Lunetten-dialogen voor verdieping

Lunetten Wil Wel is dialogen gestart als vervolg op een enquête onder 65plussers. Hieruit bleek dat er  behoefte was aan meer verdiepende gesprekken. Hier is in dialoogvorm invulling aan gegeven omdat betrokkenen, kwetsbare en oudere wijkgenoten hier goede ervaringen mee hadden. De dialogen vinden plaats in de Musketon, de centrale ontmoetingsplek in de wijk, en staan open voor iedereen, niet alleen ouderen. De dialogen worden begeleid door betrokken wijkbewoners.

Deelnemer Caronne Ionescu over de dialogen in haar column Ontmoetingen in dialoog:

“Het gaat om het hebben van het vertrouwen dat de ander zonder oordeel zal luisteren naar wat jij van iets wilt zeggen. Net zo goed als jij het vertrouwen van een ander kunt bevestigen door ook te luisteren naar wat die ander te zeggen heeft. En niet alleen te luisteren maar ook te horen! Zonder oordeel, zonder strijd. Werkelijk luisteren. Die ander zien en horen. Niet alleen de woorden maar ook de emoties die er onder kunnen liggen.” 

In 2022: focus op zorg en gezondheid in de wijk

Gezondheid en zorg zijn thema’s die leven in de wijk. Vragen als ‘wie zorgt er voor mij als ik ouder word?’ komen vaak terug in gesprekken, evenals de wens voor een gezonde leefomgeving en het omzien naar elkaar in de wijk. Actieve bewoners hebben een ook een werkgroep opgestart om te kijken naar hoe de zorg geregeld is in de wijk en waar nog winst te behalen valt op het vlak van gezondheid.

De reeks dialogen van dit jaar sluiten bij deze ontwikkelingen aan, en bieden we een plek waar bewoners verdiepende gesprekken kunnen voeren over wat hen bezighoud op het vlak van gezondheid en zorg. Naast het feit dat bewoners elkaar ontmoeten en elkaar kunnen inspireren, koppelen we de inzichten en opgedane kennis terug naar de werkgroep. Zo krijgen zij meer zicht op de ervaringen en wensen in de wijk.

Foto: Joris Louwes

Deel je ervaringen en laat je inspireren

Iedereen is van harte welkom. Hoe meer verschillende perspectieven, hoe rijker het gesprek. Kom je ervaring delen, ontmoet nieuwe mensen, en laat je inspireren!

Wat Lunetten-dialogen brengen?

Martin van Lijf, initiatiefnemer van de wijkdialogen in Lunetten vertelt wat de wijkdialogen Lunettenaren brengt: “Ontmoeting en elkaar leren kennen, soms ook versneld, interessante gedachtewisselingen en saamhorigheid. Dat heeft eraan bijgedragen dat mensen elkaar in coronatijd ook opzochten, boodschappen voor elkaar deden, naar elkaar omzagen.” Zelf is Martin door dialogen in aanraking gekomen met mensen met heel andere achtergronden, geschiedenissen en maatschappelijke posities, met mensen die te dealen hebben met beperkingen of handicaps. “Het is een verrijking in je kijk op de maatschappij als je een indruk krijgt van de leefwereld van mensen die heel anders denken. Het opent je ogen een beetje, geeft een ander soort bewustzijn en draagt bij aan bescheidenheid.”

Meer over wat dialogen brengen >>>

Gemeenschapskracht, organisch groeien

Martin van Lijf: “Er is zoveel meer gaande en te doen in Lunetten. We bewegen mee met de positieve energie in de wijk. Er is een groep bezig met een groenontwikkelplan en de organisatie van een burgertop. Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de energietransitie. Er is een groepje bezig met gezondheid & zorg. Hoe kun je als bewoners meer invloed, regie en eigenaarschap krijgen, ook gelet op de vergrijzing? Er zijn zoveel initiatieven in Lunetten maar mensen weten niet wat er allemaal gebeurt en wat iedereen aan het doen is. Daarom zijn we nu het digitaal wijkplatform Lunetten.nl gestart voor het delen van wijkinformatie, online en hopelijk binnenkort op een digitaal informatiebord in het winkelcentrum, zodat ook minder digitale Lunettenaren weten wat er allemaal te doen is. Binnenkort komt er nu een wijkbrede bijeenkomst om met elkaar te verkennen hoe we informatie kunnen delen, samen kunnen werken om de wijk sterker te maken. De beweging groeit van onderop, door verbinding van wat er is, organisch en natuurlijk in ons eigen tempo en op een manier die bij ons past.”

Meer over sterke gemeenschappen bouwen >>>

Meer

Reageren is niet mogelijk