Kinderdialoog

7893598238_51b69f81ac_bEen respectvol opvoedingsklimaat vraagt verbinding op gelijkwaardige basis. De kinderdialoog kan hieraan bijdragen. Daarom laten we kinderen, opvoeders en professionals kennis maken met dialoog. Om overeenkomsten en verschillen te zien en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Om met elkaar richting en vorm te geven aan de manier waarop we samen spelen, leren, opvoeden, leven en werken. Samen creëer je nieuwe ruimte.

Voor verbinding tussen bevolkingsgroepen wordt steeds meer gebruik gemaakt van dialoog. Als mensen met verschillende achtergronden al op jonge leeftijd met elkaar in gesprek gaan, ervaringen en dromen delen, wordt samen leren, spelen en leven veel leuker. 

Laat je inspireren door de Kinderrap die kinderen uit Vleuten en De Meern hebben gemaakt met Lilith Smidts-Lafeber.

Met kinderen aan tafel

Een kinderdialoog vindt plaats aan een tafel van maximaal acht personen. Kinderen maken kennis met elkaar en de dialoogregels, wisselen ervaringen en dromen uit. Eventueel kunnen ouders, vrijwilligers en wijkbewoners ook deelnemen. De kinderdialoog duurt ongeveer een uur en bestaat uit vier stappen. Eerst maken de kinderen kennis met elkaar, het thema en afspraken over het gesprek. Vervolgens delen ze ervaringen, tekenen hun dromen en bespreken wat zij kunnen doen om hun droom dichterbij te brengen. Een kinderdialoogtafel wordt begeleid door volwassenen of kinderen die hierin zijn getraind. Door naar elkaar en iedereen te luisteren ontstaan nieuwe inzichten.

Gespreksmethodiek

De kinderdialoog is een manier om diepere verbinding te maken op een gelijkwaardige basis. Iedereen doet mee en iedere ervaring telt. Door aandachtig te luisteren en te spreken vanuit je hart ontstaat verbinding met jezelf, anderen en de omgeving. Zo verdiep je het thema waar op dat moment over gesproken wordt. Het vertellen van persoonlijke ervaringen is daarbij belangrijk.3713217

We onderzoeken een positief thema wat aandacht verdient, waar we meer van willen. Zoals (eerlijk) spelen, vriendschap, samen delen of respect. We luisteren naar hoe anderen kijken en onderzoeken wat werkt.
Er zijn verschillende varianten mogelijk met alleen kinderen, met ouders en kinderen, met kinderen en docenten, met verschillende generaties, in de klas, in de wijk of stadsbreed met kinderen van verschillende scholen.

Kennismaken?

De eerste stap bij de introductie van de kinderdialoog is de kennismaking met de dialoogmethodiek. Professionals, opvoeders en vrijwilligers komen samen aan dialoogtafels en ervaren zo wat een dialoog doet. In deze kennismakingsdialoog deel je ervaringen, dromen en mogelijkheden aan de hand van de kernvragen die de voorbereidingsgroep formuleert rond een thema dat speelt. 7893594102_9699f5c4f5_bVervolgens wordt in overleg met een team dat met de kinderdialoog aan de slag wil een vervolg voorbereid.

Utrecht in Dialoog begeleidt initiatiefnemers, inwoners, scholen en professionals die met de kinderdialoog aan de slag te willen. We faciliteren dialoogbijeenkomsten op scholen, in wijken/buurten, speeltuinen, op sportclubs en in bibliotheken. Je kunt ook kennismaken met de dialoogmethodiek door aan te schuiven bij een dialoogtafel elders in de stad.

Begeleiding en training

Utrecht in Dialoog begeleidt initiatiefnemers, inwoners, scholen en professionals die met de kinderdialoog aan de slag te willen. Utrecht in Dialoog faciliteert dialoogbijeenkomsten op scholen, in wijken/buurten, speeltuinen, op sportclubs en in bibliotheken.

schermafbeelding-2016-10-15-om-18-38-11Professionals, opvoeders en vrijwilligers die zelf dialoogtafels willen gaan begeleiden volgen de Basistraining Kinderdialoog. We behandelen in deze training de achtergrond, principes en vaardigheden van de kinderdialoog. Je oefent daarnaast ook met het begeleiden.

Vervolgens ga je verder met Basistraining 2 om een volleerd dialoogbegeleider te worden. Ook daarna kun je natuurlijk met elkaar blijven bijleren. Utrecht in Dialoog verzorgt verschillende trainingen en workshops, gastcolleges en trainingen op maat.

Wil je op school, met je klas, met je club of in je wijk een kinderdialoog aangaan? Of juist in de speeltuin, met de Kinderraad of in de bibliotheek?  Mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Meer

Kinderen en hun rechten
Kinderen in dialoog (YouTube)
Tienerdialoog Zelf kiezen
Dialoog kinderrechten
Kinderdialoog vriendschap
Leergang Kinderdialoog
Samen delen (Sint Maarten)
Wat zeg je wel en niet?
Recht op spel en vrije tijd
Utrechtse kinderen over kinderrechten (Vlog)
Training opvoeddialoog

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk