Onze trainers

Utrecht in Dialoog biedt het hele jaar trainingen aan. Je kun je een dialoog leren begeleiden of een dialoog leren organiseren. Voor begeleiders met meer ervaring zijn er ook regelmatig verdiepende workshops.

De principes van de waarderende dialoog vormen de basis voor de trainingen en workshops en voor de manier waarop we met en van elkaar leren en samen werken.

Utrecht in Dialoog werkt met ervaren trainers die deskundig zijn op het gebied van de waarderen dialoog. Hieronder kun je ze beter leren kennen. 

Francisca Frenks

Francisca Frenks is expert in online samenwerken en online dialoog sinds 2008. Ze ontwerpt, faciliteert en host online en interactieve programma’s en online dialogen met klanten. Ze geeft workshops en trainingen op dit gebied. Ze experimenteert graag met online vormen van burgerparticipatie en is goed in het begeleiden van online groepsprocessen. Ze heeft gewerkt voor diverse Ministeries, waar onder Buitenlandse Zaken, CBS, Kamer van Koophandel, UWV, Hogeschool Saxion en meer.

Francisca geeft dialoogtrainingen en workshops voor Utrecht in Dialoog sinds 2019.

Joop Kools

Joop Kools is een ervaren dialoogbegeleider en geeft bij Utrecht in Dialoog trainingen op diverse onderwerpen voor ervaren en onervaren begeleiders.

“In 2002 las ik op vakantie het boekje “Socrates op de markt” van Jos Kessels. Hij beschrijft daarin o.a. een aantal dialogen die hij hield in bedrijven. Ik was toen trainer van ondernemingsraden en dacht dat wil ik ook. Ik volgde de training socratisch gespreksleider bij Jos Kessels en Pieter Mostert. Dit bleek achteraf life-changing. Ik vond de toegang tot praktische filosofie en de liefde voor (socratische) dialogen. Na nog wat training begon ik in 2009 het Socratisch Cafe Utrecht en in hetzelfde jaar deed ik mee met de dag van de dialoog in Utrecht. Sindsdien ben ik in allerlei rollen betrokken geweest bij UiD (als deelnemer, gespreksleider, trainer, coördinator en adviseur). Dialoog, in allerlei vormen maakt echt deel uit van mijn leven in werk en privé. Ook nog na mijn pensionering begeleid ik via mijn eigen bedrijfje Ont-moeting moreel beraad en socratische gesprekken in organisaties en als vrijwilliger dialogen bij UiD. Dialoog heeft mijn leven enorm verrijkt en dat zal ook nooit ophouden.”

Gigi Dingler

Gigi Dingler is een dialoogtrainer, begeleider en expert. Zij is  al jaren trainer bij Utrecht in Dialoog.

“In 2008 kwam ik voor het eerst in aanraking met de dialoog en werd meteen enthousiast. Wat een herkenning die openheid, zo beschouw ik graag de wereld en ben ik het liefst in contact met anderen! Al snel ben ik mij gaan verdiepen en heb trainingen gevolgd bij Nederland in Dialoog, Kees Voorberg en de World Dialogue Foundation. En vandaar ben ik dialoogsessies en -trajecten gaan begeleiden en -trainingen gaan verzorgen. Ik ben graag in dialoog met jongeren en pas de gespreksvorm toe o.a. bij beleidsontwikkelingstrajecten en in de zorg.”

Lees meer over

Wat is een dialoog >>>

Waarderende dialoog >>>

Een dialoog leren begeleiden>>>

Trainingcentrum >>>

Trainingsagenda >>>

Reageren is niet mogelijk