Workshop spannende gesprekken

Op zaterdagmiddag 26 maart verzorgen Wick van der Vaart en Barbara van Kesteren een verdiepingsworkshop voor ervaren dialoogbegeleiders rond het thema Spannende gesprekken. In de workshop onderzoeken we een aantal vragen om tot praktische handvatten te komen die we na deze workshop meteen kunnen toepassen. De workshop is een vervolg op de expert meeting Verbinding onder Spanning van 10 februari jl. en vindt plaats op zaterdagmiddag 26 maart 2016 van 13:00 tot 17:00 op Maliebaan 45 in Utrecht. Kosten: € 20, ter plekke te voldoen. € 10 voor actieve dialoogbegeleiders. Gratis voor studenten en U-pas-bezitters die dialogen begeleiden voor Utrecht in Dialoog. Aanmelden is verplicht.

Spannende gesprekken

Een dialoog over een spannend thema zoals opvang van asielzoekers (in jouw buurt) en de figuur van zwarte piet kan spannend worden. indexVaak zijn er uiteenlopende meningen, hechten deelnemers emotionele waarde aan hun mening en is er weinig ruimte voor het verhaal en perspectief van anderen. Het is een uitdaging om een gesprek zo te begeleiden dat er een constructief gesprek ontstaat, dat er geluisterd wordt, ruimte is voor verschillende perspectieven zonder om de hete brei heen te draaien. Hoe doe je dat als dialoogbegeleider? Hoe begeleid je een gesprek tussen voor- en tegenstanders van een AZC (in de buurt) en tussen voor- en tegenstanders van zwarte piet? Hoe begeleid je een gesprek tussen boze bewoners die zich niet gezien, gehoord, begrepen en erkend voelen? Hoe blijf je nieuwsgierig naar verhalen van anderen wanneer het spannend wordt? Hoe ga je om met je eigen oordelen, gevoelens en standpunten? Wat doe je als deelnemers niet meedoen, zich niet uitspreken of als het echt spannend wordt? Wat oogst je uit een dergelijke dialoog en hoe doe je dat? Wanneer ben je tevreden? Is ontmoeting voldoende of wil je dat er een gedeeld inzicht ontstaat?

Verbinding onder spanning

De workshop Spannende gesprekken is een vervolg op de expert meeting Verbinding onder spanning van 10 februari. Ruim 20 ervaren dialoogbegeleiders en trainers gingen hier onder begeleiding van Joop Kools en Wilma de Buck aan de slag met ambities, doelen en onderzoeksvragen. IMG_2320In drie groepen onderzochten we de meest prangende vragen aan de hand van praktijkervaringen. Afsluitend werden persoonlijke acties gedeeld: in gesprek over de methodiek, de polariteit/controverse meer opzoeken, werken met tweetalige gespreksleiders, een doorlopende dialooggroep starten, eigen oordelen onderzoeken en een vervolgtraining Spannende gesprekken. Een impressie van de opbrengsten die gedeeld zijn:
Wat willen we bereiken met dialoog?  Verschillende mensen samenbrengen rond spannende onderwerpen. Mensen kennis met elkaar laten maken die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Werken aan bewustzijn & bevrijding, aan constructief samenwerken en opbouw van de samenleving. Vanuit respect met elkaar in gesprek leren gaan.
Heeft een dialoog onder spanning een doel nodig? Doel van een dialoog is verbinding tussen mensen, gehoord en gezien worden, gevoelens en mystiek delen, het lastige benoemen, ontspanning en verlichting. Een dialoog is vrijwillig maar niet vrijblijvend, het is een vervoermiddel om de dialogische houding te internaliseren.
Wat zijn de grenzen aan dialoog in een spannende situatie? De dialoog is een gesprek van mensen tot mens, dit vraagt gelijkwaardigheid van deelnemers. IMG_2316Als die gelijkwaardigheid ontbreekt is er (eerst) iets anders nodig. Dialoog is een methode voor ontmoeten. Iets betekenen in de polarisatie in de samenleving vraagt een methode die ruimte biedt voor verschillen en voor ontmoeting.
Welke randvoorwaarden vraagt dialoog in een spanningsveld? Een dialoog in een spanningsveld vraagt vooronderzoek, een voordialoog,  soms mediation. Ruimte voor spuien, ontdekken en verdragen van het andere perspectief. Een dialoog in een spanningsveld vraagt een procesbenadering, vereist gevoel van urgentie, gedeeld eigenaarschap en een gemeenschappelijke vraagstelling van belanghebbenden.

Waarderend intervenieren

De verdiepingdworkshop Spannende gesprekken wordt verzorgd door Wick van der Vaart en Barbara van Kesteren van het Instituut voor Interventiekunde. Het Instituut voor Interventiekunde biedt opleidingen op het gebied van waarderend interveniëren en adviseert bij complexe samenwerkingsvraagstukken, vooral in het sociaal domein. In de workshop Spannende gesprekken  staat het gesprek tussen mensen centraal, het begrijpen en beïnvloeden van interacties tussen mensen in groepen. Dat gebeurt vanuit 2 vragen:
·         Wat is er hier aan de hand? Wat speelt hier?
·         Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we bewegingsvrijheid vergroten en een eerste stap zetten?

Meer

Aanmelden
Expertmeeting Verbinding onder spanning
Instituut voor interventiekunde
De kunst van het luisteren (23 april)

Reageren is niet mogelijk