Waarderende dialoog

We werken volgens de methodiek van de waarderende dialoog. De waarderende dialoog is een cyclische veranderaanpak die onderzoekt wat wel werkt, ervaringskennis gebruikt van iedereen, verschillen tussen mensen waardeert, mensen in een open gesprek verbindt op gelijkwaardige basis, en concrete handelingsperspectieven in beeld brengt in de richting van een hoopvolle toekomst. Het is een manier om met en van elkaar te leren en doen, te experimenteren en verder te komen in aansluiting op ieders mogelijkheden en talenten, in partnerschap dromen te realiseren die passen bij wat we willen, kunnen en nodig hebben.

Theoretische basis

De methodiek is gebaseerd op Appreciative Inquiry, een praktische veranderaanpak van David Cooperrider die positieve energie en ervaringskennis vrijmaakt, verschillende elementen combineert om wijsheid te laten werken. Dit past in de traditie van de socratische dialoog, dynamische oordeelsvormingU-Theorie, positieve gezondheid en positieve psychologie.

Toepassingen

De dialoogmethodiek wordt toegepast in publieke dialogen en besloten setting rond verschillende thema’s. Deelnemers kunnen hier ervaren wat een open en verdiepende gespreksvoering brengt. Heb je interesse? Bekijk de agenda met komende dialoogbijeenkomsten en meld je aan.

De waarderende dialoogaanpak wordt ook toegepast in het kader van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs , maar ook bij organisaties, bedrijven en netwerken (leertrajecten, verandertrajecten, innovatie) en in het publiek domein (beleidsvorming, (gezonde) wijk/buurtaanpak, democratische vernieuwing, gemeenschapsvorming, doe-het-zelf-democratie). We bieden maatwerk rond specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld voor een cultuurveranderingstraject of maatschappelijk vraagstuk. Interesse? Mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Persoonlijke en sociale verandering

Deelname aan dialogen brengt verandering op persoonlijk niveau, in gemeenschappen en in de samenleving als geheel. Door onderling begrip, nieuwe inzichten en samen werken aan nieuwe oplossingen in relaties onder spanning tussen bewoners, ondernemers, professionals en overheid. In concrete praktijken werken we stap voor stap op gelijkwaardige basis aan empowerment van mensen en geluiden die minder gehoord worden, aan een meer inclusieve samenleving en  aan democratische vernieuwing ‘van onderop’.

Meer over wat dialogen brengen >>>

Dialogen verder brengen

Om dialoog verder te brengen verzorgen we trainingen in het begeleiden van dialogen, een train de trainer en trainingen in speciale dialogen zoals WijkdialogenKinderdialogen, Jongerendialogen en Zorgdialogen. We verzorgen ook verdiepingstrainingen over de kunst van het vragen,  dialoog in lastige situaties. En over andere variaties zoals de Talking Stick, Socratische dialoog, Ubuntudialoog en Deep Democracy.  Interesse? Bekijk de trainingsagenda en schrijf je in.

Meer

Wat dialogen brengen
De golf en de zee (publicatie NiD)
Vlinderlijke eenvoud, ontmoeting in dialoog
Nederland in Dialoog
Meer over dialoog (Leerweg Dialoog)
Dialoog community (Mens in Dialoog)
Dialoogplein Nederland
Dynamische oordeelsvorming
Wat is een dialoog

Reageren is niet mogelijk