Dialoog begeleiden

Wil je een dialoogtafel leren begeleiden? Heb je ervaring als deelnemer en ben  je enthousiast geworden over de methodiek?  Je kunt een dialoog leren begeleiden door te starten met het volgen van een Dialoogtraining.

Ben je al getraind in de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog en wil je een (online) dialoog begeleiden? Bekijk de oproep Dialoogbegeleiders gezocht! 

Dialoogtraining

Om dialoogbegeleider te worden volg je na deelname aan een aantal dialogen een training dialoog begeleiden. Daar leer je een dialoog begeleiden volgens de waarderende dialoogmethodiek. Deze aanpak is gebaseerd op Appreciative Inquiry en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen, wat kun je doen. Meer informatie vind je in het handboek dialoog. Na de basistraining ga je oefenen in het Dialooghuis of een Oefengroep, meelopen met een ervaren dialoogbegeleider en samen met een ervaren gespreksleider een dialoog begeleiden.

Met elkaar oefenen

Utrecht in DialoogNa de training kun je in Dialooghuis oefenen met het begeleiden van een dialoog. Iedere eerste woensdagavond van de maand is er een Dialooghuis. Je kunt hier oefenen met ervaren dialoogbegeleiders om met en van elkaar te leren en je vindt hier dialoogbegeleider om samen een tafel mee te begeleiden. Ervaren dialoogbegeleiders brengen hier casuïstiek en lastige situaties in om meer mogelijkheden te verkennen om hier mee om te gaan. Bekijk de volledige trainingsagenda voor alle mogelijkheden om met andere dialoogbegeleiders terug en vooruit te kijken, nieuwe mogelijkheden te verkennen, om te gaan met lastige situaties en met elkaar te oefenen. 

Praktijkervaring opdoen

Als je klaar bent om een dialoogtafel te gaan begeleiden ga je praktijkervaring opdoen door veel dialoogtafels te begeleiden, alleen of samen met een andere dialoogbegeleider. Je vindt hier een overzicht van bijeenkomsten waarvoor dialoogbegeleiders worden gezocht. Je kunt ook zelf een dialoogbijeenkomst organiseren in je buurt, op school of op je werk. Utrecht in dialoog denkt en werkt hier graag in mee. Vragen? Stuur een mail naar info@utrechtindialoog. Je kunt ook lid worden van de facebookgroep van dialoogbegeleiders en je inschrijven voor de nieuwsbrief voor dialoogbegeleiders.

Verdiepingstrainingen

We bieden intervisie en verdiepingstrainingen voor meer ervaren dialoogbegeleiders om met en van elkaar verder te leren.  Verdiepingstrainingen focussen vaak op specifiek thema’s zoals het voeren van spannende gesprekken, de kunst van het vragen, de kunst van het luisteren, Train de trainer, Opvoeden in dialoog, Jongeren die anders zijn/denken of omgaan met lastige situaties. Als je aan de slag wilt met kinderen kun je de Leergang Kinderdialoog volgen. In de leergang Wijkdialoog onderzoeken en leer je hoe je met een Wijkdialoog jouw buurt, dorp, wijk, gemeenschap verder brengt.  Een overzicht van komende trainingen, oefengroepen en intervisiebijeenkomsten vind je in de agenda.

Maatwerk

We verzorgen ook trainingen en workshops op aanvraag, op locatie, op maat en in het Engels. Voor scholen (VO, HO, MBO, Universiteit), bewonersorganisaties,  ambtenaren, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, sociaal domein, zorgorganisaties, bedrijven, ondernemers en meer. Vragen? Mail info@utrechtindialoog.nl 

Meer

Werkmaterialen dialoog begeleiden
Wat is een dialoog?
Trainingsagenda

Reageren is niet mogelijk