Noordoost: jong, oud & nieuw

De NoordOostdialogen zijn in 2018 gestart in samenwerking met Werken aan de toekomst voor ontmoeting en contact tussen jong, oud & nieuw in NoordOost, in het Nederlands en Engels vanwege de vele nieuwkomers in de wijk. Hieronder meer over de achtergrond en ontwikkeling van Noordoostdialogen en wat ze bewoners, intiatieven en de wijk brengen aan ontmoeting, verbinding en positieve energie.
Lees hier wat er in andere wijken gebeurt.

De weg in de wijk en elkaar vinden

Sinds 2019 is Wijkwijzernoordoost partner in Griftparkdialogen om bewoners – oud, jong en nieuw – de weg in de wijk en naar elkaar beter te helpen vinden. Het eerste jaar rond verschillende thema’s in aansluiting op actualiteit en de energie in de wijk/stad: Erbij horen, Geld besparen, Lekker oud, Dieren en mensen en Licht. Om vervolgens te focussen op de thema’s groen en bewegen omdat dit leeft in de wijk, hier veel energie zit.

Lees de impressie van een gesprek met dieren en mensen, Dierbaar bij Griftsteede, Bekijk de videoimpresie van de lichtdialoog gemaakt door Jasper van Bladel.

Erbij Horen in coronatijd

Sinds 2020 zijn de NoordOostdialogen onderdeel van het project Erbij Horen. Na een mooie start met een warme dialoog tussen jong en oud over Vuurwerk rond het Griftpark gingen we vanwege corona vooral online in dialoog. Over Troost & hoop, Groene wijk, Groener leven, Samen zijn op afstand en meer. In de zomer konden we weer even live en blended onder de bomen in het Griftpark over Buiten zijn, Vakantie en een Groene Wijk. Volgens sommigen de allermooiste dialogen van 2020.

Lees hoe wijkgenoot Paul Morrow gemeenschappen samenbrengt. Wat Helene van der Poel doet in gezonde gesprekken. En hoe wijkgenoot Joao actief blijft in coronatijd.

In beweging: Ontmoet & Wandel

Speciaal voor de tweede corronagolf hebben we in 2021 de serie  Ontmoet & Wandel ontwikkeld om buren beter te leren kennen en in beweging te blijven, mentaal, fysiek en sociaal. Een lichtvoetige serie waarin je verschillende mensen ontmoet, elkaar en de wijk ontdekt en wandelend in duo’s in gesprek gaat.

Ook gingen we online in gesprek over vaccineren?. Lees Vaccinatietwijfel en In gesprek over vaccinatie is fascinerend.

Toen door vaccineren meer mogelijk werd gingen we in verschillende vormen buiten in gesprek. Met speciale aandacht voor meer actiegerichte dialogen rond gezondheid, groen en duurzame energie. Jasper van Bladel maakte een video over de Ontmoet & Wandel.

Gezonde zomerse ontmoetingen

Speciaal voor thuisblijvers in de zomer hebben we een breed zomers aanbod voor ontmoeting van jong, oud en nieuw en beweging in de buitenlucht. Met als nieuwe mogelijkheden een Zomerexpeditie Nieuw groen leven rond Griftsteede en de Walky Talky: Gezond aan de wandel in groepsverband. Lees de impressie van Ineke Verheul

Bekijk de video van de Zomerse ontmoetingen van Jasper van Bladel.

Zomerexpeditie Nieuw groen leven

In de eerste editie van de zomerexpeditie Ontdek moeder aarde lieten we ons verrassen en inspireren door de kracht van de natuur, door wijkgenoten, mens en dier en nieuw leven dichtbij. Met onder meer Jessica van Essen over inspiratietuinen bij Griftsteede en Kerstin Steinhart over biodiversiteit in de Veenhoftuin, gierzwaluwen en veel meer. Lees het verhaal van Kerstin Steinhart en  de impressie van Ineke Verheul >>>

In de tweede editie Nieuw groen leven ontdekten we hoe we de wijk, buurt en straat groener kunnen maken, wat dit brengt en vraagt. Over de geschiedenis en toekomst van het Griftpark, de mogelijkheden van Aquaponics voor voedselproductie in de wijk, de nieuwe inrichting van de Maliebaan en groene routes om wijken te verbinden. In de derde editie Samen doen, de moeite waard gingen we aan de slag met ideeën en initiatieven die de moeite waard zijn voor onszelf, anderen en toekomstige generaties. Over oorkondes voor zaalingen, groen in zelfbeheer en met elkaar verder komen.

Hans van Dijk: “Om iets te laten bloeien moeten we goed van elkaar weten wat ons beweegt en wat ons enthousiast maakt. Dat is de bron om iets tot stand te kunnen brengen. De stap van enthousiast samen plannen maken naar ook daadwerkelijk iets doen gaat niet altijd vanzelf. Doen betekent tijd vrijmaken en volhouden. Dat is voor actieve bewoners soms een probleem: ze zijn al op zoveel fronten actief!”

Wat Noordoost-dialogen brengen

Hans van Dijk: “Het gaat om verbinding in de wijk. Je zou denken dat actieve wijkbewoners elkaar wel tegenkomen, maar dat is dus niet altijd zo. Het mooie daarvan is dat Noordoosters nieuwe ideeën opdoen over activiteiten of hoe je iets in de wijk aanpakt, bijvoorbeeld richting gemeente.  En soms wordt er direct actie ondernomen, zoals deelnemers aan de groen dialogen, die elkaar opzochten om te zien hoe je de wijk kunt vergroenen, of elkaar gingen helpen bij een groenstrook in zelfbeheer. Je ziet ook leuke initiatieven verschijnen op ons online platform die anders misschien nauwelijks opvallen. Zo heeft een wijkbewoner die van fotograferen houdt een leuk initiatief rond dieren in de wijk op de wijkwijzer geplaatst met de uitnodiging om haar foto’s van die in de wijk gespot zijn aan te vullen met eigen foto’s.”

Wilma de Buck: “We zien dat er veel duurzame contacten ontstaan, deelnemers wisselen contactgegevens uit, ontmoeten elkaar vaker en  daaruit ontstaan soms ook vriendschappen. De Ontmoet & Wandel voorziet echt in een behoefte aan contact dichtbij huis. Mensen houden het vaak niet bij een wandeling, maar blijven elkaar vaker ontmoeten. Ook of juist mensen die niet op elkaar lijken, een oudere en jongere, een nieuwkomer en iemand die al lang in Utrecht woont. Terwijl de eerste neiging vaak is om contact te zoeken met mensen zoals jij. Door de verscheidenheid aan thema’s, gespreksvormen en partners komen er steeds nieuwe mensen, ontstaan er steeds weer nieuwe verbindingen, die aan het denken zetten en nieuwe ruimte en mogelijkheden bieden.”

Meer over wat dialogen brengen >>>

Samen een sterke wijk bouwen

In de buurtaanpak Erbij horen werken we in Noordoost aan een sterke verbonden wijk, aan een goed samenspel tussen partijen, bewoners en organisaties rond het Buurtpact in samenwerking met de Wijkwijzer, Beweegvriendelijke wijk, Utrecht Natuurlijk, Energie U en anderen. Hierin laten we ons graag inspireren door ontwikkelingen elders zoals in Lunetten, Utrecht Oost en Leidsche Rijn. Lees het verslag: Wijkdialogen in beweging.

Hans van Dijk: “Als wijkwijzer willen we graag meer samenwerken met de afzonderlijke buurten die Noordoost rijk is. We denken dat verbinding tussen buurten kan bijdragen aan deelname aan activiteiten en ook kunnen inspireren tot nieuwe activiteiten. Daarom leggen we nu contact met buurtgroepen en buurtkranten om hierover in gesprek te raken.”

Sandor Penninga: “Om samen naar een hoger doel te werken moet je wel over je eigen schutting heen kunnen kijken. Ook omdat  we voor klimaatverandering en diversiteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen. Op het moment dat je het samen goed hebt en je hebt lol, kan je ook het meeste aan. Elke stap is er een. Ieder mens die meedoet is er een.”

Meer over sterke gemeenschappen bouwen. Lees ook hoe Helene van der Poel, Joao Lopes, Paul Morrow Kerstin Steinhart, Sandor Penninga en Wilma de Buck gezonde energie laten stromen en sterke gemeenschappen bouwen.

Gezonde energie laten stromen

Na de zomerse ontmoetingen gaan we de herfst in met een nieuwe serie Ontmoet & Wandel met gezonde energie. Sandor Penninga, energie-ambassadeur in Noordoost deed mee met de dialoog over Warmte en was verrast “dat warmte zoveel verschillende ingangen heeft: warmte via fossiele brandstoffen (gas, olie), maar ook huiselijke warmte en menselijke warmte”. Deze kruising tussen menselijke energie en de energie die onze huizen aandrijft, inspireerde Sandor tot de Ontmoet & Wandel serie “gezonde energie” waarin menselijkheid en duurzaamheid worden verbonden.  Om rond de thema’s Nieuw in de stad, Groene energie, Echt de moeite waard en Licht liefde en gezonde energie te laten stromen.

Met de winter in aantocht krijgt ook de Walky talkies onder begeleiding van Helene van der Poel een gezond vervolg! Op 25 november blikken we bij Tuinenpark De Pionier met betrokkenen terug op de Groene expeditie en vooruit op het nieuwe jaar.

Meer

Reageren is niet mogelijk