Archief Utrecht in dialoog

Utrecht in Dialoog bestaat ruim 10 jaar. Dat hebben we gevierd met een fototentoonstelling Elkaar Zien. De fototentoonstelling is gemaakt in 2018 en werd 6 april 2019 feestelijk geopend in de Bibliotheek Overvecht. In mei was de fototentoonstelling te zien in het Stadskantoor, in juni in De Alchemist, Kanaleneiland en tot 2020 in Krachtstation Kanaleneiland. Medio 2020 is de fototentoonstelling permanent ondergebracht bij Woningcorporatie BOEX op verschillende locaties in de stad.

Geschiedenis

In 2008 is in Utrecht de eerste dag van de dialoog georganiseerd door Aleato, een provinciaal adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht. Tussen 2008 en 2012 werd Utrecht in Dialoog mogelijk gemaakt door Alleato, ontstaan uit een samenvoeging van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en Schakels. In 2012 is Aleato opgeheven vanwege bezuinigingen op het sociaal domein bij de Provincie Utrecht en heeft het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) de dag van de week geadopteerd, hierin ondersteund door de Gemeente Utrecht. In 2016 is de werkroep Utrecht in Dialoog verzelfstandigd in een onafhankelijke Stichting.

Jaarverslagen

Wil je weten wat Utrecht in Dialoog de afgelopen jaren heeft gedaan? Bekijk het jaarverslag 2020, jaarverslag 2019, videojaarverslag 2018Jaarverslag UiD 2018Jaarverslag UiD 2017Dialoogoverzicht 2016Jaarverslag-UiD-2016Jaarverslag UiD 2015Jaarverslagen UiD 2012-2014 en het Verslag dag van de dialoog 2009. De jaarverslagen van 2008, 2010 of 2011 ontbreken helaas.

Wil je nog meer weten? Bekijk de Jaarrekening 2020 UiD, Jaarrekening 2019 UiDJaarrekening 2018 UiD en Jaarrekening 2017 UiD. In het archief vind je aankondigingen van dialoogbijeenkomsten en trainingen die we de afgelopen jaren hebben verzorgd. Sinds april 2018 zijn de dialoogbijeenkomsten, workshops en trainingen in de evenementenkalender terug te vinden.

Plannen voor de toekomst

Wil je weten wat onze toekomstplannen zijn? Bekijk het Jaarplan 2021, Werkplan 2020 Erbij Horen en het Strategisch fundament 2019-2021. Wil je meer weten? Bekijk het Strategieplan 2017-2019Werkplan 2019, Dialoogplan 2018Beleidsplan 2017 en het Beleidsplan 2016 e.v..  Vragen of tips? Neem contact op.

Reageren is niet mogelijk