodig de wereld van systemen en lokale democratie te veranderen. Een wijkdialoog gemeenschapskracht wordt geïnitieerd door mensen uit de buurt/wijk rond een positief thema dat aandacht en verdieping vraagt. Mogelijke thema’s: gemeenschap, contact, thuis in je buurt, elkaar zien, ruimte voor verschil, ontmoeten, netwerken, invloed, oogsten, verzilveren, verantwoordelijkheid nemen.

Leergang Gemeenschapskracht 

In de leergang Wijkdialoog leer je hoe je in een wijkdialoog gemeenschapskracht in jouw buurt, dorp, wijk,  gemeenschap de ruimte kunt bieden. En wat er voor nodig is om de wijkdialoog tot een succes te maken. 

Volgens de principes van de waarderende dialoog delen we praktijkervaringen met gemeenschapskracht, leren we van wat wel werkt, laten we ons verrassen door verschillen, maken we gebruik van de veranderkracht van idealen, persoonlijk en collectief, en leren we al doende in experimenten.

Vitale gemeenschappen

Utrecht in DialoogOp verschillende plekken in het land bouwen mensen aan vitale gemeenschappen en zorg voor elkaar, individueel en gezamenlijk. In buurthuizen, dagopvang, voedseltuinen, praktisch hulp, ontmoeting, zorg, werken, leren, wijkinformatie, zingeving en meer.

In een estafette Wijkdialoog geven we de kracht van gemeenschappen, de positieve energie van bewoners de ruimte, werken we al doende aan eigenaarschap, het verbeteren van het samenspel met systeempartijen en verandering van de wereld van systemen. Lees de brochure Samen recht doen aan gemeenschapskracht.

Een dialoog is een open gesprek op gelijkwaardige basis tussen inwoners, mensen die de buurt, het dorp, de wijk kennen, mensen verbinden, naar elkaar omzien en elkaar verder helpen. Met als doel de kracht van gemeenschappen zichtbaar te maken,  positieve energie van bewoners de ruimte te geven, al doende te werken aan eigenaarschap, het verbeteren van het samenspel met systeempartijen en verandering van de wereld van systemen. Een wijkdialoog bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin bewoners reflecteren op ervaringen goede voorbeelden en idealen delen en vervolgstappen zetten om sterke buurten, dorpen, gemeenschappen te bouwen.

Meer

Kennis maken met de Wijkdialoog
Samen recht doen aan gemeenschapskracht
Waarderende dialoogmethodiek
Workshop Wijkdialoog
Training Wijkdialoog 1
Training dialoog begeleiden
Estafette wijkdialoog
Dialoogtafel organiseren
Dialoogtafel begeleiden
Wat is een dialoog

Reageren is niet mogelijk