Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 stond voor Utrecht in Dialoog in het teken van het thema ‘De Moeite Waard’. En de meer dan 80 bijeenkomsten die we organiseerden, online én offline, waren het zeker waard!

Bekijk het in deze video:

Waarover gingen we in gesprek?

Ruim 880 Utrechters zijn in 2021 met elkaar het gesprek aangegaan over thema’s die voor hun de moeite waard zijn. Waardevolle initiatieven voor bewoners, de gemeenschap en samenleving als geheel, talent dat tot bloei komt, van elkaar leren over opvoeden…Over deze thema’s en nog veel meer gingen we in dialoog.  

Met Utrechters van allerlei verschillende leeftijden en achtergronden. Door te praten met mensen die anders denken, verrijk je jouw blik op de wereld.Over voedsel, natuur, klimaat, geld, gezondheid en meer…  

Samen nemen we de ruimte, tijd en aandacht voor een open gesprek.

Ook over thema’s waar spanningen zijn, is de dialoog een veilige plek om waarderend te kijken en te zoeken om elkaar te begrijpen.

In 2021 hadden we onder andere:

 • 9 Gezonde gesprekken
 • 7 Interculturele dialogen
 • 10 dialogen over inclusie
 • 4 Wereldse vieringen

De  Europadialoog was hier één van. Ontdek hieronder wat een aantal mensen over de ziel en toekomst van Europa te zeggen hadden.

41 Wijkdialogen: Bouwen aan sterke gemeenschappen

In Lunetten, Leidsche Rijn en Noordoost hebben we de Buurtaanpak Erbij Horen versterkt en uitgebreid. Met het organiseren van dialoogtafels hebben mensen niet alleen nieuwe buurtgenoten ontmoet, maar ook heeft er verbinding plaatsgevonden doordat mensen met elkaar het waarderende gesprek zijn aangegaan over thema’s die ze belangrijk vinden.

In Noordoost hebben totaal 345 deelnemers aan 51 dialoogtafels deelgenomen. In Leidsche Rijn waren dat 20 dialoogtafels met 131 deelnemers. In Lunetten hadden we 11 tafels met totaal 66 deelnemers. Bekijk alle verhalen en beelden van deze wijkdialogen Erbij Horen 2021-2022 in deze rapportage.

Focuswijken & kennis delen

Ook in 2021 zijn er weer trainingen en workshops geweest. In totaal hebben 318 deelnemers hieraan meegedaan. In basistrainingen leerden deelnemers dialogen begeleiden en ook zijn er workshops geweest om thema’s te verdiepen en kennis te delen over het bouwen aan sterke gemeenschappen. In het kader van de buurtaanpak hebben we in 2021 veel gefocust op wijkdialogen met duurzame impact in Lunetten, Leidsche Rijn en NoordOost. Ook in de vorm van vaste en besloten groepen die vaker bij elkaar komen zoals rond creatief thuisleven, de poink dialooggroep, serie met mantelzorgers en een serie voor/met alleenstaanden. In online dialoogworkshops deelden we kennis tussen de verschillende wijken en inspireerden we elkaar om met elkaar verder te komen in het bouwen van sterke gemeenschappen in en na coronatijd. Lees het verslag: Wijkdialogen in Beweging >>>

We organiseerden een paar workshops voor en met partners:

 • In januari de Wijkdialogen, de moeite waard. In deze workshop keken we naar praktijkervaringen en waar we energie op willen zetten. Concreet werd dit doorvertaald naar een aanpak voor de dialogen in de verschillende wijken.
 • In juni organiseerden we de workshop Gezonde wijkdialogen, elkaar inspireren. Een workshop om elkaar te inspireren, te delen wat we hebben geleerd in/over gezonde wijkdialogen in Lunetten, Oost, NoordOost, Leidsche Rijn en elders.
 • In november hadden we het mini-symposium Ubuntu & Indaba, de kracht van samen. Tevens ook afscheid van coördinator Wilma de Buck, was het een moment om met alle partners, vrijwilligers en betrokkenen stil te staan bij het verleden, heden en de toekomst van Utrecht in Dialoog, en het belang van verbonden gemeenschappen.

Zomerse ontmoetingen

In 2021 vervolgden we de online gesprekken en onderzochten we nieuwe dialoogvormen voor ontmoeting in de wijk/buurt zoals de Ontmoet & Wandel.In de serie verschillende gezonde zomerse ontmoetingen rond het Griftpark bewogen we met de wijk door het groen.

Wat dialoog brengt

Wat brengt een dialoog? Wat doet deelnemen aan een dialoog met je? Merk je verschil in de omgang met anderen? Voel je je meer verbonden met mensen uit je buurt of de stad? Brengt het ook een blijvende verandering? In 2021 hebben we op verschillende manieren in beeld gebracht wat deelname aan dialogen brengt:

 • Martin van Lijf, initiatiefnemer van de wijkdialogen in Lunetten, vertelt: “Ontmoeting en elkaar leren kennen, soms ook versneld, interessante gedachtewisselingen en saamhorigheid. Dat heeft eraan bijgedragen dat mensen elkaar in coronatijd ook opzochten, boodschappen voor elkaar deden, naar elkaar omzagen.” Zelf is Martin door dialogen in aanraking gekomen met mensen met heel andere achtergronden, geschiedenissen en maatschappelijke posities, met mensen die te dealen hebben met beperkingen of handicaps. “Het is een verrijking in je kijk op de maatschappij als je een indruk krijgt van de leefwereld van mensen die heel anders denken. Het opent je ogen een beetje, geeft een ander soort bewustzijn en draagt bij aan bescheidenheid.
 • Sterke verbindingen. Tijdens de afgelopen zomerserie Ontmoet en Wandeling in NO zijn er verbindingen gelegd tussen mensen waardoor er waardevolle en structurele ontmoetingen ontstaan. Zie het videoverslag over deze serie. In dit verslag zie en hoor je (min 1:35) onder andere hoe twee deelnemers elkaar ontmoet hebben en langzaam een continue verbinding opbouwen.

Meer over wat dialogen brengen >>>

Door uit je bubbel te treden kom je er achter dat mensen soms
heel anders zijn dan je eerst dacht. Mijn droom is nu om vaker uit
mijn bubbel te treden

Twee jaar wijkdialogen: beluister de podcast

 

Dank aan 43 vrijwilligers en partnersorganisaties

We danken alle vrijwilligers en partnerorganisaties die in 2021 hebben meegewerkt aan de dialogen. De wijkdialogen in de focuswijken Lunetten, Leidsche Rijn en NoordOost worden in het bijzonder mogelijk gemaakt door bijdragen van VSB-fonds en Gemeente Utrecht en door onze trouwe sponsors De Alchemist, Grytte Maliebaan 45 en inmiddels vaste ontmoetingsplek De Kargadoor. Daarnaast bedanken we alle partnerorganisaties en natuurlijk de persoonlijke betrokkenheid van mensen met passie voor dialoog, actieve bewoners en vrijwilligers in de communicatie, organisatie en begeleiding van dialogen. Bekijk hier alle sponsoren, partners en betrokkenen met wie we samenwerken.


Partners in de wijkaanpak Erbij Horen

De kracht en de kwetsbaarheid van de wijk/buurtaanpak ligt in samenwerking met wijkpartners en vooral de in de wijk actieve bewoners en professionals. Het opbouwen van persoonlijke relaties is een traag proces en de vele personele wisselingen en wisselende coronaomstandigheden vertragen dit proces nog eens extra. Voor de continuïteit is actieve betrokkenheid van bewoners(organisaties) cruciaal.

 • In Lunetten werken we vooral samen met Lunetten Wil Wel en het NIZU, het netwerk voor informele zorg. De verbreding naar Hoograven heeft door corona nog geen solide basis gekregen.
 • In Noordoost met de Wijkwijzer NoordOost, Utrecht Natuurlijk/Griftsteede, de Beweegvriendelijke Wijk en Energie U.
 • In Leidsche Rijn met DOCK, Resto van Harte en RAUM. In 2022 gaan we ook actief samenwerken met Indekerngezond.

Meer lezen?

Wijkdialogen, de moeite waard >>> 
Gezonde wijkdialogen, elkaar inspireren >>> 

Reageren is niet mogelijk