1. Evenementen
  2. Lunetten Wil Wel

Lunetten Wil Wel

Lunetten Wil Wel is in 2018 dialogen in Lunetten gestart als vervolg op een enquete onder 65plussers. Hieruit bleek dat er  behoefte was aan meer verdiepende gesprekken. Deze behoefte is in dialoogvorm ingevuld omdat betrokkenen, kwetsbare en oudere wijkgenoten hier goede ervaringen mee hadden. De dialogen vinden plaats bij de Musketon, de centrale ontmoetingsplek in de wijk, en zijn open voor iedereen. De vaste kern bestaat uit mensen die zich verbonden voelen met Lunetten Wil Wel.  De dialogen worden begeleid door Martin van Lijf en Martin Kind. Caronne Ionescu verzorgt colums als inspiratie op de thema's. De thema's worden in overleg bepaald in aansluiting op wat leeft en Cees van de Brink doet de promotie. Lunetten Wil Wel is partner in de Buurtaanpak Erbij Horen.
Vandaag

Reacties zijn gesloten.