Buurtgezondheid Utrecht Oost

Begin 2021 heeft Oostvoorelkaar online dialoogbijeenkomsten georganiseerd om ideeën die bewoners naar voren hebben gebracht vanuit verschillende gezichtspunten te onderzoeken en verdiepen. Iedere dialoogbijeenkomst  startte met een toelichting en inspiratie op het concept en thema. Vervolgens zijn de concepten aan de hand van praktijkervaringen onderzocht en verdiept. Op basis van de oogst van deze bijeenkomsten zijn de concepten aangepast, deels gecombineerd en uitgewerkt.

Wil je meer weten? Lees verder en kom naar Gezonde Wijkdialogen , elkaar inspireren.

Concepten in dialoog onderzoeken

In de eerste kwartaal van 2021 zijn dialoogbijeenkomsten georganiseerd rond 3 concepten, ideeën voor de realisatie van een sterke social basis.

  • Buurtgezichten, aanspreekpunten in de buurt voor bewoners, professionals, studenten, stagiaires en wijkpartners.
  • Wijkleerhuis Oost, met elkaar leren en ontwikkelen met buurtgenoten, studenten, docenten en werkers
  • Buurtacademie Oost, wijkbewoners leren met en van elkaar in de Buurtacademie.

Sociale basis versterken

De verdieping en uitwerking van de oogst heeft geresulteerd in 3 concepten die nu geïmplementeerd gaan worden om de sociale basis in Utrecht Oost te versterken. De volgende projecten worden opgestart.

  1. De Leefstijlclub Oost, als plek voor buurtgenoten om op een gezellige manier gratis bezig te zijn met je leefstijl.
  2. De Pilot Buurtassistent, met een betaalde verbindingspersoon in de buurt die signaleert, stimuleert, faciliteert en bewoners verder helpt (zoals dorpsondersteuners en buurtconcierges).
  3. Een concept voor een Buurtcampus Utrecht Oost, een inclusieve ontwikkelplek en leeromgeving van studenten, bewoners en professionals om de lokale gemeenschap te versterken.

Buurtgezondheid Oost

Buurtgezondheid Utrecht Oost is een ZONMW-project gericht op het vormgeven en inrichten van een sociale basis voor gemeenschapskracht. Om een breder gedragen beeld te krijgen van of en hoe concepten in Utrecht Oost kunnen werken en wat daarvoor nodig is zijn dialoogbijeenkomsten met bewoners en werkers in Utrecht Oost georganiseerd. In de workshop Gezonde Wijkdialogen , elkaar inspireren vertelt Anja van der Aa hier meer over..

Meer dialoog in Utrecht Oost

Al jaren is er iedere maand een Dialooghuis bij Grytte Maliebaan 45. Hier vinden ook bijzondere evenementen plaats zoals de hybride serie over Seksualiteit met Oostvoorelkaar. Bij GrytteMaliebaan 45 vinden ook dialoogtrainingen & workshops plaats en het Socratisch Cafe Utrecht. Er is ook lang een dialooggroep actief geweest in Podium Oost.

Reageren is niet mogelijk