Utrecht in Dialoog

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Utrecht in Dialoog wil mensen in een inspirerend, betekenisvol gesprek met elkaar brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, krijgen bewoners stem, worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar en ontstaat er ruimte voor verschillende perspectieven, nieuwe inzichten, persoonlijke actie en verandering. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers vergroot het inzicht en geeft vorm aan samen leven in een divers Utrecht. Utrecht in dialoog verbindt, verrijkt en versterkt Utrecht(ers).

Waarom Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog wil Utrechters van 8 jaar en ouder die elkaar anders niet zouden tegenkomen met elkaar in gesprek brengen over thema’s die maatschappelijk relevant en/of spannend zijn. Om hen en Utrecht te versterken, verbinden en verrijken door middel van de dialoog. We streven naar meer ruimte voor dialoog in de stad om lastige en complexe vraagstukken bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Dialoog verbindt mensen die in verschillende werelden leven en overbrugt kloven. Als mensen naar elkaar luisteren, op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek gaan, perspectieven delen ontstaat nieuwe handelingsruimte, ruimte om vanuit eigen verantwoordelijkheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog faciliteert dialoog in diverse context: in wijken en buurten, in zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en ouderen. Sinds 2008 is er ieder jaar de Week van de Dialoog, sinds 2014 ook de Pietendialoog en sinds 2016 de Kinderdialoog, Armoededialoog en Zorgdialoog. Sinds 2015 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd rond actuele vraagstukken zoals  polarisatie, discriminatie, uitsluiting, vluchtelingen, armoede en veranderingen in de zorg.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– initiatieven/organisaties adviseren en faciliteren bij het organiseren van dialoogbijeenkomsten en dialoogtafels;
– het bemiddelen in tafelbegeleiders, trainen en begeleiden van tafelbegeleiders in de toepassing van de dialoogmethodiek;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten en dialoogervaringen, om deelname en toepassing te bevorderen, meer Utrechters kennis te laten maken met de dialoogmethodiek.

Stichting Utrecht in Dialoog

Op 20 januari 2017 is de Stichting Utrecht in Dialoog opgericht met als doel: “Utrechters door dialoog verbinden, versterken en verrijken en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” De Stichting Utrecht in Dialoog is gevestigd op Maliebaan 45, 3581CD te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 67911048, en bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 857222107. Het bestuur van Utrecht in Dialoog bestaat uit Hannie van Baren (voorzitter) Maria Verhoeven (secretaris) en Heico ten Cate (penningmeester).  Het bestuur van Utrecht in Dialoog is onbezoldigd, heeft haar werkwijze vastgelegd in een Huishoudelijk reglement en een Privacyverklaring opgesteld. De voorbereiding en uitvoering van de dialoogplannen, de dagelijkse gang van zaken besteedt het bestuur uit aan een coördinator. Het bestuur actualiseert regelmatig haar strategie en beleid, en vertaalt dit ieder jaar in een Dialoogplan inclusief begroting. Het bestuur  is te bereiken op bestuur@utrechtindialoog.nl.

De Stichting Utrecht in Dialoog heeft een ANBI-status, ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht en bijdragen van fondsen, organisaties, bedrijven en particulieren voor uitvoering van haar dialoogplannen. Giften zijn welkom op NL43 INGB 0007 6336 31 t.n.v. Stichting Utrecht in Dialoog.

Leerwerkplaats dialoog

De kern van Utrecht in dialoog wordt gevormd door een team van vrijwilligers, stagiaires, studenten, reïntegreerders, werkzoekenden, trainees, nieuwkomers en pensionada’s die met partners en dialoogbegeleiders dialoog mogelijk maken. Het coördinatieteam bestaat uit Wilma de Buck (coördinator), Jorinde Luyts (Jongerendialoog, English dialogues)), Lilith Smidts-Lefever (Kinderdialoog) en Ouissam Kandouje (stagiaire). De redactie bestaat uit Anne-Lotte Jacobs (tekst), Robin Trotsenburg (social media) en Gijs van Geel (beeld). We zijn te vinden in de workspace van De Alchemist. Voor vragen of een afspraak mail info@utrechtindialoog.nl.

Pool van dialoogbegeleiders

Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders, ambassadeurs en dialoogexperts verbonden die dialoogtafels organiseren, dialoogtafels begeleiden en op andere manieren meewerken. Deze pool bestaat onder meer uit Suzanne Holsappel, Sascha van Rooijen, Wesley van Drongelen, Sunita Chote, Gerdi Keeler, Amina Berkane, Joop Kools, Sarah Faber, Addy Beukema, Lucy van de Vijver, Irma van Willegen, Mieka Vroom, Gigi Dingler, Petra Tjalma, Christine Sluyterman, Joop de Bruin, Lida Kooter, Peter Majoor, Yvonne van Druten, Julia van der Spoel, Fleur van den Berg, Bas Heerdink, May Penders, Willem van Oosten, Line de Bruijn, Nadoua Dahmane, Louise Boelens, Ali Amghar, Fred Dekkers, Jaap Meeuwsen, Jeanneke den Boer, Monique Wijnties, Najuan Daadleh, Mirjam Gademan, Mirjam van der Veen, Joke Leenders, Marijke Zoetelief, Rabia Harcharoui, Pieter Dronkers, Marieke Sillevis, Andrea Verkuijl, Bianca Rams-Elsing, Ron Hubner, Greet van Keulen, Nelleke Metselaar, Kees du Gardijn, Jos Terlingen, Marianne van Bakel, René Kil, Joske van Dulmen.

Partners

Utrecht in Dialoog werkt in een netwerk van mensen en organisaties die door gezamenlijke inzet dialoog mogelijk maken. Onder meer De AlchemistMaliebaan45Gemeente UtrechtROC Midden NederlandHogeschool Utrecht, University CollegeArmoedecoalitie Utrecht, YvoteTown & GownFaces of ChangeStichting Asha, 20 jaar leidsche rijn, Plein 373Podium OostTori Oso, So UbuntuActieve Jongeren UtrechtNisbo, het Zonnetje, Ak-der,  Power by Peers, CNV ConnectiefResto van Harte, Starters4Communities, Buzinezz Club UtrechtWerken aan de ToekomstBuurtThuis Kanaleneiland, Krachtstation Kanaleneiland, Utrecht Natuurlijk, Buurtwerkkamer TOP, Salon van Weleer, Ubuntuhuis, Utregs requiem, de Wilg, Buurtwerkkamer ZuilenHart voor Leidsche Rijn, Stichting Zooi, DOK030, Bahai Utrecht Overvecht, Gewenst Eigen InitiatiefTweetakt, Welkom in Utrecht, Plan Einstein, Domkerk Utrecht, UPLR, Fort van de DemocratieBibliotheek Utrecht,  Wijk & Co, Mekaar, Doenjadiensverlening, WelzaamArtikel 1 Midden Nederland, Bibliotheek CereolfabriekSocratisch Cafe Utrecht, Enik Recovery College,TröstHumanitas Utrecht, Telefonische Hulpdienst Utrecht, Midzomergrachtfestival, De Tussenvoorziening, UbuntuhuisBibliotheek Vleuterweide, Bibliotheek Overvecht, Bibliotheek KanaleneilandBuurtcentrum Oase, Utrecht Natuurlijk, Lunetten Wil Wel, Knooppunt Lunetten, Bij Boshardt Leger des HeilsVilla Vrede, De Nieuwe Jutter, Lunetten VooruitWerken aan de ToekomstBartelomeus Gasthuis,  Huiskamer Transwijk,  Tegenlicht UtrechtSint MaartensberaadUtrechts Stadsdichtersgilde, Stichting DesalnietteminDe Voorkamer, Wijkbureau Leidsche Rijn, Womeninc UtrechtLeer je landgenoten kennen,   Zorg Verandert,  ZininUtrecht, Kracht van Utrecht, MaatschapWij, De Dame Zuilen, Buurtcentrum De Pijler, Trajectum CollegeRijkswaterstaat, Histos, Coffeemania bij De Boogh, Omzien naar Elkaar, Nederland Zorgt voor Elkaar, Goes in Dialoog, Fort aan de KlopPartagejournal, Zinnenprikkels, Saluti, Ludens, Spelenderwijs, New Dutch Connections Instituut voor Interventiekunde, Respect Education Foundation,  Huisartsenpraktijk De GagelGalerie SANAA, Atelier Gea van Eck,Wordbites, Hart van Hoograven, Roobolkapel ZuilenSociaal Vitaal, en E-vonne.

Meer

Archief

Reageren is niet mogelijk