Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement waarin we stilstaan bij de waarde van dialoog voor een sterke inclusieve gemeenschap. Dat doen we door in verschillende steden in het hele land met elkaar in gesprek te gaan, mensen te ontmoeten buiten de eigen kring. Door naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te horen, ervaringen, idealen en acties te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder.

De landelijke Week van de dialoog vindt plaats van 29 oktober tot 8 november 2021 en heeft als thema De moeite waard. Gedurende de week vinden er in het hele land diverse dialoogtafels plaats, verspreid over de steden en dorpen. De gesprekken aan tafels van 6-8 personen vinden plaats volgens de methodiek van Dialoog in Nederland

Van 29 oktober tot en met 8 november 2021

deel-droom-en-doe1De Week van de Dialoog 2021 vindt plaats van 29 oktober t/m 8 november 2021 en heeft als overkoepelend thema De Moeite Waard. De tafels van 6-8 personen worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door anderen te ontdekken, ontmoeten, elkaar te zien en met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo verruimen we onze blik, leren we beter samen leven, wonen, werken en liefhebben en bouwen we een sterke  inclusieve gemeenschap. De feestelijke opening vindt landelijk plaats op 29 oktober.

Utrecht in Dialoog coördineert de week van de dialoog in Utrecht, ondersteunt de deelnemende organisaties en zorgt voor de trainingen en communicatie. Alle gespreksleiders hebben een dialoogtraining gevolgd en zijn erg enthousiast. We zien en spreken je graag in de week van de dialoog! Bekijk het programma van de week van de dialoog en sluit je aan!

Wil je actief bijdragen aan de Week van de Dialoog in Utrecht? Bekijk de mogelijkheden om actief te worden of stuur een mail naar info@utrechtindialoog.nl.

De moeite waard

Dialoog in Nederland spreekt ieder jaar een verbindend thema af voor dialogen. Dit jaar is dat De moeite waard. Initiatieven en betrokkenen laten zich hierdoor inspireren bij het vormgeven van hun eigen dialoogevenement(en). De week van de dialoog 2020 had als thema Erbij Horen in coronatijd, de week van de dialoog 2019 Ontdek de Ander, een uitnodiging om de ander te ontdekken, de ander echt  te zien en onze blik te verruimen, en de Week van de de dialoog 2018  Elkaar zienWat gebeurt er als je de ander echt ziet en als jij echt gezien wordt? In de Week van de Dialoog 2017 gingen we op bijzondere plekken in gesprek over hoe je Samen verder komt, andere werelden kunt ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Lees de terugblik op de Week van de dialoog 2017, week van de dialoog 2016 en Week van de Dialoog 2015.

loesje

Pijlers Week van de dialoog

  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen. Deze zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
  4. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Dag, week en jaar van dialoog

De Dag van de dialoog is in 2001 ontstaan in Rotterdam en door meer steden overgenomen. In Utrecht is in november 2008 de dag van de dialoog voor het eerst gevierd, mede mogelijk gemaakt door het provinciale adviesbureau Alleato. De jaren daarna is de dag van de dialoog in Utrecht uitgegroeid tot een week van dialoog. Met de opheffing van Alleato in 2012 heeft het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) de Week van de dialoog geadopteerd als Werkgroep. Sinds 2016, het jaar van de verzelfstandiging van Utrecht in Dialoog gaan Utrechters het hele jaar door in dialoog. In 2018 is ter ere van 10 jaar dialoog in Utrecht de fototentoonstelling Elkaar zien gemaakt. Meer weten? Bekijk het overzicht van 10 jaar Utrecht in Dialoog >>>

Meer

Landelijk Persbericht Week van de Dialoog 2020
Landelijke opening Week van de dialoog 2020
Week van de dialoog 2020
Week van de dialoog 2019
Week van de dialoog 2018
Terugblik 2017.  Overzicht Week van de Dialoog 2017
Week van de dialoog 2016. De dialoogtafels van Utrecht in Dialoog
Week van de dialoog 2015,

Reageren is niet mogelijk