Noordoost: Gezond & Creatief

De NoordOostdialogen zijn in 2018 gestart in samenwerking met ‘Werken aan de toekomst’ voor ontmoeting en contact tussen jong, oud & nieuw in NoordOost. Ontdek meer over de achtergrond en ontwikkeling van Noordoostdialogen en wat ze bewoners, intiatieven en de wijk brengen aan ontmoeting, verbinding en positieve energie.

Creatieve Dialogen: Verbeelden en verbinden

In 2022 is de eerste start gemaakt met een nieuw concept: De creatieve dialoog. Door het delen van persoonlijk ervaringen en actief te luisteren naar elkaar ontstaat er herkenning en voelen deelnemers zich verbonden met elkaar. We verrijken deze methodiek met een creatief en kunstzinnig aspect. Hierin werken we samen met het Creatief Cafe bij ZIMIHC Theater Witte Vrouwen en De Wijkwijzer. Door middel van tekenen geven deelnemers niet alleen woorden aan hun gevoelens, ervaringen en dromen, maar kunnen ze die ook verbeelden. Lees meer en meld je gelijk aan voor de creatieve dialogen dit jaar:

Samen een sterke wijk bouwen

Onder de vlag van het project genaamd ‘Buurtaanpak Erbij horen’ zijn we in 2019 gestart in Noordoost aan een sterke verbonden wijk. Samen met Buurtpact, de Wijkwijzer, Beweegvriendelijke wijk, Utrecht Natuurlijk, Energie U en anderen. We zijn van thema’s rondom groen en beweging verder uitgebreid richting creativiteit. Lees verder over de eerdere projecten in Noordoost.

Eerdere projecten

Sinds 2019 is Wijkwijzernoordoost partner in Griftparkdialogen om bewoners – oud, jong en nieuw – de weg in de wijk en naar elkaar beter te helpen vinden. Het eerste jaar rond verschillende thema’s in aansluiting op actualiteit en de energie in de wijk/stad: Erbij horen, Geld besparen, Lekker oud, Dieren en mensen en Licht. Om vervolgens te focussen op de thema’s groen en bewegen omdat dit leeft in de wijk, hier veel energie zit.

Erbij Horen in coronatijd

Sinds 2020 zijn de NoordOostdialogen onderdeel van het project Erbij Horen. Na een mooie start met een warme dialoog tussen jong en oud over Vuurwerk rond het Griftpark gingen we vanwege corona vooral online in dialoog. Over Troost & hoop, Groene wijk, Groener leven, Samen zijn op afstand en meer. In de zomer konden we weer even live en blended onder de bomen in het Griftpark over Buiten zijn, Vakantie en een Groene Wijk. Volgens sommigen waren dit de allermooiste dialogen van 2020.

In beweging: Ontmoet & Wandel

Speciaal voor de tweede corronagolf hebben we in 2021 de serie  Ontmoet & Wandel ontwikkeld om buren beter te leren kennen en in beweging te blijven, mentaal, fysiek en sociaal. Een lichtvoetige serie waarin je verschillende mensen ontmoet, elkaar en de wijk ontdekt en wandelend in duo’s in gesprek gaat. Deze serie is verder ontwikkeld tot de succesvolle reeks: Wandel je Wijzer. Ook gingen we online in gesprek over vaccineren. Toen coronamaatregelen versoepeld werden, gingen we in verschillende vormen buiten in gesprek. Met speciale aandacht voor meer actiegerichte dialogen rond gezondheid, groen en duurzame energie. Jasper van Bladel maakte een video over de Ontmoet & Wandel.

Zomerexpeditie Nieuw groen leven

In de eerste editie van de zomerexpeditie Ontdek moeder aarde lieten we ons verrassen en inspireren door de kracht van de natuur, door wijkgenoten, mens en dier en nieuw leven dichtbij. Met onder meer Jessica van Essen over inspiratietuinen bij Griftsteede en Kerstin Steinhart over biodiversiteit in de Veenhoftuin, gierzwaluwen en veel meer.

In de tweede editie Nieuw groen leven ontdekten we hoe we de wijk, buurt en straat groener kunnen maken, wat dit brengt en vraagt. Over de geschiedenis en toekomst van het Griftpark, de mogelijkheden van Aquaponics voor voedselproductie in de wijk, de nieuwe inrichting van de Maliebaan en groene routes om wijken te verbinden. In de derde editie Samen doen, de moeite waard gingen we aan de slag met ideeën en initiatieven die de moeite waard zijn voor onszelf, anderen en toekomstige generaties. Over oorkondes voor zaalingen, groen in zelfbeheer en met elkaar verder komen.

Hans van Dijk: “Om iets te laten bloeien moeten we goed van elkaar weten wat ons beweegt en wat ons enthousiast maakt. Dat is de bron om iets tot stand te kunnen brengen. De stap van enthousiast samen plannen maken naar ook daadwerkelijk iets doen gaat niet altijd vanzelf. Doen betekent tijd vrijmaken en volhouden. Dat is voor actieve bewoners soms een probleem: ze zijn al op zoveel fronten actief!”

Wat Noordoost-dialogen brengen

Hans van Dijk: “Het gaat om verbinding in de wijk. Je zou denken dat actieve wijkbewoners elkaar wel tegenkomen, maar dat is dus niet altijd zo. Het mooie daarvan is dat Noordoosters nieuwe ideeën opdoen over activiteiten of hoe je iets in de wijk aanpakt, bijvoorbeeld richting gemeente.  En soms wordt er direct actie ondernomen, zoals deelnemers aan de groen dialogen, die elkaar opzochten om te zien hoe je de wijk kunt vergroenen, of elkaar gingen helpen bij een groenstrook in zelfbeheer. Je ziet ook leuke initiatieven verschijnen op ons online platform die anders misschien nauwelijks opvallen. Zo heeft een wijkbewoner die van fotograferen houdt een leuk initiatief rond dieren in de wijk op de wijkwijzer geplaatst met de uitnodiging om haar foto’s van die in de wijk gespot zijn aan te vullen met eigen foto’s.”

Wilma de Buck: “We zien dat er veel duurzame contacten ontstaan, deelnemers wisselen contactgegevens uit, ontmoeten elkaar vaker en  daaruit ontstaan soms ook vriendschappen. De Ontmoet & Wandel voorziet echt in een behoefte aan contact dichtbij huis. Mensen houden het vaak niet bij een wandeling, maar blijven elkaar vaker ontmoeten. Ook of juist mensen die niet op elkaar lijken, een oudere en jongere, een nieuwkomer en iemand die al lang in Utrecht woont. Terwijl de eerste neiging vaak is om contact te zoeken met mensen zoals jij. Door de verscheidenheid aan thema’s, gespreksvormen en partners komen er steeds nieuwe mensen, ontstaan er steeds weer nieuwe verbindingen, die aan het denken zetten en nieuwe ruimte en mogelijkheden bieden.”

Sandor Penninga: “Om samen naar een hoger doel te werken moet je wel over je eigen schutting heen kunnen kijken. Ook omdat  we voor klimaatverandering en diversiteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen. Op het moment dat je het samen goed hebt en je hebt lol, kan je ook het meeste aan. Elke stap is er een. Ieder mens die meedoet is er een.”

Meer

Reageren is niet mogelijk