Wat dialogen brengen

In de Buurtaanpak Erbij Horen brengen we de impact van dialogen op het gevoel van Erbij Horen in beeld. We onderzoeken duurzame veranderingen op persoonlijk niveau, in gemeenschappen en in samenwerking tussen bewoners en professionals. Hieronder een kleine greep van…

Lees meer

Gezonde zomerse ontmoetingen

zomerse ontmoetingen Utrecht in dialoog

Een zomers aanbod voor ontmoeting en beweging in de buitenlucht rond het Griftpark. Je kunt deze zomer op verschillende manieren anderen ontmoeten, in gesprek over wat je bezig houdt, aan de wandel en samen dingen doen. Om de buurt en…

Lees meer

Ontmoet & Wandel

Ontmoet & wandel is een initiatief speciaal voor in Coronatijd onder het motto beter een goeie buur dan een verre vriend. Een lichtvoetige serie waarin je verschillende mensen ontmoet, elkaar en de wijk ontdekt en wandelend in gesprek gaat. In…

Lees meer

Vredesweek 2021: Inclusief Samenleven

Van 18 tot en met 26 september vieren we de  Landelijke PAX-Vredesweek met dialoog over‘Inclusief Samenleven. Hoe gaan we om met verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur, religie en meer? Met morele opvattingen die anders zijn dan de onze en ons…

Lees meer

Noordoost: jong, oud & nieuw

De NoordOostdialogen zijn in 2018 gestart in samenwerking met Werken aan de toekomst voor ontmoeting en contact tussen jong, oud & nieuw in NoordOost, in het Nederlands en Engels vanwege de vele nieuwkomers in de wijk. Meer over de achtergrond…

Lees meer

Lunetten-dialogen voor verdieping

Lunetten Wil Wel is dialogen gestart als vervolg op een enquête onder 65plussers. Hieruit bleek dat er  behoefte was aan meer verdiepende gesprekken. Hier is in dialoogvorm invulling aan gegeven omdat betrokkenen, kwetsbare en oudere wijkgenoten hier goede ervaringen mee…

Lees meer