Wat is een waarderende dialoog?

We werken volgens de methodiek van de waarderende dialoog. Dat is een cyclische veranderaanpak die onderzoekt wat wel werkt. Deelnemers delen vanuit ervaringskennis, met waardering voor verschillen tussen mensen.

Deelnemers gaan op gelijkwaardige basis een open gesprek aan. Ten slotte breng je samen concrete handelingsperspectieven in beeld richting een hoopvolle toekomst.

Het is een manier om met en van elkaar te leren en doen, te experimenteren en verder te komen. Met oog voor ieders talenten en dromen.

Theoretische basis

De basis voor de waarderende dialoog ligt in de appreciative inquiry van David Cooperrider. Dit past in de traditie van de socratische dialoog, dynamische oordeelsvormingU-Theorie, positieve gezondheid en positieve psychologie.

Waar passen we deze methode toe?

De dialoogmethodiek wordt toegepast in publieke dialogen en besloten setting rond verschillende thema’s. Deelnemers kunnen hier ervaren wat een open en verdiepende gespreksvoering brengt. Heb je interesse? Bekijk de agenda met komende dialoogbijeenkomsten en meld je aan.

De waarderende dialoogaanpak wordt ook toegepast in het kader van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs , maar ook bij organisaties, bedrijven en

Een een dialoog kan onder meer ingezet worden voor coaching, cultuurverandering, leertrajecten of beleidsvorming

Training en ontwikkeling

Utrecht in Dialoog verzorgt ook trainingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Verder zijn er verdiepingstrainingen over onder andere:

Tot slot zijn er variaties zoals de Talking Stick, Socratische dialoog, Ubuntudialoog en Deep Democracy. Wil je ook graag aan een training deelnemen? Kijk ook eens bij de trainingsagenda en schrijf je in!

Meer

Wat is een dialoog
Meer over dialoog
Dialoog community
Dynamische oordeelsvorming

Reageren is niet mogelijk