Creatieve dialogen

Verbinden en verbeelden

Praten over mooie thema’s is leuk, maar wat als we eens creatief aan de slag gaan? In deze speciale dialoogreeks organiseren we creatieve dialooggroepen. In vijf bijeenkomsten komen we bij elkaar voor ontmoeting, mooie gesprekken en creativiteit.

Creatief en in gesprek

Photo © 2023 Joris Louwes
http://www.pushthisbutton.com
Utrecht in Dialoog. Creatieve dialoogreeks: In harmonie met je omgeving.
Thema: omgaan met meningsverschillen

Tijdens deze dialoog ga je niet alleen met elkaar in gesprek, je onderzoekt ook op een creatieve manier het thema. Denk bijvoorbeeld aan tekenen, schrijven of zelfs theater! Tijdens de dialoog maken we kennis met elkaar en met het thema. We delen ervaringen en gaan creatief aan de slag om onze dromen vorm te geven.

Meer verdieping door creativiteit

Zelfontplooing, participatie en zelfs verbetering van de gezondheid en contact tussen wijkbewoners… Dat klinkt goed! Hoe krijg je dat dan? Volgens een onderzoek van Movisie zijn dit o.a. resultaten van samen creatief bezig zijn. Kunst en cultuur blijken erg belangrijk te zijn voor het welbevinden, met name voor oudere volwassenen. Toen we begonnen met dialoog en creativiteit in NoordOost trok dit een nieuwe groep ouderen aan, die niet alleen maar aan tafel gesprekken willen voeren maar zich met creativiteit op een hele mooie en manier konden uiten. 

Mijn ideaal spreekt veel meer tot de verbeelding nu ik het ook heb getekend in plaats van alleen besproken.’Deelnemer kunstzinnige dialoog juni 2022.

Vanwege het grote enthousiasme starten we eind dit jaar een nieuwe reeks. Vrijwillige dialoogbegeleiders leiden de bijeenkomst in goede banen. Houd onze website in de gaten voor de data en onderwerpen.

Foto: Joris Louwes

5 bijeenkomsten

In juni 2023 zijn we begonnen met een eerste creatieve dialooggroep. Op vijf woensdagochtenden kwam de groep bij elkaar. Elke bijeenkomst had een nieuw thema en een andere creatieve vorm die we samen gingen uitproberen. Dat was een groot succes! Al tekenend, schrijvend en met behulp van theater hebben we samen verbindende bijeenkomsten gehad. We kwamen samen tot nieuwe inzichten, inspireerden elkaar en het was vooral ook erg gezellig!

Waar hebben we het over gehad? Het overkoepelende thema was ‘in harmonie met je omgeving’. Elke week pakten we een klein thema wat daarmee te maken had. Zoals: een goede buur, ruimte delen, omgaan met meningsverschillen en klimaat: kleine en krachtige keuzes.

Na deze succesvolle pilot, breidden we het creatieve dialoogprogramma verder uit in het jaar 2024. Er zijn dit jaar diverse nieuwe reeksen aan waarin we 5 weken lang samen met elkaar optrekken rond een inspirerend thema en met verrassende creatieve vormen.

7 mei startte er weer een creatieve dialooggroep in Lunetten. In een reeks van vijf bijeenkomsten kwamen we als oudere volwassenen bij elkaar om elkaar te ontmoeten en aan de slag te gaan met een thema. In een dialoogvorm maakten we kennis met elkaar en met het thema. We maakten hierbij gebruik van creatieve werkvormen die met kunstenaars zijn ontwikkeld. Denk aan tekenen, schrijven of zelfs theater!

 

 

 • 7 mei: Kan ik een écht mens spreken?
  Veel zaken regel je tegenwoordig digitaal. Hoe ga je daarmee om?
 • 14 mei: Gastvrijheid en vertrouwen
  Hoe vind je de balans tussen voorzichtig zijn en je helemaal afsluiten. Wanneer doe je de deur open voor iemand?
 • 21 mei: Je thuis voelen
  Je thuis voelen hoeft niet altijd een fysieke plek te zijn. In welke situaties of met welke mensen voel je je thuis?
 • 28 mei: Mijn plek
  Op welke plek woon ik? Wat is mijn plek in deze maatschappij? Waarom is dit mijn plekje? Welk gevoel hoort daar bij? Of hoor ik toch ergens anders thuis? Als ik zoek naar een andere plek, hoe doe ik dat dan?
 • 4  juni: Jullie bepalen het thema!

Programma

Photo © 2023 Joris Louwes
http://www.pushthisbutton.com
Utrecht in Dialoog. Creatieve dialoogreeks: In harmonie met je omgeving.
Thema: omgaan met meningsverschillen

13:15 uur Inloop

13.30 uur Introductie en start van de dialoog

15.15 uur Inzichten met elkaar delen

15.30 uur Afsluiting en mogelijkheid om nog na te praten

Creatieve dialoog

Tijdens deze dialogen ga je niet alleen met elkaar in gesprek, je onderzoekt ook op een creatieve manier het thema. Deze dialoog is onderdeel van de reeks: ‘Positieve gezondheid als je ouder wordt’. Deze reeks is vormgegeven met behulp van bewoners, DOCK, Wilhelminakerk en kunstenaars. Samen met Albert Hennipman en Katja Fred van het Huis van Betekenis, theatermaker Dieuwke Slump en schrijver Gerdi Keeler onwikkelden we een gespreksmethodiek gebaseerd op de waarderende dialoog waarbij kunst en verbeelding worden ingezet om het gesprek te verrijken. Middels deze culturele interventie word je uitgedaagd op een andere manier dan alleen via gesproken taal na te denken over het thema. De bewoners uit de wijk hebben inspiratie gegeven voor de thema’s.

Meer dan alleen gesproken taal

Met 6 reeksen van 5 creatieve dialogen bieden we een inspirerend en verbindend programma waarin deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en verdiepende gesprekken kunnen voeren over thema’s die ertoe doen. Hierbij worden creativiteit en verbeelding actief ingezet om het thema te verdiepen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. 

Samen met het Huis van Betekenis ontwikkelen we een gespreksmethodiek gebaseerd op de waarderende dialoog waarbij kunst en verbeelding worden ingezet om het gesprek te verrijken. Middels deze culturele interventie wordt men uitgedaagd op een andere manier dan alleen via gesproken taal na te denken over het thema. Dit opent het hart en de geest, draagt bij aan meer verdieping en zingeving (Lees hier het artikel van Movisie). 

Tijdens de dialoog staat telkens een thema centraal. We nemen eerst de tijd om kennis te maken met het thema en met elkaar. Tijdens de dialoog gaan we verder aan de slag met een creatieve vorm. Denk aan tekenen, schrijven of zelfs theater! We delen eerste associaties en ervaringen, maar ook dromen. Je ontdekt tot slot wat jij zelf als eerste stap kunt zetten om die droom dichterbij te brengen.

Hoe werkt een dialoog?

In een dialoog ga je met zo’n 6 tot 8 mensen in gesprek over een thema. Dit gesprek wordt begeleid door een dialoogbegeleider. Je doorloopt in dit gesprek verschillende fases. We maken kennis met elkaar en met het thema. Vervolgens delen we ervaringen, dromen en onderzoeken we wat er nodig is om jouw droom een stapje dichterbij te brengen. Tijdens een dialoog luisteren we echt naar elkaar. We zoeken ernaar om elkaar te begrijpen, niet te overtuigen.  Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. Zo kom je tot nieuwe inzichten en inspireer je elkaar. Als je door de bril van 8 anderen hebt gekeken ga je als rijker mens naar huis.

Actief worden

Wil jij actief bijdragen, heb je een suggestie of wil je met ons samenwerken? Mail dan naar info@utrechtindialoog.nl.

Comments are closed