Jong en oud voor vrede!

Van 15 tot en met 23 september 2018 worden ook in Utrecht allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is dit jaar: Generaties voor Vrede!  Vrede vraagt immers aandacht en inzet van jong en oud en de generaties daar tussenin. Ook Utrecht in Dialoog gaat met verschillende partners in dialoog over vrede!

Laat je alvast inspireren door Toon Tellegen: Ik mocht kiezen.

Jong en oud voor vrede

Iedere generatie heeft eigen ervaringen en verhalen in relatie tot oorlog, geweld en vrede. Verhalen van onmacht, pijn, verdriet en verhalen van hoop, moed, vergeving en een nieuwe toekomst. Iedere generatie heeft ook eigen idealen, mogelijkheden en wegen om vrede vorm te geven, hieraan bij te dragen. In de vredesdialogen onderzoeken we hoe jong en oud vrede door kan geven,  van elkaar kan leren, samen kan werken aan vrede, vrede dichterbij kan brengen.

Vredesdialogen

In Utrecht gaan we in de vredesweek in gesprek over vrede in de Domkerk, Buurtcentrum Oase, het Griftpark en het 3-generatiecentrum van Resto VanHarte. Daarnaast is er een Nederlands/Engelstalige dialoog over Learning from…/Leren van… in het University College. Iedereen is hier van harte welkom om te ontdekken hoe je vrede dichterbij kunt brengen.

Fotograaf: iArtPictures

Wat is een vredesdialoog

In een vredesdialoog ga je in gesprek aan tafels van 6 tot 8 personen over wat vrede voor jou betekent. Waar en wanneer ervaar je vrede?  Hoe is vrede aan jou doorgegeven en hoe geef jij vrede door? Wat is je ideaal, wens als het gaat om vrede en wat kun je zelf doen om die dichterbij te brengen? Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Door de rijkdom van onze ervaringen vergroten we onze gemeenschappelijke kennis en mogelijkheden om vrede verder te brengen. Een vredesdialoog start met inspiratie op het thema en duurt ongeveer twee uur. Na afloop delen we de opbrengsten van de verschillende tafels en de inzichten die we meenemen. Soms is er gelegenheid tot informeel napraten. Meer informatie en aanmelden kan via het evenement op de site.


Meer

Folder Vredesweek 2018
Wat is een dialoog
Vredesweek: Walk of Peace

Reageren is niet mogelijk