Week van de dialoog

NaamloosDe Week van de Dialoog is een jaarlijks terugkerend, landelijk initiatief. We vieren die week de dialoog met dialoogtafels door het hele land. Mensen komen in kleine kring samen en wisselen ervaringen en dromen uit aan de hand van een thema. Het landelijk thema is dit jaar Verbinding maak het mee(r). In Utrecht zijn we het hele jaar in gesprek rond het thema Verbinding. In de week van de dialoog gaan we in Utrecht in gesprek over Respect. Wil je meedoen met de week van de dialoog? Mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Van 4 tot en met 13 november 2016

deel-droom-en-doe1De week van de dialoog vindt dit jaar plaats van 4 tot en met 13 november.  Er zijn dan dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen in de stad Utrecht. De tafels worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door met elkaar te praten leren we elkaar kennen. En komen we erachter wat we belangrijk vinden in onze stad, in onze buurt, op school, op ons werk en in ons dagelijks leven. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven en werken in Utrecht.

Verbinden met respect

We vieren de week van de dialoog 2016 rond het thema Respect. respect-op-het-werk1We gaan in gesprek over wat respect is en hoe  je omgaat met mensen die anders denken, leven, werken, dromen, geloven en handelen dan jij? Geef je jouw oordeel ook als dat een ander kwetst? Of luister je naar een ander om te onderzoeken wat de ander bezielt? Hoe ga je respectvol om met anderen op je werk, thuis, in de buurt, op school, de sportclub en via social media? Wat betekent dit voor de manier waarop we samen leven en werken? Wat is jouw ideaal en wat kun je doen om je droom dichterbij te halen?

Pijlers van de Week van de Dialoog

images-51. De week van de Dialoog is een maatschappelijk initiatief voor de stad van Utrecht in Dialoog en partnerorganisaties.
2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen
aan tafels verspreid over de stad.
3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld
volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
5. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt
deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Meer

Meedoen
Week van de dialoog 2015
Dialoogtafel organiseren
Dialoogtafel begeleiden

Reageren is niet mogelijk