Workshop Jongerendialoog

Op zaterdagmiddag 10 december 2016 van 13:00 tot 17:00 uur verzorgt Wick van der Vaart van het Instituut voor Interventiekunde een verdiepingsworkshop Jongerendialoog. Over dialogisch werken met jongeren in maatschappelijke en organisatorische context, een waarderende veranderaanpak bij radicalisering, polarisatie en discriminatie. Kosten: € 50, ter plekke te voldoen. € 10 voor studenten en U-pas-bezitters. De workshop vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur op Maliebaan 45 in  Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Jongeren in dialoog

De afgelopen tijd zijn er verschillende dialogen voor en door jongeren georganiseerd. Door jongeren van Desalniettemin, Actieve Jongeren Utrecht, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Dare to be Grey en Asha. bfec03e68b86b5a8c62839e3304a72ee-1470216826In deze verdiepingsworkshop gaan we aan de slag met onze eigen (spannende) praktijken, focussen we op het inrichten van het proces zodat jongerendialoog mogelijk wordt en impact heeft. Ook als er veel op het spel staat, verschillende pespectieven zijn die op gespannen voet met elkaar staan, emoties oplopen en het spannend wordt. Hoe breng je jongeren met elkaar in gesprek over wat belangrijk voor hen is, over idealen en hoe je deze vreedzaam en democratisch in de praktijk brengt? Hoe richt je het proces in, schep je randvoorwaarden om dialoog mogelijk te maken tussen verschillende groepen jongeren, jongeren en autoriteiten, jongeren en werkgevers, jongeren en docenten…..? Wie betrek je in welke fase in het proces, hoe vergroot je de impact en hoe sluit je het proces af?

Dialoog in context.

161024-bijeenkomst-inclusieve-maatschappijUtrecht in Dialoog wil een gelijkwaardig gesprek tussen verschillende Utrechters mogelijk maken als motor tot verandering. Mensen met elkaar in gesprek brengen die elkaar niet vanzelf tegenkomen, die in verschillende werelden leven, anders kijken, denken en voelen, andere idealen hebben, een andere taal spreken en soms op gespannen voet met elkaar leven. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met uiteenlopende belangen en oplopende emoties als er veel op het spel staat? Wat is er nodig om tot wezenlijke verandering te komen? Welke eisen stelt dit aan het proces. In een serie workshops verkennen we met Wick van der Vaart het dialoogproces in context aan de hand van verschillende praktijken waar meer inclusieve en democratische perspectieven vorm kunnen krijgen. De workshops vinden plaats op de zaterdagmiddagen 10 december, 28 januari en 11 maart van 13:00 tot 17:00 uur en zijn ook los te volgen. In deze workshop zoomen we in op de eerste fase van het proces: verkennen  & contracteren.

Achtergrond

IMG_2320Op de expert meeting  Verbinding onder spanning  is geconstateerd dat een dialoog in een spanningsveld een procesbenadering vraagt, gevoel van urgentie, gedeeld eigenaarschap, vooronderzoek en een gemeenschappelijke vraagstelling. In de workshop van 28 mei 2016 over de Kunst van het luisteren, ook bij radicalisering en polarisatie  is de toegevoegde waarde van de socratische methode verkend. In de Workshop Spannende dialogen van 29 oktober 2016 met Wick van der Vaart  zijn de stappen en voorwaarden verkend om spannende dialogen mogelijk te maken en te faciliteren. Deze aanpak wordt in de komende workshops in context verdiept. Daarbij wordt ingezoomd op de verschillende fasen en actuele vraagstukken en praktijken. In deze workshop zoomen we in op de jongerendialoog.

Wick van der Vaart

WickDe workshop wordt verzorgd door Appreciative Inquiry expert en sociaal psycholoog Wick van der Vaart, oprichter van het Instituut voor Interventiekunde. Wick van der Vaart adviseert, coacht en traint bij complexe samenwerkingsvraagstukken, vooral in het sociaal domein. Wick van der Vaart: “Een waarderende, constructieve focus helpt mij om meer plezier, positieve energie en constructieve samenwerking te helpen genereren bij mijn klanten.”

Meer

Aanmelden
Wick van der Vaart
Workshop spannende dialogen
De kunst van het luisteren
Verbinding onder spanning

Reageren is niet mogelijk