Home

Elkaar zien

Het leidende thema is dit jaar Elkaar Zien. Wil jij andere mensen zien, gezien worden,  je eigen stem en andere stemmen horen, luisteren naar andere verhalen? Bekijk de dialoogagenda en sluit je aan. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gingen we op zoek naar verschillende stemmen uit de stad, ook stemmen die niet altijd gehoord worden. Op 1 juni 2018 gaan we op de bijeenkomst De verbonden stad deze stemmen met partners verder brengen. 

Een openhartig gesprek

Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen en dromen dat bijdraagt tot verbondenheid. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar een thema en waar het daarin om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.
In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Ontmoeting door wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, dromen en mogelijkheden rond actuele thema's.

Dialoogbijeenkomsten

Trainingen

Reageren is niet mogelijk