Vredesweek 2021: Inclusief Samenleven

Van 18 tot en met 26 september vierden we de  Landelijke PAX-Vredesweek met dialoog over ‘Inclusief Samenleven’. Hoe gaan we om met verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur, religie en meer? Met morele opvattingen die anders zijn dan de onze en ons streven naar gelijkheid dichtbij, in Nederland, Europa en wereldwijd. Het vraagt moed om je uit te spreken en op te komen voor iemand die anders is dan jij. Om in gesprek te gaan met mensen die anders denken, leven, werken, geloven, hopen en liefhebben. In de Vredesweek nodigden we je uit om in gesprek te gaan met mensen die we niet vanzelf tegen komen, mensen van buiten onze bubbel met andere achtergronden, ervaringen en zienswijzen.

Waarom in dialoog?

Een dialoog is belangrijk om verhalen, ervaringen en perspectieven van anderen te leren kennen, meer zicht te krijgen het geheel en op een nieuwe inclusieve samenleving waarin iedereen telt en recht wordt gedaan.Ontmoeting is cruciaal om vertrouwen te vinden en inclusief samen leven met iedereen mogelijk te maken. In een dialoog kun je aan de hand van persoonlijke ervaringen ontdekken hoe ‘vrede’ er uit ziet voor jou en anderen, waar dit in zit, wat werkt, hoe je zelf kunt bijdragen en wat hiervoor nodig is. Je ontmoet elkaar, deelt persoonlijke ervaringen, luistert naar wat anderen hebben meegemaakt, deelt je dromen en wat je gaat doen, hoeveel je ook van elkaar verschilt! Zo werken we in  en na de coronacrisis aan onderling begrip, de opbouw van inclusieve gemeenschappen en een rechtvaardige samenleving in Nederland, Europa en de Wereld waar spanning is. Zoals na de Tweede Wereldoorlog en de Apartheid verzoening kwam tussen mensen, groepen en landen door ontmoetingen en gesprekken, door te luisteren naar elkaars ervaringen en verhalen en met elkaar een andere toekomst te verwoorden en stap voor stap op te bouwen.

Wat is een vredesdialoog?

In een vredesdialoog deel je persoonlijke verhalen met mensen die je niet vanzelf tegenkomt en ontdek je andere vaak verrassende invalshoeken. Je onderzoekt aan de hand van persoonlijke ervaringen wat inclusief samenleven voor jou en anderen betekent, wat je meer van wilt, wat je zelf en met anderen kunt doen. Een vredesdialoog biedt zicht op meer perspectieven, invalshoeken, leidt tot meer inzicht en begrip en concrete persoonlijke actie om vrede dichterbij te brengen. Een vredesdialoog kan in levende lijve en/of online plaatsvinden om deelname voor meer mensen mogelijk te maken.

Handleiding Vredesdialoog Inclusief Samenleven

Reageren is niet mogelijk