Week van de Dialoog 2015

De week van de dialoog 2015 duurde van 6 tot en met 13 november, maar Utrecht ging twee weken in dialoog over Thuis.  Het thema Thuis werd met poëzie, blogs en in speciale bijeenkomsten verdiept. De berichtgeving was gericht op ‘meedoen’ als tafelorganisator, dialoogbegeleider en/of deelnemer. Een dialoognetwerk van maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en dialoogbegeleiders maakte twee weken dialoog mogelijk. De week van de dialoog 2015 in feiten en cijfers.

270 deelnemers aan 40 dialoogtafels

In de periode van 3 tot en met 17 november 2015 zijn in Utrecht 40 waardevolle gesprekken gevoerd met in totaal 270 deelnemers. De gesprekken vonden plaats op 23 verschillende locaties in de stad onder begeleiding van 23 door Utrecht in Dialoog getrainde dialoogbegeleiders. Dialoogtafesl 2015Er waren gesprekken over het thema Thuis in het Stadskantoor, Podium Oost, Galerie SANAA, Bibliotheek Stadhuisbrug, De Cereolfabriek, Wijkbureau Overvecht, Hart van Hoograven, Kopi Susu, Hogeschool Utrecht, Atelier Gea van Eck, Doe Mee Centrum de Gagel, Maliebaan45, Villa Vrede, De Nieuwe Jutter, Huiskamer Transwijk, Huisartsenpraktijk Gagelhof, Het Groene Dak, De Steeg, De Musketon en Resto van Harte Kanaleiland. Vijf dialoogtafels gingen niet door omdat er te weinig deelnemers waren: in het Bartelomeus Gasthuis, Huiskamer Transwijk, Roobolkapel Zuilen en het Stadskantoor.

Thema Thuis

Het thema van de Week van de Dialoog was Thuis. ParelsDe Utrechts-Iraaks-Koerdische dichter Baban Kirkuki schreef hiervoor een gedicht dat hij bij de opening in het Stadskantoor persoonlijk voordroeg. En bij de dialoog Thuis tussen culturen in Galerie SANAA. Conny Geffen interviewde hem voor een artikel in het Stadsblad: Baban Kirkuki: “Een thuis creëer je zelf”. Ook Ingmar Heytze en Daan Zeijen droegen bij met gedichten over Thuis (voelen). Hanneke Dijkman schreef een blog Thuis voelen op je werk en dialoogbegeleider Ron Hubner gaf  in Thuis in bijzondere verhalen zijn impressie van de week van de dialoog 2015.

Verdieping op het thema

In 2015 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd die een bijzondere verdieping op het thema Thuis gaven.
1. Partage organiseerde op 16 oktober 2015 een studentensymposium met dialoog over het thema Thuis. Met paperpresentaties van studenten, lezingen van filosoof Pieter Hoexum en socioloog Jan Willem Duyvendak, en een dialoog over  Thuis onder begeleiding van Utrecht in Dialoog.
IMG_19512. Vrijdagochtend 6 november is de week van de dialoog officieel geopend met poëzie, dialoog en ontbijt op het Stadskantoor. Wethouder Jongerius sprak hier haar waardering uit voor de enorme inzet van ondernemers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers en riep Utrechters op hun hart te openen. Baban Kirkuki droeg zijn gedicht voor.
3. Galerie SANAA organiseerde op 8 november een dialoog over Thuis tussen culturen met de Syrisch-Utrechtse kunstenaar Rabi Koria, winnaar van de Koninklijke prijs voor de Vrije Schilderskunst 2015. Over Thuis als kunst, dialoog tussen culturen, vervagende grenzen en de mogelijkheid van een nieuw Thuis.
4. Het Socratisch Café Utrecht organiseerde een socratische dialoog over Thuis in den vreemde. Een kans om kennis te maken met de socratische dialoog in een gesprek over Thuis, wederzijds respect, dominante culturen en het stellen van grenzen.
5. Stichting Asha, Artikel1 Midden Nederland en Huisartsenpraktijk Gagelhof organiseerden een dialoog over Gezond Thuis. Een bont gezelschap van professionals en vrijwilligers maakten kennis met elkaar en wisselden ervaringen en dromen uit.
6. In verschillende wijken organiseerden bewoners- en wijkorganisaties gezamenlijk wijkdialogen over Thuis (voelen) in de wijk. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Lunetten, het Groene Dak en Overvecht waar dialoogtafels door en voor buurt/wijkbewoners werden georganiseerd.

Dialoognetwerk met hart & handen

De week van de dialoog 2015 was mogelijk door de gezamenlijke inzet van een dialoognetwerk van maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en dialoogbegeleiders. Het hart van Utrecht in Dialoog werd gevormd door de coördinatoren Wilma de Buck en Joop Kools, de werkgroep Utrecht in Dialoog, 35 actieve tafelorganisatoren (van 85) en 25 actieve dialoogbegeleiders (van 50). Het gezicht van Utrecht in Dialoog is een website met agenda, nieuws en aanmeldformulieren die eind augustus de lucht in is gegaan.
communityIn september organiseerde Utrecht In Dialoog een informatiebijeenkomst voor tafelorganisatoren (10 deelnemers). In oktober verzorgde Utrecht in Dialoog twee gastcolleges op de Hogeschool Utrecht (60 deelnemers) en twee trainingen voor dialoogbegeleiders (36 deelnemers) met een introductie op het thema Thuis door ZininUtrecht. Na afloop van de week van de dialoog organiseerde Utrecht in Dialoog een feestelijke after party (15 deelnemers) om ervaringen uit te wisselen, gezamenlijk terug te blikken en vooruit te kijken.

Focus op “meedoen”

De berichtgeving en communicatie binnen Utrecht in Dialoog is vooral gericht geweest op activeren om het dialoognetwerk te versterken. Op meedoen als tafelorganisator en/of dialoogbegeleider en/of deelnemer. Digitale communicatie met partners en dialoogliefhebbers vindt plaats via een nieuwsbrief gekoppeld aan nieuwsberichten op de site en social media: twitter (1000 volgers), facebook (165 vrienden) en linkedin.  Tussen augustus en november hebben 200 tot 490 relaties 8 nieuwsbrieven met 20 nieuwsberichten ontvangen.  85 tafelorganisatoren zijn geïnformeerd via 2 gerichte mailings, persoonlijke mails en (telefonisch) contact. 50 dialoogbegeleiders zijn gericht aangeschreven over trainingen en dialoogtafels in 7 mailings  en persoonlijke mails. Werving van deelnemers voor dialoogtafels is ondersteund met een artikel in het stadsblad in de week van de dialoog, flyers voor tafelorganisatoren, 2 nieuwsberichten, 2 persberichten, communicatie via partners (Wijkconnect, Kracht van Utrecht, Gemeente Utrecht e.a.) en een social media campagne in de week van de dialoog.

Meer

Utrecht in Dialoog
Thuis in bijzondere verhalen
Thema Thuis

Reageren is niet mogelijk