Kinderdialoog

7893598238_51b69f81ac_bWil je met kinderen in dialoog op school, met je klas, met je club, met je team, in je wijk of buurt? Wil je aan de slag op school, in de speeltuin, met je team, de Kinderraad of in de bibliotheek?  Mail naar kinderdialoog@utrechtindialoog.nl.

Waarom kinderdialoog?

Een respectvol opvoedingsklimaat vraagt verbinding tussen kinderen, opvoeders, professionals en wijkbewoners. Dialoog kan deze verbinding tot stand brengen en onderhouden. Daarom is het belangrijk kinderen, opvoeders, en bij de opvoeding betrokken wijkbewoners en professionals kennis te laten maken met dialoog. Dialoog wordt steeds vaker ingezet als instrument voor verbinding tussen bevolkingsgroepen en meer cohesie in de samenleving. 7893594102_9699f5c4f5_bAls medicijn om segregatie, discriminatie, polarisatie en radicalisering tegen te gaan en te voorkomen. Als mensen met verschillende culturele achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in gesprek gaan, ervaringen en dromen delen, worden andere perspectieven zichtbaar en ontstaat nieuwe handelingsruimte. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit eigenheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven, leren en werken.

Gespreksmethodiek

3713217De Kinderdialoog is een methodiek om diepere verbinding te maken en verschillende perspectieven zichtbaar te maken. In een kinderdialoog ga je op gelijkwaardige basis in gesprek. Zonder een beroep op rollen deel je ervaringen en dromen. Iedereen doet mee en iedere ervaring telt. Door aandachtig luisteren, delen van persoonlijke ervaringen en spreken vanuit je hart verbind je je met jezelf, anderen, het thema en de omgeving. Een kinderdialoog is een gesprek op persoonlijke basis rond een positief thema zoals bijvoorbeeld (eerlijk) spelen, vriendschap of respect. De methode is gebaseerd op waarderend onderzoek, gebruikt persoonlijke ervaringen, waardeert verschillen, focust op wat werkt en maakt positieve energie vrij. De kinderdialoog kent verschillende varianten en toepassingsmogelijkheden zoals een stadsdialoog, schooldialoog, ouder-kind dialoog, generatiegesprek, ‘vissekom’ of wijkdialoog.

In dialoog opbouwen

Eerste stap bij de introductie van de kinderdialoog is dat professionals, opvoeders en vrijwilligers zelf kennismaken met de dialoogmethodiek door aan dialoogtafels deel te nemen en te ervaren wat een dialoog doet. schermafbeelding-2016-10-15-om-18-38-11Dat kan in de wijk, op school maar ook door aan te schuiven bij een dialoogtafel elders in de stad. In een kennismakingsdialoog op school of in de wijk kan vervolgens een basis worden gelegd voor de kinderdialoog in een team dat de kinderdialoog in de wijk/school gaat (door)ontwikkelen. In deze kennismakingsdialoog worden ervaringen, dromen en mogelijkheden gedeeld rond een (positief) actueel thema aan de hand van de kernvragen die door het school/wijkteam worden geformuleerd. De dialoogtafels worden begeleid door  getrainde dialoogbegeleiders.

Met kinderen aan tafel

Een kinderdialoog vindt plaats aan een tafel van maximaal acht personen die met elkaar in gesprek gaan over een (positief) thema. 7893596690_3231909b03_bKinderen – en eventueel ouders, vrijwilligers en wijkbewoners – maken kennis met elkaar en de dialoogregels en wisselen ervaringen en dromen uit. Een dialoog met kinderen duurt ongeveer een uur en kent een aantal stappen: kennis maken met de regels, ervaringen delen, dromen tekenen en wat kun je doen om je droom dichterbij te brengen? Een kinderdialoogtafel wordt begeleid door volwassenen of kinderen die in de dialoogmethodiek en het begeleiden van dialoogtafels zijn getraind. De dialoogbegeleider zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.

Begeleiding en training

CdG1vfdWwAAyJ3h (1)Utrecht in dialoog faciliteert dialoogbijeenkomsten op school en in de wijk en begeleidt initiatiefnemers bij de stappen om met de kinderdialoog aan de slag te gaan. Professionals, opvoeders en vrijwilligers die zelf dialoogtafels willen gaan begeleiden volgen de basistraining Kinderdialoog en oefenen in het begeleiden van dialoogtafels. In de basistraining wordt ingegaan op achtergrond, principes en vaardigheden van de kinderdialoog en geoefend met het begeleiden van een kinderdialoog. Na de basistraining ga je oefenen en volg je Basistraining 2 om een “volleerd dialoogbegeleider” te worden, maar ook daarna kun je met elkaar blijven bijleren. Utrecht in Dialoog verzorgt verschillende (open) trainingen en workshops, gastcolleges en trainingen op maat voor (samenwerkende) organisaties in onderwijs, zorg en sociaal domein.

Meer

Dialoog kinderrechten
Kinderdialoog vriendschap
Leergang Kinderdialoog
Samen delen (Sint Maarten)
Wat zeg je wel en niet?
Recht op spel en vrije tijd
Kinderen zijn onze bestuurders van de toekomst (Yvonne van Druten)
Utrechtse kinderen over kinderrechten (Vlog)
Training opvoeddialoog

Reageren is niet mogelijk