Utrechts Platform UPLR

Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) werkt aan het bevorderen van dialoog, onderling begrip, respect en samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties. Ze organiseert dialoog, debat en culturele evenementen in de stad waarbij het draait om ontmoeting rond het levensbeschouwelijke aspect. Recente voorbeelden hiervan zijn het symposium “Zin en Zorg in Utrecht”, “Toujours Charlie”, “Jouw angst is mijn angst” en de campagne “Wij zijn Utrecht”.

Werkgroep Utrecht in Dialoog

Het UPLR draagt de Week van de Dialoog in Utrecht een warm hart toe omdat Utrecht in Dialoog mensen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengt en inspireert. Door het uitwisselen van ervaringen en dromen ontstaat wezenlijk contact tussen mensen, organisaties en bedrijven. UPLR garandeert daarom het voortbestaan van de Week van de Dialoog. Utrecht in dialoog is een werkgroep van ULPR en samenwerkingspartners.

Utrechtse Principes

UPLR sluit aan bij bestaande initiatieven in de stad en de ‘Utrecht principles’, opgesteld voor de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013:
– respect voor culturele, etnische en religieuze diversiteit
– de kracht van kunst en meertaligheid voor sociale duurzaamheid
– uitwisseling van kennis ten behoeve van maatschappelijke samenhang en vernieuwing

Meer informatie

Kijk op de website van UPLR.

Reageren is niet mogelijk