Kinderdialoog

Waarom een kinderdialoog?

7893598238_51b69f81ac_b

Een respectvol opvoedingsklimaat vraagt om verbinding. De kinderdialoog kan hieraan bijdragen. Daarom laten we kinderen, opvoeders en bij de opvoeding betrokken wijkbewoners en professionals kennis maken met dialoog.

Voor verbinding tussen bevolkingsgroepen wordt steeds meer gebruik gemaakt van dialoog. Want zodra mensen met verschillende culturele achtergronden echt met elkaar in gesprek gaan, ervaringen en dromen delen, worden andere perspectieven en mogelijkheden zichtbaar. Samen creëer je nieuwe ruimte.

7893594102_9699f5c4f5_bJe ziet beter waar de overeenkomsten en verschillen zitten en ontdekt nieuwe mogelijkheden om zelf richting geven aan de manier waarop we samen spelen, leren, opvoeden, leven en werken.

Gespreksmethodiek

De kinderdialoog is een manier om diepere verbinding te maken op een gelijkwaardige basis. Iedereen doet mee en iedere ervaring telt.

Door aandachtig te luisteren en te spreken vanuit je hart ontstaat verbinding met jezelf, anderen en de omgeving. En het thema, waar op dat moment over gesproken wordt. Het vertellen van persoonlijke ervaringen is daarbij belangrijk.

3713217

We willen een positief thema gebruiken als uitgangspunt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan (eerlijk) spelen, vriendschap of respect. De methode is gebaseerd op waarderend onderzoek.

Er zijn verschillende varianten zoals een stadsdialoog, schooldialoog, ouder-kinddialoog, generatiegesprek, ‘vissekom’ of wijkdialoog.

In dialoog opbouwen

De eerste stap bij de introductie van de kinderdialoog is de kennismaking met de dialoogmethodiek. Professionals, opvoeders en vrijwilligers komen samen aan dialoogtafels en ervaren zo wat een dialoog doet. Dat kan in de wijk, op school maar ook door aan te schuiven bij een dialoogtafel elders in de stad.

schermafbeelding-2016-10-15-om-18-38-11

In een kennismakingsdialoog op school of in de wijk kan vervolgens een basis worden gelegd voor de kinderdialoog in een team dat de kinderdialoog zal doorontwikkelen. Gedurende de kennismaking deel je ervaringen, dromen en mogelijkheden. Dat doe je aan de hand van de kernvragen die door de school of het wijkteam worden geformuleerd.

Met kinderen aan tafel

Een kinderdialoog vindt plaats aan een tafel van maximaal acht personen. Kinderen maken kennis met elkaar en de dialoogregels; binnen dit kader wisselen zij ervaringen en dromen uit. Eventueel kunnen ouders, vrijwilligers en wijkbewoners ook deelnemen.

De kinderdialoog duurt ongeveer een uur en kent een aantal stappen. Eerst maken de kinderen kennis maken met de regels. Ze delen daarna hun ervaringen en tekenen hun dromen. Vervolgens bespreken we wat zij kunnen doen om hun droom dichterbij te brengen.

7893596690_3231909b03_b

Een kinderdialoogtafel wordt begeleid door volwassenen of kinderen die in de dialoogmethodiek en het begeleiden van dialoogtafels zijn getraind. De dialoogbegeleider zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.

Begeleiding en training

Utrecht in dialoog faciliteert dialoogbijeenkomsten op school en in de wijk. Ook begeleidt de stichting initiatiefnemers bij de stappen om met de kinderdialoog aan de slag te gaan.

Professionals, opvoeders en vrijwilligers die zelf dialoogtafels willen gaan begeleiden volgen de Basistraining Kinderdialoog. We behandelen in deze training de achtergrond, principes en vaardigheden van de kinderdialoog. Je oefent daarnaast ook met het begeleiden.

CdG1vfdWwAAyJ3h (1)

Vervolgens ga je verder met Basistraining 2 om een volleerd dialoogbegeleider te worden. Ook daarna kun je natuurlijk met elkaar blijven bijleren. Utrecht in Dialoog verzorgt verschillende trainingen en workshops, gastcolleges en trainingen op maat. Dat doen we voor samenwerkende organisaties in onderwijs, zorg en sociaal domein.

Wil je op school, met je klas, met je club of in je wijk een kinderdialoog aangaan? Of juist in de speeltuin, met de Kinderraad of in de bibliotheek?  Mail naar kinderdialoog@utrechtindialoog.nl.

Meer

Dialoog kinderrechten
Kinderdialoog vriendschap
Leergang Kinderdialoog
Samen delen (Sint Maarten)
Wat zeg je wel en niet?
Recht op spel en vrije tijd
Kinderen zijn onze bestuurders van de toekomst (Yvonne van Druten)
Utrechtse kinderen over kinderrechten (Vlog)
Training opvoeddialoog

Reageren is niet mogelijk