Noordoost: jong, oud & nieuw

De NoordOostdialogen zijn in 2018 gestart in samenwerking met Werken aan de toekomst voor ontmoeting en contact tussen jong, oud & nieuw in NoordOost, in het Nederlands en Engels vanwege de vele nieuwkomers in de wijk. Meer over de achtergrond en ontwikkeling van Noordoostdialogen en wat ze bewoners, intiatieven en de wijk brengen aan ontmoeting, verbinding en positieve energie.

De weg in de wijk en elkaar vinden

Sinds 2019 is Wijkwijzernoordoost partner in Griftparkdialogen om bewoners – oud, jong en nieuw – de weg in de wijk en naar elkaar beter te helpen vinden. Het eerste jaar rond verschillende thema’s in aansluiting op actualiteit en de energie in de wijk/stad: Erbij horen, Geld besparen, Lekker oud en  Dieren en mensen. Om vervolgens te focussen op het thema groen omdat dit thema sterk leeft in de wijk, hier veel energie zit.

Erbij Horen in coronatijd

Sinds 2020 zijn de NoordOostdialogen onderdeel van het project Erbij Horen. Na een mooie start met een warme dialoog tussen jong en oud over Vuurwerk rond het Griftpark gingen we vanwege corona vooral online in dialoog. Over Troost & hoop, Groene wijk, Groener leven, Samen zijn op afstand en meer.  In de zomer konden we weer even live en blended onder de bomen in het Griftpark over Buiten zijn, Vakantie en een Groene Wijk. De mooiste dialogen van het jaar.

In 2021 hebben we speciaal voor de tweede coronagolf de serie  Ontmoet & Wandel ontwikkeld om buren beter te leren kennen en in beweging te blijven. Een lichtvoetige serie waarin je verschillende mensen ontmoet, elkaar en de wijk ontdekt en wandelend in duo’s in gesprek gaat.

Speciaal voor thuisblijvers in de zomer hebben we een breed zomers aanbod voor ontmoeting van jong, oud en nieuw en beweging in de buitenlucht. Met als nieuwe mogelijkheden een Zomerexpeditie Nieuw groen leven rond Griftsteede en de Walky Talky: Gezond aan de wandel in groepsverband.

Zomerexpeditie Nieuw groen leven

Hans van Dijk: “Om iets te laten bloeien moeten we goed van elkaar weten wat ons beweegt en wat ons enthousiast maakt. Dat is de bron om iets tot stand te kunnen brengen. De stap van enthousiast samen plannen maken naar ook daadwerkelijk iets doen gaat niet altijd vanzelf. Doen betekent tijd vrijmaken en volhouden. Dat is voor actieve bewoners soms een probleem: ze zijn al op zoveel fronten actief!”

In de eerste editie van de zomerexpeditie Ontdek moeder aarde laten we ons verrassen en inspireren door de kracht van de natuur, door wijkgenoten, mens en dier en nieuw leven dichtbij. In de tweede editie  Nieuw groen leven onderzoeken we met wijkgenoten hoe de wijk, buurt en straat groener wordt, wat dit brengt en vraagt. In de derde editie Samen doen, de moeite waard gaan we aan de slag met de ideeën en initiatieven die de moeite waard zijn voor onszelf, anderen en toekomstige generaties.

Wat Noordoost-dialogen brengen

Hans van Dijk: “Het gaat om verbinding in de wijk. Je zou denken dat actieve wijkbewoners elkaar wel tegenkomen, maar dat is dus niet altijd zo. Het mooie daarvan is dat Noordoosters nieuwe ideeën opdoen over activiteiten of hoe je iets in de wijk aanpakt, bijvoorbeeld richting gemeente.  En soms wordt er direct actie ondernomen, zoals deelnemers aan de groen dialogen, die elkaar opzochten om te zien hoe je de wijk kunt vergroenen, of elkaar gingen helpen bij een groenstrook in zelfbeheer. Je ziet ook leuke initiatieven verschijnen op ons online platform die anders misschien nauwelijks opvallen. Zo heeft een wijkbewoner die van fotograferen houdt een leuk initiatief rond dieren in de wijk op de wijkwijzer geplaatst met de uitnodiging om haar foto’s van die in de wijk gespot zijn aan te vullen met eigen foto’s.”

Meer over wat dialogen brengen >>>

Samen een sterke wijk bouwen

In de buurtaanpak Erbij horen werken we aan verbreding, versterking en verdieping van samenwerking met de Wijkwijzer, Beweegvriendelijke wijk, Utrecht Natuurlijk, Energie U en anderen. Ook worden mogelijkheden verkend om het samenspel tussen partijen, bewoners en organisaties in de wijk te verbeteren, bv. rond het Buurtpact. Hierin laten we ons graag inspireren door ontwikkelingen elders zoals in Lunetten, Utrecht Oost en Leidsche Rijn.

Hans van Dijk: “Als wijkwijzer willen we graag meer samenwerken met de afzonderlijke buurten die Noordoost rijk is. We denken dat verbinding tussen buurten kan bijdragen aan deelname aan activiteiten en ook kunnen inspireren tot nieuwe activiteiten. Daarom leggen we nu contact met buurtgroepen en buurtkranten om in hierover in gesprek te raken.”

Sandor Penninga: “Om samen naar een hoger doel te werken moet je wel over je eigen schutting heen kunnen kijken. Ook omdat  we voor klimaatverandering en diversiteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen. Op het moment dat je het samen goed hebt en je hebt lol, kan je ook het meeste aan. Elke stap is er een. Ieder mens die meedoet is er een.”

Gezonde energie laten stromen

Sandor Penninga, energie-ambassadeur in Noordoost deed mee met de dialoog over Warmte was verrast “dat warmte zoveel verschillende ingangen heeft: warmte via fossiele brandstoffen (gas, olie), maar ook huiselijke warmte en menselijke warmte”. Deze kruising tussen menselijke energie en de energie die onze huizen aandrijft, inspireerde Sandor tot een Ontmoet & Wandel serie “gezonde energie” waarin menselijkheid en duurzaamheid worden verbonden.;  Om rond de thema’s Nieuw in de stad, Groene energie, Echt de moeite waard en Licht te onderzoeken hoe liefde en gezonde energie kunnen gaan stromen.

Meer

Reageren is niet mogelijk