1. Evenementen
  2. Gezondheidspact Utrecht

Gezondheidspact Utrecht

Utrecht in Dialoog is ambassadeur van het Gezondheidspact, werkt samen met partners in de hele stad aan positieve gezondheid door mensen in gesprek te brengen volgens de methodiek van de waarderende dialoog over thema's die leven. In dialoog worden mensen, initiatieven en mogelijkheden bij elkaar gebracht, worden kennis en verhalen gedeeld, ontstaan nieuwe inzichten en initiatieven voor samenwerking. Utrecht in Dialoog heeft in 2020 met het Gezondheidspact een serie gezonde online gesprekken georganiseerd om te onderzoeken wat in crisistijd werkt/helpt, wat dit brengt, wat we willen behouden en wat daarvoor nodig is als onderdeel van het project Online Erbij Horen in Crisistijd. In 2021 krijgt deze samenwerking een vervolg in een bijdrage aan de Ontmoet & Wandel met Wijkwijzer NoordOost, speciaal voor in Coronatijd in het kader van de Buurtaanpak Erbij Horen. Utrecht in Dialoog faciliteert ook gesprekken over sexualiteit, corona, geldzorgen, zingeving, voeding en andere thema's die leven. We brengen gesprekken in beeld in verhalen en portretten, organiseren gezamenlijke leermomenten en inspiratiesessies in een kenniscentrum en maken een jaarverslag.  Het Gezondheidspact is een extra impuls voor de Utrechtse beweging naar gezond stedelijk leven voor iedereen. Iedereen kan bij het Gezondheidspact aansluiten om een bijdrage te leveren, samen te werken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Inwoners, professionals, vrijwilligers, initiatiefnemers, ondernemers, gemeente, bedrijven, instanties: iedereen is welkom! De missie van het Gezondheidspact sluit aan bij de missie van Alles is Gezondheid: zich met zoveel mogelijk partners inzetten voor een Nederland waarin iedereen gezond en gelukkig is.
Vandaag

Reacties zijn gesloten.