Actief worden

Wil je actief worden in Utrecht in Dialoog? Wil je dialoogtafels organiseren of begeleiden, partner of ambassadeur worden, een inhoudelijke bijdrage leveren of iets heel anders? Bekijk de mogelijkheden hieronder, de vacatures op deze site en bij de vrijwilligerscentrale.

Verschillende mogelijkheden

FotoDoemeeActief worden in Utrecht in Dialoog kan op verschillende manieren. Je kunt zowel voor als achter de schermen veel doen om dialoog mogelijk te maken en verder te brengen.

 • Je begint altijd met het deelnemen aan een dialoog om te kijken of het je past
 • Je kunt een dialoogtafel helpen organiseren in je wijk, leef- of werkomgeving rond een thema dat speelt, leeft, urgent is.
 • Je kunt deelnemen aan verschillende trainingen en workshops 
 • Je kunt een dialoog begeleiden nadat je daarvoor een training hebt gevolgd. Bekijk de oproep voor dialoogbegeleiders.
 • Je kunt het Dialooghuis  Maliebaan 45 helpen verzorgen. Bekijk ook de vacature voor vrijwilligerscoordinator.
 • Je kunt een redactionele bijdrage verzorgen ter inspiratie op een thema of de oogst in beeld brengen. De website actueel houden en nieuwsberichten verzorgen. Je kunt nieuwsbrieven verzorgen, voorbereiden of voor je rekening nemen.  Video’s, vlogs en foto’s en flyers maken. Bekijk ook de vacatures voor webredacteur en beeldredacteur
 • Je kunt evenementen, foto’s en berichten liken en delen via facebook, insta, youtube, linkedin en twitter. En via social media bekendheid geven aan activiteiten en opbrengsten. Bekijk de vacature voor Social Media en een Online Markcommedewerker.
 • Je kunt het beheer van dialoogtafels en relaties op je nemen. Bekijk ook de vacature voor een trainee/stagiare.
 • Je kunt stage lopen, onderzoek doen of trainee worden bij Utrecht in Dialoog. Bekijk de oproep voor stagiaires en afstudeerders
 • Je kunt dialoogbijeenkomsten in een specifieke context organiseren, in het onderwijs, in gemeenschapsvorming. Bekijk ook de vacature voor dialoogorganisator.
 • Je kunt actief worden in de coördinatie van dialogen in jouw wijk, buurt, organisatie of rond een specifiek vraagstuk.
 • Heb je andere creatieve ideeën om deelnemers te werven, de dialoog leuker, bekender of effectiever te maken, opbrengsten te oogsten? Neem contact op!
 • Je kunt helpen bij het aanschrijven van fondsen, verwerven van financiële middelen voor projecten en rond thema’s. Bekijk de vacature voor fondsenwerver.
 • Je kunt partner of ambassadeur worden in het organiseren van dialogen. Je kunt ruimtes ter beschikking stellen en deelnemers voor een dialoogtafel werven.
 • Je kunt geld geven aan Utrecht in Dialoog om dialoog mogelijk te maken, ook rond specifieke vraagstukken die aandacht verdienen. Giften en vrijwillige bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen worden overgemaakt op NL43 INGB 0007 6336 31 t.n.v. Stichting Utrecht in Dialoog. Voor vragen of een afspraak mail info@utrechtindialoog.nl.

Reageren is niet mogelijk