Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we stilstaan bij de waarde van dialoog voor een sterke inclusieve gemeenschap. Dat doen we door in verschillende steden in het hele land met elkaar in gesprek te gaan, mensen te ontmoeten buiten de eigen kring. Door naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te horen, ervaringen, idealen en acties te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder.  Utrecht in Dialoog werkt hierin samen met andere dialoogintiatieven in Nederland. Bekijk het voorlopige programma voor de viering van de Week van de Dialoog in Utrecht >>> 

Van 30 oktober tot en met 8 november 2020

deel-droom-en-doe1De Week van de Dialoog 2020 vindt plaats van 30 oktober t/m 8 november 2020 en heeft als thema Erbij Horen. De tafels worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door de ander te ontdekken, te ontmoeten, elkaar te zien en met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo verruimen we onze blik, leren we beter samen leven, wonen, werken en liefhebben en bouwen we een sterke  inclusieve gemeenschap.

Wil je meedoen met de Week van de Dialoog in Utrecht? Bekijk de mogelijkheden om actief te worden of stuur een mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Erbij Horen

De dialoogsteden spreken ieder jaar met elkaar een verbindend thema af voor de dialogen. Dit jaar is het thema Erbij Horen. De gespreksthema’s worden vooral door bewonersgroepen/initiatieven zelf bepaald. De week van de dialoog 2019 had als thema Ontdek de Ander. In het hele land gingen we met elkaar in gesprek om de ander echt  te zien en onze blik te verruimen. De Week van de dialoog 2018  had als thema Elkaar zienWat gebeurt er als je de ander echt ziet? En als jij gezien wordt? In de Week van de Dialoog 2017 gingen we op bijzondere plekken in dialoog over het thema Samen verder, om andere werelden te ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Lees de terugblik op de Week van de dialoog 2017, terugblik op de week van de dialoog 2016 en de terugblik op de Week van de Dialoog 2015.

loesje

Pijlers Week van de dialoog

  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen. Deze zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
  4. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

                                                                                  

Dag, week en jaar van dialoog

De Dag van de dialoog is in 2001 ontstaan in Rotterdam en door meer steden overgenomen. In Utrecht is in november 2008 de dag van de dialoog voor het eerst gevierd, mede mogelijk gemaakt door het provinciale adviesbureau Alleato. De jaren daarna is de dag van de dialoog in Utrecht uitgegroeid tot een week van dialoog. Met de opheffing van Alleato in 2012 heeft het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) de Week van de dialoog geadopteerd als Werkgroep. Sinds 2016, het jaar van de verzelfstandiging van Utrecht in Dialoog gaan Utrechters het hele jaar door in dialoog. In 2018 is ter ere van 10 jaar dialoog in Utrecht een fototentoonstelling gemaakt met als titel Elkaar zien. Meer weten? Bekijk het archief van Utrecht in Dialoog >>>

Meer

Week van de dialoog 2020
Week van de dialoog 2019
Week van de dialoog 2018
Terugblik 2017.  Overzicht Week van de Dialoog 2017
Week van de dialoog 2016
Week van de dialoog 2015
De dialoogtafels van Utrecht in Dialoog

Reageren is niet mogelijk