KargaDialogen

Gesprekken voor een beter leven

De Kargadoor en Utrecht in Dialoog slaan hun handen ineen voor een serie inspirerende gesprekken. We gaan het hebben over ons leven en hoe we een nog beter leven kunnen leiden.

Beter leven

Wat betekent het voor jou om goed te leven? Een vraag die we ons al eeuwen stellen. Denk je dan aan het bereiken van succes? Het vervullen van je behoeften? Kunnen doen waar je plezier aan beleeft? Denk je aan eigenschappen als vriendelijkheid, vrijgevigheid of eerlijkheid of empathie?  Is het wel een goed idee om in termen van ‘goed’ en ‘slecht’ te denken?  In deze serie dialogen onderzoeken we dit vanuit persoonlijke ervaringen. Gesprekken waarbij oordelen, meningen en adviezen vermeden worden en luisteren en waarderen van ieders perspectief voorop staat.

Mensen in werfkelder van de KargadoorZeven zonden, zeven zaligheden, zeven gesprekken voor een beter leven

Deze serie van zeven gesprekken is geïnspireerd op de lijst van ‘Zeven Hoofdzonden’ die in de 6e eeuw opgesteld werd door paus Gregorius I. Je heb er vast van gehoord; woede, wellust, luiheid, hebzucht, ijdelheid, jaloezie, en gulzigheid. Maar wat betekenen deze vandaag de dag voor ons? Wat als we ons oordeel achterwege laten, en deze eigenschappen met elkaar onderzoeken aan de hand van eigen ervaringen? Wat leren we dan over wat ons gelukkig maakt, en hoe we in harmonie met andere en onze omgeving kunnen leven?

Zet ze alvast in je agenda en meld je aan!

Meer genieten van minder?
Dinsdag 27 september  19:30 – 22:00 uur
Je hoort wel vaker kritiek op de Nederlandse ‘consumptiemaatschappij’ en ‘prestatiemaatschappij’. Voel jij de druk om te ‘consuminderen’? Minder nieuwe spullen kopen, minder met de auto rijden, minder groot wonen omdat dat duurzamer is? Wat zou minderen doen met onze tevredenheid en ons levensgeluk? Meld je ook aan!

Goed kwaad?
Woensdag 19 oktober 19:30 – 22:00 uur
In deze dialoog willen we van gedachten wisselen over de kracht van boosheid. Wat maakt jou boos? En wat zegt dat over wat je belangrijk vindt? Wat vind jij dat er nu eindelijk eens moet veranderen? Wat ga jij met die boosheid doen? Geeft boosheid je energie om tot actie over te komen, of verstil en verstar je juist? Kan de negatieve emotie van boosheid omgezet worden naar iets positiefs? Meld je ook aan!

Leve de luiheid?
Woensdag 23 november 19:30 – 22:00 uur
Luiheid. Het ontbreken van de wil om iets te doen… Moet je altijd iets willen doen? Hoe kijk jij naar luiheid? het ontbreken van de wil, of juist de aanwezigheid daarvan. Hoe kijk jij hiernaar? Meld je aan

Eten, een feestje?
Woensdag 21 december 19:30 – 22:00 uur
Mijn vader zei altijd: Alles met mate. Is dat niet een beetje saai? Is het niet heerlijk om af en toe uit de bocht te vliegen. Om af en toe die hele zak chips in een keer leeg te vreten. Of een paar dagen lang feest te vieren? En die kater dan? Tja…die hoort er toch ook bij toch… Deel jouwervaring en jouw dromen rondom gulzigheid en matigheid. Meld je aan

Foto: Joris Louwes

Op naar de top?
Woensdag 18 januari 19:30 – 22:00 uur

Wat brengt ambitie je, wat heb je er voor over? Wat drijft je om de top te bereiken? Wat wil je er voor laten? En wanneer slaat ambitie om in hoogmoed? Over deze vragen gaan wij graag in gesprek. Meld je aan

Liefde kan je leren?
Woensdag 22 februari 19:30 – 22:00 uur

In deze dialoog willen we van gedachten wisselen over liefde en lust. Hoe geef jij liefde? Hoe ontvang je het? En wat heeft het met lust te maken? Meld je aan

Het gras van de buren is altijd groener…
Woensdag 22 maart 19:30 – 22:00 uur

Jaloezie, of afgunst, we er ervaren het allemaal wel eens. Waar komt dit vandaan, en waar is het goed voor? Wat kunnen we ervan leren? En hoe kunnen we jaloezie omzetten in iets anders? Deze vragen staan centraal. Meld je aan.

Wat is een dialoog?

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen en andere zienswijzen zijn essentieel.

We starten de avond met een korte inspiratie op het thema. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een spreker, oefening of film. Vervolgens onderzoeken we het thema in groepjes van 6 tot 8 doormiddel van de dialoog. Aan het einde van de avond proberen we gezamenlijk de lessen, inzichten en gedachten van de avond samen te vatten.

Reageren is niet mogelijk