Utrechts Platform UPLR

Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) werkt aan het bevorderen van dialoog, onderling begrip, respect en samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties. Ze organiseert dialoog, debat en culturele evenementen in de stad waarbij het draait om ontmoeting rond het levensbeschouwelijke aspect. Voorbeelden hiervan zijn “Jouw angst is mijn angst” en de campagne “Wij zijn Utrecht”.

Hart voor dialoog

Het UPLR draagt de Week van de Dialoog in Utrecht een warm hart toe omdat dialoog mensen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengt en inspireert. Door het uitwisselen van ervaringen en dromen ontstaat wezenlijk contact tussen mensen, organisaties en bedrijven.

UPLR garandeerde in de periode 2012 t/m 2016 het voortbestaan van de Week van de Dialoog met ondersteuning van de Gemeente Utrecht. Utrecht in dialoog was in deze periode een werkgroep van ULPR en samenwerkingspartners. Sinds 2017 is Utrecht in Dialoog een zelfstandige Stichting.

Utrechtse Principes

UPLR sluit aan bij bestaande initiatieven in de stad en de ‘Utrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013:
– respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit
– de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid
– uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing

Meer informatie

Kijk op de website van UPLR.

Comments are closed