Workshop spannende dialogen

onder-spanning-leven-met-stressOp zaterdagmiddag 29 oktober verzorgt Appreciative Inquiry expert Wick van der Vaart van het Instituut voor Interventiekunde een verdiepingsworkshop in Utrecht over Spannende dialogen. In deze workshop verkennen we aan de hand van verschillende ervaringen de concrete stappen die kunnen worden gezet om spannende dialogen mogelijk te maken en te faciliteren, om opbrengsten te oogsten en een passende follow up te faciliteren. Kosten: € 50, ter plekke te voldoen. € 10 voor studenten en U-pas-bezitters. De workshop vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur in zaal F van het Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4, 3563 MC te Utrecht. Aanmelden is verplicht.

Waarom spannende dialogen?

bfec03e68b86b5a8c62839e3304a72ee-1470216826Een dialoog is een gelijkwaardig gesprek van mensen tot mens, een methode voor ontmoeting die ruimte biedt voor verschillen, een middel om de dialogische houding te internaliseren. Utrecht in Dialoog wil door dialoog verschillende Utrechters samenbrengen, ook rond spannende onderwerpen vanuit respect met elkaar in gesprek gaan. Mensen kennis met elkaar laten maken die elkaar niet vanzelf tegenkomen, samen werken aan bewustzijnsontwikkeling en reflectie, in gesprek gaan over verschillende perspectieven, en meewerken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen er toe doet. Waarin diverse Utrechters gehoord en gezien worden, ervaringen en gevoelens delen, ook het lastige benoemen, ontspanning en verlichting ervaren, tot andere inzichten komen en nieuwe handelingsperspectieven ontdekken.

Spanning tussen perspectieven

Een dialoog kan spannend worden als er verschillende perspectieven zijn die op gespannen voet met elkaar staan. indexAls nieuwsgierigheid ontbreekt is het een uitdaging om een gesprek zo te begeleiden dat er een constructief gesprek ontstaat, dat er naar elkaar geluisterd wordt, ruimte is voor verschillende perspectieven zonder om de hete brei heen te draaien. Hoe schep je randvoorwaarden voor dialoog en begeleid je een gesprek tussen uitgesproken voor- en tegenstanders? Hoe kun je ervoor zorgen dat dialoog toch mogelijk wordt, dat mensen ervaringen delen, zich uitspeken, dat er geluisterd wordt?  Wanneer ben je tevreden? Is ontmoeting voldoende, wil je dat mensen ook naar een ander luisteren, dat er een gedeeld inzicht ontstaat? Of moet er een (gezamenlijke?) droom ontstaan en deelnemers een concrete actie meenemen? Hoe faciliteer je de “nazorg” en follow up van een spannende dialoog? Werk je met een vaste besloten groep, bied je een drieluik of serie en hoe sluit je een proces af.

Werkgroep

Schermafbeelding 2016-06-12 om 16.00.16De workshop Spannende dialogen wordt georganiseerd door de Werkgroep spannende dialogen. Deze werkgroep verzorgt verschillende dialoogtrainingen en workshops voor studenten, vrijwilligers en professionals in welzijn, onderwijs en zorg. De werkgroep onderzoekt in samenwerking met partners de mogelijkheden om in dialoog de polariteit/controverse meer op te zoeken, en wat daarin de toegevoegde waarde is van andere methodieken dan waarderend veranderen (AI), zoals de socratische dialoog en deep democracy. Ook eigen oordelen, gevoelens en standpunten worden op verschillende manieren onderzocht.

Achtergrond

IMG_2320Op de expert meeting  Verbinding onder spanning  is geconstateerd dat een dialoog in een spanningsveld een procesbenadering vraagt, gevoel van urgentie, gedeeld eigenaarschap, vooronderzoek en een gemeenschappelijke vraagstelling. De workshop Spannende dialogen van 29 oktober is hier een vervolg op. In de workshop van 28 mei over de Kunst van het luisteren, ook bij radicalisering en polarisatie  is de toegevoegde waarde van de socratische methode verkend. In april is een workshop Spannende gesprekken verzorgd.

Wick van der Vaart

WickDe workshop wordt verzorgd door Appreciative Inquiry expert en sociaal psycholoog Wick van der Vaart, oprichter van het Instituut voor Interventiekunde. Wick van der Vaart adviseert, coacht en traint bij complexe samenwerkingsvraagstukken, vooral in het sociaal domein. Wick van der Vaart: “Een waarderende, constructieve focus helpt mij om meer plezier, positieve energie en constructieve samenwerking te helpen genereren bij mijn klanten.”

Meer

Aanmelden
Route en parkeren Fort aan de Klop
Wick van der Vaart
De kunst van het luisteren
Workshop spannende gesprekken
Verbinding onder spanning

Reageren is niet mogelijk