Vredesdialoog Inclusief Samenleven

In de vredesweek 2021 onderzoeken we wat inclusief samenleven betekent en hoe we hier vorm aan kunnen geven. Hoe we recht kunnen doen aan iedereen in de manier waarop we samenleven, praten en luisteren, in ons dagelijks leven, onze gebruiken, herdenkingen en vieringen. Dat doen we onder meer in Vredesdialogen. Wil je ook een (vredes)dialoog over inclusief samenleven organiseren of begeleiden? Lees verder en/of neem contact op voor een Workshop Vredesdialoog Inclusief Samen leven.

Inclusief samen leven

Het gespreksthema van de vredesweek is dit jaar: Inclusief Samenleven. Zorg daarom voor verschillen, diversiteit, meer perspectieven aan tafel, in de dialoog. Nodig deelnemers buiten je bekende groep persoonlijk uit, werk samen met verschillende partners en geef ruimte aan andere geluiden in het voorprogramma. Zoek je inspiratie? Bekijk de PAX-themapagina, video’s, inclusieverhalen en columns hieronder.

Inclusie begint bij jezelf (Cecily Stolte)
Woorden vinden en Lef (Emma Linkwitz)
Inclusie tegen polarisatie (Evelyn Henderson-Child)
Vredig samen leren leven (Hester Vink)
Diep in gesprek met onbekende mensen (Steffanie den Hoedt)
De persoon, niet het hokje (Brigitta van Dijkhuizen)
Praten over racisme (Ines Leijen)
Gemeenschappen samen brengen (Paul Morrow)
Een droom van vrede (Eddie Lie)

Wat is een vredesdialoog?

In een vredesdialoog deel je persoonlijke verhalen met mensen die je niet vanzelf tegenkomt en ontdek je andere vaak verrassende invalshoeken. Je onderzoekt aan de hand van persoonlijke ervaringen wat vrede voor jou en anderen betekent, wat je wil veranderen en kunt doen. Een vredesdialoog biedt een breder perspectief, leidt tot dieper inzicht en concrete persoonlijke actie om vrede dichterbij te brengen. Meer over wat een dialoog is.

De moeite waard voor iedereen!

Een vredesdialoog is de moeite waard voor onszelf en anderen, voor de gemeenschqp waar we deel van uitmaken en de samenleving als geheel. Mensen met verschillende achtergronden en ideeën delen en onderzoeken ervaringen, verhalen, perspectieven en dromen, komen tot meer begrip en inzicht in het geheel, en bouwen met elkaar inclusieve gemeenschappen waarin iedereen telt.  Iedereen is van harte welkom ongeacht  religie, opleiding, huidskleur, gender, leeftijd, herkomst, gezondheid, inkomen, opvattingen, leefwijze, voorkeuren  en meer.  We dragen allemaal op eigen wijze bij, zetten concrete stappen die recht doen aan onszelf, anderen, waar we voor staan en het grotere geheel.

Hoe ziet een dialoogbijeenkomst eruit?

Een dialoogbijeenkomst heeft over het algemeen de volgende opbouw:

 • Inloop, welkom en inspiratie op het thema (15 minuten)
 • In groepen van 6-8 personen in gesprek (90-120 minuten)
 • Gezamenlijk oogsten en delen opbrengsten (15 minuten)
 • Afronding  en informeel napraten

Zorg voor inspiratie die een brede doelgroep en ook andersdenkenden aanspreekt. Gebruik hierin persoonlijke voorbeelden uit het dagelijks leven. Een combinatie met eten maakt deelname voor meer mensen aantrekkelijk. Denk ook aan tafels/groepen alleen voor vrouwen, in meer talen, voor starters, met tolken en online om deelname te vergemakkelijken. 

Hoe werkt een vredesdialoog?

Een vredesdialoog vindt plaats in groepen van 6 tot 8 personen. Ieder groepsgesprek wordt begeleid door een getrainde dialoogbegeleider die start met het toelichten van de dialoogprincipes en fasen. Hiervoor kan de placemat van een dialoogstad gebruikt worden. Een dialoog bestaat uit vier fasen:

 1. Introductie en kennismaken
 2. Ervaringen delen en rode draad
 3. Dromen en verlangens delen
 4. Doen en opbrengsten delen

Voorbereiding

Wil je een vredesdialoog organiseren of begeleiden? Dialoog kun je leren! Schrijf je in voor de PAX-Workshop Vredesdialoog Inclusief Samenleven. Wil je een vredesdialoog begeleiden? Schrijf je in voor een training dialoog begeleiden en bekijk de Materialen voor dialoogbegeleiders en kernvragen hieronder.

Kernvragen Inclusief Samenleven

 1. Introductie en kennismaken
 • Stel jezelf kort voor en vertel welk principe voor jou belangrijk is in het gesprek.
 • Wat roept inclusief samenleven bij je op? Waar denk je als eerste aan?
 1. Ervaringen delen en rode draad
 • Wat heb je laatst meegemaakt met anderen die sterk van jou verschillen? Wat bracht dit?
 • Wat gebeurde er precies, wie deed wat, wat waren de omstandigheden?
 • Hoe werd hier recht gedaan aan iedereen? Wat was daarvoor nodig? Wat bracht dit jou en anderen?
 • Is er een lijn, rode draad in de verschillende ervaringen? Wat leren we hiervan?
 1. Dromen en verlangens delen
 • Waar verlang je naar, wat is je droom als het gaat om inclusief samenleven, recht doen aan iedereen, aan mensen die anders leven, werken, geloven, denken, voelen en liefhebben dan jij.
 • Wat zie je in de toekomst graag anders? Waar hoop je op?
 • Beschrijf die nieuwe wereld in geuren en kleuren zodat we die voor ons kunnen zien.
 1. Doen en opbrengsten delen
 • Welke eerste stap ga je morgen zetten om inclusief, in vrede samen leven dichterbij te brengen?
 • Wat en/of wie heb je daar eventueel voor nodig?

Tot slot (opschrijven)

 • Wat neem je mee? Wat heeft deze dialoog je gebracht?

Online in dialoog?

Een vredesdialoog kan ook online plaatsvinden met Zoom om deelname voor meer mensen mogelijk te maken. Een online dialoog kent dezelfde structuur en opbouw als een live dialoog maar is korter en de gespreksgroepen zijn kleiner. Een online groepsgesprek duurt 90 minuten en vindt plaats in groepen van 4 tot 6 personen.

Meer vredesdialoog

Vredesweek 2021: Inclusief Samenleven
Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil 
Vredesweekdialogen 2019 Utrecht
Vredesweekdialogen 2018 Utrecht

Reageren is niet mogelijk