Waarderende dialoog

 

Waarderende dialoogaanpak

We werken volgens de methodiek van de waarderende dialoog. De waarderende dialoog is een cyclische veranderaanpak die onderzoekt wat wel werkt, ervaringskennis gebruikt van iedereen, verschillen tussen mensen waardeert, mensen in een open gesprek verbindt op gelijkwaardige basis, en concrete handelingsperspectieven in beeld brengt in de richting van een hoopvolle toekomst. Het is een manier om met en van elkaar te leren en doen, te experimenteren en verder te komen in aansluiting op ieders mogelijkheden en talenten, in partnerschap dromen te realiseren die passen bij wat we willen, kunnen en nodig hebben.

Appreciative Inquiry

De waarderende dialoogmethodiek is gebaseerd op Appreciative Inquiry, een praktische en veelzijdige veranderaanpak van David Cooperrider die positieve energie en ervaringskennis vrijmaakt, verschillende elementen combineert om collectieve wijsheid te laten werken. Het gedachtegoed van U-Theorie, positieve gezondheid en positieve psychologie sluit hier bij aan.

Verschillende toepassingen

De waarderende dialoogmethodiek wordt toegepast in publieke dialogen en besloten setting rond verschillende thema’s. In leertrajecten, verandertrajecten en innovatietrajecten, in de (gezonde) wijk/buurtaanpak, bij democratische vernieuwing, gemeenschapsvorming, de doe-het-zelf-democratie, maatschappelijke transities en burgerberaad. De waarderende dialoogaanpak wordt ook toegepast in het kader van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en cultuurverandering in zorg en het onderwijs, bij organisaties, bedrijven en netwerken.

Bekijk de agenda met komende publieke dialoogbijeenkomsten en meld je aan om te ervaren hoe de waarderende dialoog werkt.

In de video vertelt Marc Lammers hoe waarderend coachen werkt.

Persoonlijke, sociale en maatschappelijke verandering

Deelname aan dialogen brengt verandering op persoonlijk niveau, in gemeenschappen en in de samenleving als geheel. Door onderling begrip, nieuwe inzichten en samen werken aan nieuwe oplossingen in relaties onder spanning tussen bewoners, ondernemers, professionals en overheid. In concrete praktijken werken we stap voor stap op gelijkwaardige basis aan empowerment van mensen en geluiden die minder gehoord worden, aan een meer inclusieve samenleving en  aan democratische vernieuwing ‘van onderop’.

Over wat dialogen brengen >>>

Waarderend leren

Vanuit het Trainingscentrum brengen we dialoog verder, bieden we dialoogbegeleiders en partners de mogelijkheid om dialoog te leren begeleiden, ontwerpen en mogelijk te maken. We verzorgen trainingen, workshops, leergangen, expertmeetings en dialoogtrajecten op maat. We bieden maatwerk rond specifieke vraagstukken, een cultuurveranderingstraject of maatschappelijk vraagstuk. We delen onze kennis en leren samen verder volgens de principes van waarderend leren.

Canon van het leren (David Cooperrider)
Veranderen met energie (Kessels & Smit)

Meer

De golf en de zee (Nederland in Dialoog)
Vlinderlijke eenvoud, ontmoeting in dialoog
De kunst van luisteren
Dialoog in Nederland
Dialoogplein Nederland
Meer over dialoog (Leerweg Dialoog)
Dynamische oordeelsvorming
Wat is een dialoog

Reageren is niet mogelijk